Aanvragen Accreditatie

Ben jij een aanbieder van scholing dan kun je accreditatie aanvragen bij het Kenniscentrum Kraamzorg. Je kunt kiezen voor accreditatie per aanbod of voor instellingsaccreditatie. Afhankelijk van de hoeveelheid scholing die je aanbiedt kan dit laatste een gunstige optie zijn. Instellingsaccreditatie is voordeliger bij veel aanbod en je kunt zelf scholingen aanbieden zonder tussenkomst van de Accreditatiecommissie.

Instellingsaccreditatie kan worden verleend aan organisaties die bewezen hebben de kwaliteit van hun aanbod te kunnen garanderen. De eisen vind je terug in het document Accreditatiesystematiek 2019 van het Kwaliteitsregister KraamverzorgendenMeer informatie over het aanvragen van instellingsaccreditatie vindt je hier.

Criteria voor accreditatie
Het goed bijhouden van kennis en het trainen van vaardigheden is ook voor kraamverzorgenden van groot belang. Om de deskundigheidsbevorderende activiteiten van deze beroepsgroep te bewaken is er een onafhankelijke Accreditatiecommissie verbonden aan het Kenniscentrum Kraamzorg. Zij beoordelen de aanvragen op basis van vastgestelde kaders.

Accreditatiesystematiek
De aanvragen voor accreditatie worden beoordeeld aan de hand van de voorwaarden die staan beschreven in de Accreditatiesystematiek. Klik hier voor inzage in de Accreditatiesystematiek.

Autorisatie & accreditatie aanvragen
Aanbieders van scholing kunnen via PE-online accreditatie aanvragen. Hiervoor dien je eerst een account aan te maken. Dit kan via de onderstaande button ‘Registreren’. 

Registreren

Tarieven Accreditatie 
Klik hier voor een overzicht van de kosten voor een accreditatie-aanvraag in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden. Met ingang van 1 april 2023 gelden er nieuwe tarieven.

Hoe vraagt u instellingsaccreditatie aan?
Het aanvragen van de instellingsaccreditatie bestaat uit een aantal simpele stappen waaronder het invullen van het aanvraagformulier. Klik hier voor de vier stappen en aanvullende informatie.

Commissie van Beroep
Gebruikers van het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden kunnen beroep aantekenen tegen een besluit van de Accreditatiecommissie. Het beroep wordt aangetekend door het indienen van een gemotiveerd beroepschrift bij de ambtelijk secretaris van de Commissie van Beroep. Er is een standaard formulier aanwezig (klik hier). Het beroep moet binnen zes weken na dagtekening van het besluit van de Accreditatiecommissie worden aangetekend. De Commissie van Beroep beslist uiterlijk zes weken na ontvangst. De uitspraak van de Commissie is bindend voor betrokken partijen.