Ketenbrede zorg in Noordwest Nederland

Gepubliceerd 28 maart 2016

Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland is een van de negen regionale kennisnetwerken geboortezorg. Coördinator Stacy Dubos beschrijft hoe dit netwerk werkt aan het versterken van de samenwerking en aan een volwaardige positie van de kraamzorg binnen de keten.

Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland is een samenwerkingsverband van ziekenhuizen, verloskundigenpraktijken, kraamzorgorganisaties, jeugdgezondheidszorg en de GGD in Noord-Holland en Flevoland.

In de regio van het netwerk zijn 18 Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s), waarin de verschillende partijen samenwerken aan lokale vraagstukken. Het netwerk beoogt de VSV’s te ondersteunen door het organiseren van regionale activiteiten, zoals een jaarlijks congres en twee keer per jaar het Groot Perinataal Overleg.

Doelstellingen
Het netwerk heeft als doel de geboortezorg te verbeteren door meer samenwerking tussen alle zorgverleners te promoten. Ook richt het netwerk zich op het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek, een effectieve en duidelijke overdracht van en naar alle zorgverleners en het versterken van de positie van zwangeren en hun partners.
Het netwerk voert verschillende projecten uit om zijn doelstellingen te behalen. Zo heeft het netwerk een app uitgebracht, met alle richtlijnen rond geboortezorg voor verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. De app is beschikbaar in de Apple App Store en Google Play Store. Het ultieme doel is vermindering van de babysterfte.

Regioprotocollen
De app bevat tevens de meest recente regioprotocollen rond hypertensie, diabetes, vroeggeboorte en acute verwijzingen. Deze vier regioprotocollen zijn in projectgroepen binnen het Netwerk Geboortezorg uitgewerkt en worden via de Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) geïmplementeerd.

Standaard overdracht
Momenteel is een projectgroep bezig met het ontwikkelen van een standaard overdracht, die de overdracht naar de verloskundigen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg uniformeert. In alle werkgroepen participeren alle disciplines, waaronder de kraamzorg.

Gezond werken tijdens de zwangerschap
De projectgroep Gezond werken tijdens de zwangerschap is bezig met het ontwikkelen van een app, waarmee zwangeren empowered worden om aandachtsituaties op het werk tijdens de zwangerschap en kraamperiode te herkennen en bespreekbaar te maken.

Jaarlijks congres
Voor meer informatie over de verschillende projecten, zie de website van het netwerk www.nwgz.nl. Je kunt je hier ook voor een van de activiteiten opgeven. Het jaarlijks congres wordt gehouden op maandag 13 april 2015 met aansluitend het regionale Groot Perinataal Overleg voor de zorgverleners in Noord-Holland en Flevoland.

Wil je participeren in een van de projectgroepen? Dat kan! Meld je aan bij de coördinator van het netwerk, Stacy Dubos, via het contactformulier op de website of e-mail naar info@nwgz.nl

Ook interessant!

Peiling NCJ: maken Nederlandse gezinnen zich zorgen over geld?

Dat gaat het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) onderzoeken na zorgwekkende berichten over een inflatiestijging van 6,4% en de prijsstijging van o.a. verwarming en boodschappen. De Nederlandsche Bank voorspelt dat deze […] Lees meer

Plan Babyconnect in ontvangst genomen door secretaris-generaal van het ministerie van VWS

Secretaris-generaal van het ministerie van VWS Erik Gerritsen heeft het plan Babyconnect voor digitaal informatie delen in de geboortezorg in ontvangst genomen. Dit gebeurde tijdens een landelijke bijeenkomst voor bestuurders […] Lees meer

Programma Kansrijke Start van start

Het kabinet wil investeren in de eerste 1000 dagen van het kind. Hiervoor werd gisteren   (woensdag 12 september) het actieprogramma Kansrijke Start gepresenteerd. Tegelijk met dit programma kondigde Minister De […] Lees meer

De hele keten gaat een treetje hoger

“Onze sector moet mee in de ontwikkelingen in zorg en samenleving. Het Kwaliteitsregister Kraamzorg helpt ons daar mooi bij.” Aan het woord is Marjon Plasman, manager van IVT Kraamzorg in […] Lees meer

Praktijk is de bron van inspiratie

De afgelopen weken was er veel onrust rond de gestagneerde samenwerking tussen de beroepsverenigingen in de geboortezorg. Jammer dat de geboortezorg daarmee in zo’n negatief daglicht kwam te staan. In […] Lees meer

WIE & WAT

Het wemelt de laatste jaren van de samenwerkingsverbanden in de geboortezorg. Op zichzelf een positieve ontwikkeling, maar het is soms nogal onoverzichtelijk. Want: wie werken er nu precies samen en […] Lees meer

Betere Geboortezorg met ‘kennisnetwerk Geboortezorg’

Met kennis en samenwerking willen we sterfte en ziekte rondom zwangerschap en geboorte in Nederland terugdringen. ZonMw stimuleert met het programma Zwangerschap en Geboorte de ontwikkeling van een landelijk kennisnetwerk […] Lees meer

We doen het nu echt samen

De samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg en kraamzorg moet volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verbeteren. In Gooi en Vechtstreek sloten GGD en kraamzorgorganisaties daarom een samenwerkingsconvenant. Wat leverde dit op? […] Lees meer

Nieuwe brancheorganisatie geboortezorg

De kraamzorgleden van ActiZ en BTN vormen samen één nieuwe en zelfstandige brancheorganisatie voor de geboortezorg: Bo Geboortezorg. Deze fusie zorgt voor bundeling van kennis en krachten. Bo Geboortezorg is […] Lees meer