Wie zijn wij

Medewerkers

Esther van der ZwanDirecteur

Per 1 augustus 2020 ben ik aangesteld als directeur van het Kenniscentrum Kraamzorg en heb ik de taken overgenomen van mijn voorgangster Marie-Pauline van der Ven – de Vries, daarvoor vervulde ik de secretaris functie. Vanaf het prille begin van het Kenniscentrum Kraamzorg ben ik actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het kwaliteitsregister en alle andere (inhoudelijke) activiteiten die onder onze beleidsterreinen vallen.

Kraamzorg loopt als rode draad door mijn werkervaring die ik in de afgelopen jaren heb opgebouwd. Van de zorginkoop bij een zorgverzekeraar, het werken als congresontwikkelaar Gezondheidszorg bij Elsevier Gezondheidszorg tot het realiseren en managen van een bevalcentrum. In deze laatste functie werkte ik intensief samen met kraamverzorgenden en werd mij duidelijk dat de verdere professionaliseringsslag in de sector van groot belang is om kraamzorg te profileren en positioneren in de keten van geboortezorg.

Met veel passie en enthousiasme werk ik hieraan verder, dat doe ik met het team van medewerksters, de mensen vanuit de sector zelf en de samenwerkingspartners.

zwan@kenniscentrumkraamzorg.nl
Betty de VriesBeleidsadviseur

Sinds augustus 2019 ben ik werkzaam als beleidsmedewerker bij het Kenniscentrum Kraamzorg. Ik ben van oorsprong verloskundige en heb 12 jaar in het Bevalcentrum West in Amsterdam gewerkt. Ik heb me daar onder andere beziggehouden met kwaliteit binnen en buiten het bevalcentrum door het opleiden van kraamverzorgenden en opzetten Veilig Incidenten Melding binnen 1e en tussen 1e en 2e lijn.
Mijn werkzaamheden met betrekking tot kwaliteit bij het Kenniscentrum Kraamzorg ligt in het verlengde hiervan. Momenteel ben ik onder andere bezig met het controleren van de kwaliteit van scholingen, werk mee aan protocollen en richtlijnen en neem deel in allerlei landelijke commissies waarin de kraamzorg vertegenwoordigd is.

vries@kenniscentrumkraamzorg.nl
Linda Bregman - LabrujèreBeleidsadviseur

Sinds september 2023 ben ik gedurende 16 uur per week werkzaam bij het Kenniscentrum Kraamzorg in de functie van beleidsadviseur. Van origine ben ik A-Verpleegkundige en heb daarnaast als oprichtster en voormalig directeur van PKZ Kraamzorg te Zoetermeer ruim 28 jaar ervaring in alle aspecten van ons vakgebied. Mijn passie voor kwaliteit van de kraamzorg en de steeds verdere professionalisering maakt, dat ik met veel enthousiasme aan deze uitdagende functie ben begonnen.  Samen met mijn directe collega’s hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het toekomstbestendig maken van het mooie beroep van Kraamverzorgende. Mijn huidige werkzaamheden voor het Kenniscentrum zijn het beoordelen en accrediteren van scholingen, contact houden met en het bezoeken van opleidingsinstituten en kraamzorgorganisaties, het mede opstellen van protocollen en adviseren van collega’s op kantoor en in het werkveld.

bregman@kenniscentrumkraamzorg.nl
Mirjam DuindamSecretaris

Sinds 2014 werk ik met veel plezier, gedurende 3 dagen per week, voor het Kenniscentrum Kraamzorg. In het begin van mijn dienstverband lag mijn aandacht vooral op het kwaliteitsregister en het contact met de kraamverzorgenden en opleiders. In de loop der jaren zijn mijn werkzaamheden langzaam uitgebreid naar meer taken ter ondersteuning van de directeur en beleidsadviseurs, en op financieel gebied.

administratie@kenniscentrumkraamzorg.nl
Daisy LuitenManagement assistente

Sinds juni 2016 ben ik werkzaam als management assistente bij het Kenniscentrum Kraamzorg. Voordat ik bij Kenniscentrum Kraamzorg kwam werken, was ik inkoopassistente bij V&D op het hoofdkantoor. Na 16 jaar retail te hebben gedaan, kwam deze functie op mijn pad. Ik doe dit 3 dagen per week met heel veel plezier. Mijn aandachtsgebied ligt bij het kwaliteitsregister. Ik beantwoord de vragen van kraamverzorgenden telefonisch en per e-mail. Ook houd ik mij bezig met het beoordelen van de dossiers.

info@kenniscentrumkraamzorg.nl
Barbara de RuiterBeleidsmedewerker

Sinds 2020 ben ik werkzaam bij het Kenniscentrum Kraamzorg . Ik werk ruim 30 jaar in de Geboortezorg in verschillende functies zoals O&G verpleegkundige, lactatiekundige, manager bij een kraamzorgorganisatie en lid van de werkgroep protocollen van het KCKZ. Mijn hart ligt dus echt bij de Geboortezorg en nu mag ik alle kraamverzorgenden in het hele land helpen!
Binnen het KCKZ houd ik mij bezig met het beantwoorden van mail en telefoon, het register, de protocollen en het accrediteren en visiteren van scholingen.

ruiter@kenniscentrumkraamzorg.nl

Bestuursleden

Peter Boudewijn (Bo Geboortezorg)Voorzitter

Carla Rubio (Bo Geboortezorg)Bestuurslid

Cindy Coerver (Bo Geboortezorg)Bestuurslid

Astrid Laanen (NBvK)Bestuurslid

Esther van Ark (NBvK)Bestuurslid

Vacature bestuurslid vanuit Bo GeboortezorgBestuurslid