Het wemelt de laatste jaren van de samenwerkingsverbanden in de geboortezorg. Op zichzelf een positieve ontwikkeling, maar het is soms nogal onoverzichtelijk. Want: wie werken er nu precies samen en waaraan? Marja Huizer, bestuurslid CPZ vanuit de kraamzorg, zet het voor je op een rijtje.

VSV: verloskundig samenwerkingsverband
In de regio’s werken partners uit de verloskundige zorg rond een ziekenhuis samen. Dat doen ze in een verloskundig samenwerkingsverband, het VSV. Aan dit VSV nemen in ieder geval verloskundigen en gynaecologen uit het werkgebied van het ziekenhuis deel. Daarnaast gelukkig ook steeds vaker de kraamzorgorganisaties, want kraamzorg is immers een belangrijke schakel in de geboortezorg. De kraamzorg laat zich dan vertegenwoordigen door een of twee organisaties uit de regio. Het VSV richt zich vooral op de zorginhoud, dus op protocollen en procedures. Soms is een VSV ook bezig met de organisatorische en financiële veranderingen.

DVP: distriks verloskundig platform
In een aantal regio’s is een distrikts verloskundig platform actief. In dit overleg praten vertegenwoordigers van de VSV’s en/of andere samenwerkingsverbanden uit de regio, over de zorginhoudelijke ontwikkelingen, maar ook over de organisatie van de geboortezorg in de regio. Ze maken bijvoorbeeld gezamenlijk afspraken met de ambulancediensten, ze ontwikkelen samen protocollen voor het hele werkgebied of ze spreken over de toekomstige organisatie van de geboortezorg.

CPZ: College Perinatale Zorg 
Het College Perinatale Zorg werkt landelijk en  heeft de opdracht het Stuurgroep advies ‘een goed begin’ in te voeren. Dit advies heeft als doel de babysterfte die in Nederland relatief hoog is, terug te dringen. Dat doet zij door voorbeelden te geven, de regio’s te ondersteunen en landelijke afspraken te  maken met bijvoorbeeld de NZA, de verzekeraars of andere partijen. Ook werken zij aan een nieuwe werkwijze om de zorg aan een zwangere meer op maat en gestroomlijnd te organiseren.

In het CPZ werken met elkaar samen: de beroepsorganisaties van de verloskundigen (KNOV) en van de gynaecologen (de NVOG), de patiëntenorganisatie ( NPCF), de ziekenhuizen (NVZ), de kinderartsen (NVK) en de branche- en beroepsorganisaties voor de kraamzorg ( ActiZ, BTN en de beroepsorganisatie NBVK). Ook werkt het CPZ samen met het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) rond zaken die de professionaliteit van het vak kraamzorg betreffen.

Kennisnetwerk Geboortezorg 
Tegelijk met het starten van het CPZ kwam er vanuit het ministerie van VWS geld beschikbaar, om onderzoek te doen naar het verbeteren van de geboortezorg en om de goede ideeën die daaruit komen, in te voeren. Er zijn verschillende regio’s die hiermee aan de slag zijn gegaan. Deze worden ‘consortia genoemd’.  Binnen deze consortia werken ziekenhuizen, gynaecologen, verloskundigen en kraamzorg samen. Ze delen kennis met elkaar en doen onderzoek op het gebied van multidisciplinair werken, overdracht, en het bevorderen van gezonde zwangerschap en geboorte in achterstandssituaties. Alle consortia hebben hun eigen onderwerpen. ZonMW, die de middelen beschikbaar stelt, bewaakt of de uitkomsten goed zijn en of er geen zaken dubbel worden opgepakt.

Regionale Samenwerkingsverbanden Kraamzorg (RSK) 
Regionale samenwerkingsverbanden kraamzorgorganisaties ontstaan om met elkaar in de ketenontwikkeling samen te werken. Vaak is er een kraamzorgaanbieder lid van een VSV. In de samenwerking worden afspraken gemaakt over de vertegenwoordiging en dergelijke. Op deze manier maken de kraamzorgaanbieders zich in een regio sterk als partner in de keten Geboortezorg.

Ook interessant!

Peiling NCJ: maken Nederlandse gezinnen zich zorgen over geld?

Dat gaat het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) onderzoeken na zorgwekkende berichten over een inflatiestijging van 6,4% en de prijsstijging van o.a. verwarming en boodschappen. De Nederlandsche Bank voorspelt dat deze […] Lees meer

Plan Babyconnect in ontvangst genomen door secretaris-generaal van het ministerie van VWS

Secretaris-generaal van het ministerie van VWS Erik Gerritsen heeft het plan Babyconnect voor digitaal informatie delen in de geboortezorg in ontvangst genomen. Dit gebeurde tijdens een landelijke bijeenkomst voor bestuurders […] Lees meer

Programma Kansrijke Start van start

Het kabinet wil investeren in de eerste 1000 dagen van het kind. Hiervoor werd gisteren   (woensdag 12 september) het actieprogramma Kansrijke Start gepresenteerd. Tegelijk met dit programma kondigde Minister De […] Lees meer

De hele keten gaat een treetje hoger

“Onze sector moet mee in de ontwikkelingen in zorg en samenleving. Het Kwaliteitsregister Kraamzorg helpt ons daar mooi bij.” Aan het woord is Marjon Plasman, manager van IVT Kraamzorg in […] Lees meer

Praktijk is de bron van inspiratie

De afgelopen weken was er veel onrust rond de gestagneerde samenwerking tussen de beroepsverenigingen in de geboortezorg. Jammer dat de geboortezorg daarmee in zo’n negatief daglicht kwam te staan. In […] Lees meer

Ketenbrede zorg in Noordwest Nederland

Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland is een van de negen regionale kennisnetwerken geboortezorg. Coördinator Stacy Dubos beschrijft hoe dit netwerk werkt aan het versterken van de samenwerking en aan een […] Lees meer

Betere Geboortezorg met ‘kennisnetwerk Geboortezorg’

Met kennis en samenwerking willen we sterfte en ziekte rondom zwangerschap en geboorte in Nederland terugdringen. ZonMw stimuleert met het programma Zwangerschap en Geboorte de ontwikkeling van een landelijk kennisnetwerk […] Lees meer

We doen het nu echt samen

De samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg en kraamzorg moet volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verbeteren. In Gooi en Vechtstreek sloten GGD en kraamzorgorganisaties daarom een samenwerkingsconvenant. Wat leverde dit op? […] Lees meer

Nieuwe brancheorganisatie geboortezorg

De kraamzorgleden van ActiZ en BTN vormen samen één nieuwe en zelfstandige brancheorganisatie voor de geboortezorg: Bo Geboortezorg. Deze fusie zorgt voor bundeling van kennis en krachten. Bo Geboortezorg is […] Lees meer