Doel & Missie

De kraamzorg is onmisbaar in de Nederlandse Geboortezorg, dankzij de inzet van ruim 10.000 kraamverzorgenden en hun kraamzorgorganisaties. De ontwikkelingen in de Geboortezorg hebben ervoor gezorgd dat de kraamzorg transparant is over haar kwaliteit van zorg. De ketenpartners zien de kraamzorgsector ook als gelijkwaardige gesprekspartner bij beleid- en kwaliteitsontwikkelingen in de Geboortezorg. De ontwikkelingen rondom integrale zorg heeft voor een professionaliseringslag van de beroepsgroep gezorgd ook om als volwaardig gesprekspartner mee te denken en te praten in het netwerk van Geboortezorg.

Missie
Onze missie is dat het Kenniscentrum Kraamzorg, binnen de kraamzorgsector, de organisatie is die gaat over de inhoud van de kraamzorg en de professionalisering van de kraamverzorgenden en daarmee de profilering van de kraamzorgsector in het netwerk van Geboortezorg

Doel
Onze belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren zijn:

  • om samen met de beleidscommissie, werkgroepen, directie en bestuur verder vorm te geven aan de zes beleidsterreinen van het Kenniscentrum Kraamzorg;
  • om ervoor te zorgen dat het Kwaliteitsregister, de (Her)registraties en Accreditaties volgens duidelijke procedures en reglementen verlopen en dat het een weerspiegeling is van de professionaliteit van de kraamverzorgenden;
  • om extra aandacht te besteden aan opleidingen en bij- en nascholingen en er zo voor te zorgen dat de ontwikkeling van het deskundigheidsniveau van alle kraamverzorgenden op het niveau van een Verzorgende niveau 3 komt;
  • om ervoor te zorgen dat het Kenniscentrum Kraamzorg een gezonde bedrijfsvoering heeft waardoor zij haar zelfstandigheid behoudt.

 

Zie Beleid:  Meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020