Wie zijn wij

Het Kenniscentrum Kraamzorg kwam tot stand door samenwerking tussen ActiZ en BTN (brancheorganisaties voor ondernemers in de kraamzorg) en de NBvK (beroepsvereniging voor kraamverzorgenden). Het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gaf een startsubsidie.

Inmiddels staat het Kenniscentrum op eigen benen. Marie-Pauline van der Ven en Esther van der Zwan werden in juni 2012 aangesteld om het Kenniscentrum Kraamzorg op te zetten; Marie-Pauline als directeur en Esther als secretaris. Per 1 augustus 2020 heeft Marie-Pauline haar functie overgedragen Esther.

Medewerkers

Esther van der ZwanDirecteur

Per 1 augustus 2020 ben ik aangesteld als directeur van het Kenniscentrum Kraamzorg en heb ik de taken overgenomen van mijn voorgangster Marie-Pauline van der Ven – de Vries, daarvoor vervulde ik de secretaris functie. Vanaf het prille begin van het Kenniscentrum Kraamzorg ben ik actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het kwaliteitsregister en alle andere (inhoudelijke) activiteiten die onder onze beleidsterreinen vallen.

Kraamzorg loopt als rode draad door mijn werkervaring die ik in de afgelopen jaren heb opgebouwd. Van de zorginkoop bij een zorgverzekeraar, het werken als congresontwikkelaar Gezondheidszorg bij Elsevier Gezondheidszorg tot het realiseren en managen van een bevalcentrum. In deze laatste functie werkte ik intensief samen met kraamverzorgenden en werd mij duidelijk dat de verdere professionaliseringsslag in de sector van groot belang is om kraamzorg te profileren en positioneren in de keten van geboortezorg.

Met veel passie en enthousiasme werk ik hieraan verder, dat doe ik met het team van medewerksters, de mensen vanuit de sector zelf en de samenwerkingspartners.

zwan@kenniscentrumkraamzorg.nl
Betty de VriesBeleidsmedewerker

Sinds augustus 2019 ben ik werkzaam als beleidsmedewerker bij het Kenniscentrum Kraamzorg. Ik ben van oorsprong verloskundige en heb 12 jaar in het Bevalcentrum West in Amsterdam gewerkt. Ik heb me daar onder andere beziggehouden met kwaliteit binnen en buiten het bevalcentrum door het opleiden van kraamverzorgenden en opzetten Veilig Incidenten Melding binnen 1e en tussen 1e en 2e lijn.
Mijn werkzaamheden met betrekking tot kwaliteit bij het Kenniscentrum Kraamzorg ligt in het verlengde hiervan. Momenteel ben ik onder andere bezig met het controleren van de kwaliteit van scholingen, werk mee aan protocollen en richtlijnen en neem deel in allerlei landelijke commissies waarin de kraamzorg vertegenwoordigd is.

vries@kenniscentrumkraamzorg.nl
Mirjam DuindamSecretaris

Sinds 2014 werk ik met veel plezier, gedurende 3 dagen per week, voor het Kenniscentrum Kraamzorg. In het begin van mijn dienstverband lag mijn aandacht vooral op het kwaliteitsregister en het contact met de kraamverzorgenden en opleiders. In de loop der jaren zijn mijn werkzaamheden langzaam uitgebreid naar meer taken ter ondersteuning van de directeur en op financieel gebied.

administratie@kenniscentrumkraamzorg.nl
Daisy LuitenManagement assistente

Sinds juni 2016 ben ik werkzaam als management assistente bij het Kenniscentrum Kraamzorg. Voordat ik bij Kenniscentrum Kraamzorg kwam werken, was ik inkoopassistente bij V&D op het hoofdkantoor. Na 16 jaar retail te hebben gedaan, kwam deze functie op mijn pad. Ik doe dit 3 dagen per week met heel veel plezier. Mijn aandachtsgebied ligt bij het kwaliteitsregister. Ik beantwoord de vragen van kraamverzorgenden telefonisch en per e-mail. Ook houd ik mij bezig met het beoordelen van de dossiers.

info@kenniscentrumkraamzorg.nl

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers

Vrijwilligers vanuit de kraamzorgorganisaties en de NBvK zijn onontbeerlijk voor het Kenniscentrum. Zij zijn degene die de input aanleveren en uitwerken in de verschillende (werk)groepen. Nadat inhoudelijke onderwerpen in hun (werk)groep zijn besproken, bespreken zij ze weer met hun achterban/collega’s. Deze feedback nemen ze vervolgens weer mee in de (werk)groep.

Bestuursleden

Peter Boudewijn (Bo Geboortezorg)Voorzitter

Martijn Kranenburg (NBvK)Bestuurslid

Astrid Laanen (NBvK)Bestuurslid

Carla Rubio (Bo Geboortezorg)Bestuurslid

Cindy Coerver (Bo Geboortezorg)Bestuurslid

Marjolien Jaquet (Bo Geboortezorg)Bestuurslid