Relevante adressen en links

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM)
Telefoonnummer: 030 – 274 91 11
info@rivm.nl
www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Telefoonnummer: 030-7600405
centrumjeugdgezondheid@ncj.nl
www.ncj.nl

Opvoedinformatie Nederland
Tipformulier
contact@opvoedinformatie.nl

Nederlands Jeugd Instituut
Telefoonnummer: 030 230 63 44
info@nji.nl
www.nji.nl

VeiligheidNL
Telefoonnummer 020-5114511
www.veiligheid.nl

Stichting Voedingscentrum Nederland
Telefoonnummer : 070-3068888
professionals@voedingscentrum.nl
www.voedingscentrum.nl/professionals.aspx

Borstvoeding Organisatie La Leche League
Telefoonnummer: 0111-413189
info@lalecheleague.nl
www.lalecheleague.nl

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen
info@nvlborstvoeding.nl
www.nvlborstvoeding.nl

Stichting Lichaamstaal
info@stichtinglichaamstaal.nl
www.stichtinglichaamstaal.nl

Moeders voor Moeders
Telefoonnummer: 0800-0228070
www.moedersvoormoeders.nl

Nederlandse Vereniging voor Meerlingouders
Telefoonnummer: 036-531 80 54
secretariaat@nvom.nl
www.nvom.net

Vereniging Keizersnede-ouders
Postbus 233, 2170 AE Sassenheim
Telefoonnummer: 076-5037117

Vereniging ouders van Couveusekinderen
Telefoonnummer: 070-3862535
info@couveuseouders.nl
www.couveuseouders.nl

Stichting Schisiscentrum Rotterdam
Telefoonnummer: 010-4636426
www.schisis.nl/index2.html

Stichting Down Syndroom
Telefoonnummer: 0522-281337
info@downsyndroom.nl
www.downsyndroom.nl

Vereniging Oudergroep Klompvoetjes
Telefoonnummer: 06-23671763
info@klompvoet.nl
www.klompvoet.nl

Stichting HELLP-syndroom
info@hellp.nl
www.hellp.nl

Stichting KISS- en KIDD-syndroom Nederland
Telefoonnummer 06 – 51442205
info@kisskids.nl
www.kisskids.nl

Stichting Wiegedood
Stichting Onderzoek en Preventie Zuigelingensterfte
Telefoonnummer:  020 – 511 45 11
www.veilgheid.nl

Vereniging van ouders van wiegedoodkinderen
www.wiegedood.org

Vereniging ouders van een overleden kind
info@oudersoverledenkind.nl
www.oudersoverledenkind.nl

Stichting Lieve Engeltjes
Telefoonnummer: 06-10386504
www.lieve-engeltjes.nl

Landelijke Stichting Rouwbegeleiding
Telefoonnummer: 030-4616896
info@landelijksteunpuntrouw.nl
www.landelijksteunpuntrouw.nl

MIND Korrelatie
telefoonnummer: 0900-1450
vraag@korrelatie.nl
www.mindkorrelatie.nl

Uitgebreid kennisdossier met informatie over erfelijke ziekten en aandoeningen
https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/erfelijkheid

Rijksoverheid Kindermishandeling
Telefoonnummer: 1400
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindermishandeling

Advies en Meldpunt voor Huiselijk Geweld
Telefoonnummer : 0800-2000
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Trimbos Instituut, Rokeninfo
Telefoonnummer: 0900-1995
www.rokeninfo.nl/publiek/zwangerschap-opvoeding

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
Telefoonnummer: 030 – 2970303
npcf@npcf.nl
www.npcf.nl

Website voor zwangeren
www.allesoverzwanger.nl

Stichting Baby Hope, inzameling restanten kraampakketten heel Nederland
 www.stichtingbabyhope.org
info@stichtingbabyhope.org