Wie zijn wij

Het Kenniscentrum Kraamzorg kwam tot stand door samenwerking tussen ActiZ en BTN (brancheorganisaties voor ondernemers in de kraamzorg) en de NBvK (beroepsvereniging voor kraamverzorgenden). Het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gaf een startsubsidie.

Inmiddels staat het Kenniscentrum op eigen benen. Marie-Pauline van der Ven en Esther van der Zwan werden in juni 2012 aangesteld om het Kenniscentrum Kraamzorg op te zetten; Marie-Pauline als directeur en Esther als secretaris. Per 1 augustus 2020 heeft Marie-Pauline haar functie overgedragen Esther.

Medewerkers

Esther van der ZwanDirecteur

In mijn loopbaan ben ik begonnen als zorginkoper bij een zorgverzekeraar. Daarna heb ik o.a. gewerkt als congresontwikkelaar Gezondheidszorg en manager van een bevalcentrum. In deze laatste functie werkte ik intensief samen met kraamverzorgenden en werd mij eens en te meer duidelijk, dat de professionaliseringsslag in de sector van groot belang is om binnen de keten een volwaardige partner te zijn. Binnen het Kenniscentrum Kraamzorg werk ik hieraan door het (verder) ontwikkelen en vormgeven van het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden.
Per 1 augustus 2020 heb ik de functie overgenomen van mijn voorgangster Marie-Pauline van der Ven – de Vries.

zwan@kenniscentrumkraamzorg.nl
Betty de VriesBeleidsmedewerker

Sinds augustus 2019 ben ik werkzaam als beleidsmedewerker bij het Kenniscentrum Kraamzorg. Ik ben van oorsprong verloskundige en heb 12 jaar in het Bevalcentrum West in Amsterdam gewerkt. Ik heb me daar onder andere beziggehouden met kwaliteit binnen en buiten het bevalcentrum door het opleiden van kraamverzorgenden en opzetten Veilig Incidenten Melding binnen 1e en tussen 1e en 2e lijn.
Mijn werkzaamheden met betrekking tot kwaliteit bij het Kenniscentrum Kraamzorg ligt in het verlengde hiervan. Momenteel ben ik onder andere bezig met het controleren van de kwaliteit van scholingen, werk mee aan protocollen en richtlijnen en neem deel in allerlei landelijke commissies waarin de kraamzorg vertegenwoordigd is.

vries@kenniscentrumkraamzorg.nl
Mirjam DuindamSecretaris

Sinds 2014 werk ik met veel plezier, gedurende 3 dagen per week, voor het Kenniscentrum Kraamzorg. In het begin van mijn dienstverband lag mijn aandacht vooral op het kwaliteitsregister en het contact met de kraamverzorgenden en opleiders. In de loop der jaren zijn mijn werkzaamheden langzaam uitgebreid naar meer taken ter ondersteuning van de directeur en op financieel gebied.

administratie@kenniscentrumkraamzorg.nl
Daisy LuitenManagement assistente

Voordat ik bij Kenniscentrum Kraamzorg kwam werken, was ik inkoopassistente bij V&D op het hoofdkantoor. Na 16 jaar retail te hebben gedaan, kwam deze functie op mijn pad.
Sinds juni 2016 ben ik werkzaam als management assistente bij het Kenniscentrum Kraamzorg. Ik doe dit 3 dagen per week met heel veel plezier. Mijn aandachtsgebied ligt bij het kwaliteitsregister. Ik beantwoord de vragen van kraamverzorgenden telefonisch en per e-mail. Ook houd ik mij bezig met het beoordelen van de dossiers.

info@kenniscentrumkraamzorg.nl

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers

Vrijwilligers vanuit de kraamzorgorganisaties en de NBvK zijn onontbeerlijk voor het Kenniscentrum. Zij zijn degene die de input aanleveren en uitwerken in de verschillende (werk)groepen. Nadat inhoudelijke onderwerpen in hun (werk)groep zijn besproken, bespreken zij ze weer met hun achterban/collega’s. Deze feedback nemen ze vervolgens weer mee in de (werk)groep.

Bestuursleden

Peter Boudewijn (Bo Geboortezorg)Voorzitter

Mariëlle van de Riet (Bo Geboortezorg)Bestuurslid

Rob van Zwieten (Bo Geboortezorg)Bestuurslid

Martijn Kranenburg (NBvK)Bestuurlid