Beroepscompetentieprofiel Kraamverzorgende


Beroepscompetentieprofiel Kraamverzorgende
Het Beroepscompetentieprofiel (BCP) Kraamverzorgende is in 2016 tot stand gekomen met en vastgesteld door het bestuur van A+O VVT, het samenwerkingsverband van werkgevers-en werknemersorganisaties in de VVT. Het Kenniscentrum Kraamzorg en Bo Geboortezorg hebben inhoudelijke input geleverd en onderschrijven het vastgestelde document.

Het Beroepscompetentieprofiel is leidend voor de inhoud van zowel de branche-erkende opleiding als de initiële opleiding tot kraamverzorgende (MBO niveau 3).