Aanvragen Accreditatie

Ben jij een aanbieder van scholing dan kun je accreditatie aanvragen bij het Kenniscentrum Kraamzorg. Je kunt kiezen voor accreditatie per aanbod of voor instellingsaccreditatie.

Instellingsaccreditatie wordt alleen verleend aan organisaties die bewezen hebben de kwaliteit van hun aanbod te kunnen garanderen. De beoordelingcriteria en voorwaarden vind je terug in het document Accreditatiesystematiek 2023 van het Kwaliteitsregister KraamverzorgendenMeer informatie over het aanvragen van instellingsaccreditatie vindt je hier.

Criteria voor accreditatie
Het goed bijhouden van kennis en het trainen van vaardigheden is voor kraamverzorgenden van groot belang. De Accreditatiecommissie van het Kenniscentrum Kraamzorg bewaakt de deskundigheid bevorderende activiteiten binnen de kraamzorg. Zij beoordelen de inhoud van de scholing op basis van de Beoordelingskaders.

Accreditatiesystematiek
In de uitvoeringsregeling wordt de systematiek  van de accreditatie omschreven, zie Accreditatiesystematiek 2023

Autorisatie & accreditatie aanvragen
Aanbieders van scholing kunnen via PE-online accreditatie aanvragen. Hiervoor dien je eerst een account aan te maken. Dit kan via de onderstaande button ‘Registreren’. 

Registreren

Tarieven Accreditatie 
Klik hier voor een overzicht van de kosten voor een accreditatie-aanvraag in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden. 

Hoe vraagt u instellingsaccreditatie aan?
Het aanvragen van de instellingsaccreditatie bestaat uit een aantal stappen waaronder het invullen van het aanvraagformulier. Klik hier voor meer informatie.

Commissie van Beroep
Gebruikers van het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden kunnen beroep aantekenen tegen een besluit van de Accreditatiecommissie. Het beroep wordt aangetekend door het indienen van een gemotiveerd beroepschrift bij de ambtelijk secretaris van de Commissie van Beroep. Er is een standaard formulier aanwezig (klik hier). Het beroep moet binnen zes weken na dagtekening van het besluit van de Accreditatiecommissie worden aangetekend. De Commissie van Beroep beslist uiterlijk zes weken na ontvangst. De uitspraak van de Commissie is bindend voor beide partijen.