Nieuwe brancheorganisatie geboortezorg

Gepubliceerd 5 januari 2016

De kraamzorgleden van ActiZ en BTN vormen samen één nieuwe en zelfstandige brancheorganisatie voor de geboortezorg: Bo Geboortezorg. Deze fusie zorgt voor bundeling van kennis en krachten.

Bo Geboortezorg is dé brancheorganisatie van (kraam)zorgorganisaties, die er voor zorgt dat haar leden kunnen excelleren in de geboortezorg. In die brancheorganisatie wordt alle kennis en ervaring verenigd, die bij ActiZ en BTN is opgedaan. De besturen van ActiZ en BTN zijn er trots op dat op initiatief van de leden deze organisatie vandaag wordt gelanceerd. Met Bo ontstaat een zelfstandige en krachtige organisatie, die de belangen van de aangesloten leden uitstekend zal behartigen. ActiZ en BTN zijn per 1 januari 2016 gestopt met de belangenbehartiging voor kraamzorg.
Het Kenniscentrum Kraamzorg wenst Bo Geboortezorg veel succes.
Marie-Pauline: “Wij zijn blij met de komst van de nieuwe brancheorganisatie. De samenwerking zal hierdoor nog gemakkelijker verlopen doordat we nu maar met één branche-organisatie te maken hebben.”

Visie Bo
Marlies Buurman en Mariëtte van Driel vormen samen de directie van Bo Geboortezorg. Marlies Buurman: “Wij zijn een krachtige, toegankelijke en inspirerende belangenbehartiger voor organisaties die actief zijn in de kraamzorg en in de nabije toekomst in de geboortezorg. Een belangenbehartiger, die gaat voor verdere professionalisering, profilering én positionering van kraamzorg in geboortezorg. Hierdoor kunnen de leden nog beter, kwalitatief hoogwaardige zorg bieden aan (toekomstige) ouders en hun pasgeboren kind.”

Mariëtte van Driel: “We streven naar een markt met hoge kwaliteit op het gebied van bedrijfsvoering, professionaliteit en marktgedrag, waarin alle kraamzorgorganisaties in geboortezorg aan dezelfde eisen voldoen en samen bijdragen aan de professionalisering van de gehele sector. Het doel is om te komen tot volledige aansluiting van alle kraamzorgorganisaties. Bo heeft ruim 100 leden en vertegenwoordigt ruim 90% van de kraamzorgmarkt in Nederland”.

Marja Huizer en Louis Schuerman, bestuursvoorzitters Bo: “We zijn trots dat de kraamzorgorganisaties, die lid van ActiZ en BTN zijn, een zelfstandige brancheorganisatie willen oprichten. Om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en een krachtige gesprekspartner te zijn voor stakeholders, waaronder de politiek en zorgverzekeraars. Het is mooi dat leden van ActiZ en BTN tot zo’n unieke samenwerking zijn gekomen” aldus Marja en Louis. Met de expertise van de ervaren medewerkers van ActiZ en BTN, die meegaan naar Bo, zien beiden de toekomst van Bo Geboortezorg dan ook heel positief tegemoet.

Bo is vanaf heden gevestigd in Het Nieuwe Kantoor (HNK) aan de Weg der Verenigde Naties in Utrecht. Meer informatie: www.bogeboortezorg.nl

Ook interessant!

Peiling NCJ: maken Nederlandse gezinnen zich zorgen over geld?

Dat gaat het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) onderzoeken na zorgwekkende berichten over een inflatiestijging van 6,4% en de prijsstijging van o.a. verwarming en boodschappen. De Nederlandsche Bank voorspelt dat deze […] Lees meer

Plan Babyconnect in ontvangst genomen door secretaris-generaal van het ministerie van VWS

Secretaris-generaal van het ministerie van VWS Erik Gerritsen heeft het plan Babyconnect voor digitaal informatie delen in de geboortezorg in ontvangst genomen. Dit gebeurde tijdens een landelijke bijeenkomst voor bestuurders […] Lees meer

Programma Kansrijke Start van start

Het kabinet wil investeren in de eerste 1000 dagen van het kind. Hiervoor werd gisteren   (woensdag 12 september) het actieprogramma Kansrijke Start gepresenteerd. Tegelijk met dit programma kondigde Minister De […] Lees meer

De hele keten gaat een treetje hoger

“Onze sector moet mee in de ontwikkelingen in zorg en samenleving. Het Kwaliteitsregister Kraamzorg helpt ons daar mooi bij.” Aan het woord is Marjon Plasman, manager van IVT Kraamzorg in […] Lees meer

Praktijk is de bron van inspiratie

De afgelopen weken was er veel onrust rond de gestagneerde samenwerking tussen de beroepsverenigingen in de geboortezorg. Jammer dat de geboortezorg daarmee in zo’n negatief daglicht kwam te staan. In […] Lees meer

WIE & WAT

Het wemelt de laatste jaren van de samenwerkingsverbanden in de geboortezorg. Op zichzelf een positieve ontwikkeling, maar het is soms nogal onoverzichtelijk. Want: wie werken er nu precies samen en […] Lees meer

Ketenbrede zorg in Noordwest Nederland

Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland is een van de negen regionale kennisnetwerken geboortezorg. Coördinator Stacy Dubos beschrijft hoe dit netwerk werkt aan het versterken van de samenwerking en aan een […] Lees meer

Betere Geboortezorg met ‘kennisnetwerk Geboortezorg’

Met kennis en samenwerking willen we sterfte en ziekte rondom zwangerschap en geboorte in Nederland terugdringen. ZonMw stimuleert met het programma Zwangerschap en Geboorte de ontwikkeling van een landelijk kennisnetwerk […] Lees meer

We doen het nu echt samen

De samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg en kraamzorg moet volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verbeteren. In Gooi en Vechtstreek sloten GGD en kraamzorgorganisaties daarom een samenwerkingsconvenant. Wat leverde dit op? […] Lees meer