Herregistratie-eisen norm 2023

Voor kraamverzorgenden die zich herregistreren in de periode vanaf 1 april 2023 geldt het volgende:

Uitgangspunten:

 1. De nieuwe registratieperiode duurt vier jaar;
 2. Het minimum aantal punten is 40 punten (uren) bij- en nascholing in vier jaar;
 3. Minimum aantal uren zorgverlening is 200 uur per jaar;
 4. Iedere kraamverzorgende moet een geldig kinder-EHBO certificaat uploaden en de einddatum geldigheidsduur in haar dossier vermelden. Gedurende de gehele registratieperiode moet er sprake zijn van een geldig certificaat in het dossier.
 5. Norm 2023 bestaat voor iedere kraamverzorgende uit vier onderdelen:
  • Onderdeel A    : Vaardigheidstrainingen
  • Onderdeel B    : Inhoudelijke Vakkennis
  • Onderdeel C    : Ondersteunende Vakkennis
  • Onderdeel D    : Verdieping en Algemene onderwerpen

Onderdeel A: Vaardigheidstrainingen:
Ieder onderdeel volgen en totaal minimaal 12 punten 

 1. EHBO kinderen
 • Theorie (minimaal 2 scholingen)
 • Praktische-en communicatieve vaardigheden (minimaal 2 scholingen)
 1. Baby-, kinder- en volwassen reanimatie
 • Theorie
 • Praktische-en communicatieve vaardigheden
 1. Acute situaties in het kraambed
 • Fysiologie en pathologie (theorie)
 • Praktische-en communicatieve vaardigheden

Onderdeel B: Inhoudelijke vakkennis:
Ieder onderdeel volgen en totaal minimaal 12 aantal punten 

 1. Borstvoeding pasgeborene (inclusief WHO-code en communicatieve vaardigheden) (minimaal 2 scholingen)
 2. Verdieping inhoudelijke kennis kraamzorg  (bijvoorbeeld: hechting, huilgedrag, hyperbilirubinemie, hoge bloeddruk, diabetes)
 3. Signaleren van en handelen bij risicovolle situaties (bijvoorbeeld: vroegsignalering, meldcode, hygiëne, kwetsbare gezinnen)
 4. Voorlichting en instructie (bijvoorbeeld: SBS, lifestyle, veilig slapen, stoppen met roken)

Onderdeel C: Ondersteunende vakkennis:
Minimaal 3 (verschillende) scholingen volgen en totaal minimaal 8 punten 

keuze uit bijvoorbeeld:

 • Methodisch werken
 • Communicatie
 • Beroepshouding
 • Ketensamenwerking
 • Vraaggericht werken
 • Digitalisering
 • Rapporteren

Onderdeel D: Verdieping en algemene onderwerpen:
Totaal minimaal 8 punten 

 1. Partusassistentie/Acute Verloskunde (minimaal 3 scholingen + minimaal 8 punten)*
 2. Verpleegtechnische handelingen (minimaal 8 punten!)**
 3. Kennisoverdracht in grote groepen***
 4. Overige onderwerpen

* Voor het verkrijgen van Acute Verloskunde/Partusassistentie op het certificaat moet de kraamverzorgende minimaal 3 scholingen en minimaal 8 punten behalen in Onderdeel D1.

**Voor het verkrijgen van Verpleegtechnische handelingen op het certificaat moet de kraamverzorgende minimaal 8 punten behalen in Onderdeel D2.

*** De groep is groter dan 20 personen. Hieronder vallen congressen, Webinars etc.