We doen het nu echt samen

Gepubliceerd 28 maart 2016

De samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg en kraamzorg moet volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verbeteren. In Gooi en Vechtstreek sloten GGD en kraamzorgorganisaties daarom een samenwerkingsconvenant. Wat leverde dit op? Margreet Leopold, teammanager van Kraamzorg de Waarden, vertelt erover.

Op de foto van links naar rechts: Carla Rubio (Babycare Kraamzorg), Margreet Leopold (Kraamzorg de Waarden) en Marlien Dijkema (GGD) bij het ondertekenen van het convenant.

Voor verantwoorde geboortezorg is verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ. Dit staat in het rapport dat de IGZ in juni 2014 publiceerde. De inspectie constateert dat kraamzorg- en JGZ-organisaties vaak geen samenwerkingsafspraken hebben. Ook zijn er geen structurele overleggen die de samenwerking ondersteunen.

Afspraken zwart op wit
“Het IGZ-rapport vormde voor ons Kraamzorg Samenwerkingsverband (KSV) aanleiding om een samenwerkingsconvenant met de GGD te sluiten”, vertelt Margreet Leopold van Kraamzorg de Waarden. “Het meeste dat door de IGZ werd aanbevolen, deden we al wel. Alleen stond het niet zwart op wit. Het was dus hoog tijd om onze afspraken over samenwerking, overdracht en continuïteit van zorg op papier te zetten. We maakten daarnaast ook samenwerkingsafspraken met alle verloskundigen in ons werkgebied. Zo zijn er nu afspraken rondom de overdracht gemaakt met alle betrokken ketenpartners. Met als doel: het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit en continuïteit van onze zorgverlening.”

Puntjes op de i
Het convenant is inmiddels drie maanden geleden gesloten, wat leverde het op? Leopold: “Het is nu duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Als er bijvoorbeeld een probleemgezin is, waarvan de moeder opnieuw zwanger is, vernemen we dit nu eerder van de JGZ. Andersom leggen wij ook eerder contact, wanneer we ons bij vertrek zorgen maken over een moeder. Er vinden meer warme overdrachten plaats. We zijn er meer van doordrongen dat we het samen doen. Vroeger wisten we dit ook best, en we deden het ook al wel, maar niet altijd. Kraamzorg de Waarden had bijvoorbeeld al wel een intentieverklaring over de samenwerking met de JGZ. Maar intenties zijn gewoon goede voornemens. Nu hebben we afspraken, waarop we elkaar dus ook kunnen aanspreken. Dat maakt een groot verschil.”
“De mogelijke risico’s die wij signaleren in een gezin worden besproken met de verloskundige. Ook komt de overdracht naar de JGZ standaard aan bod. Zo nodig vindt een warme overdracht plaats. Het kan dus niet meer gebeuren dat de een denkt dat de ander het wel doet of andersom. Ook staan in het convenant alle aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld vermeld.”

Overleg
“Wij namen altijd al deel aan de overleggen van het Centrum voor Jeugd en gezin. De JGZ schuift nu ook minstens eens per half jaar aan bij ons Kraamzorg Samenwerkingsverband. Dit hebben we in het convenant vastgelegd. Ook houden we voortaan eens per jaar een gezamenlijk overleg op bestuurlijk niveau. Tijdens deze overleggen bekijken we hoe de samenwerking loopt en of onze afspraken aanscherping nodig hebben.”
“De kraamzorg hoeft het niet alleen te doen: we doen het met elkaar. Dit is de eerste stap in de richting van integrale geboortezorg.”

Het convenant tussen kraamzorg en jeugdgezondheidszorg geldt voor het Kraamzorg Samenwerkingsverband (KSV) Gooi en Vechtstreek. Daarin zijn deze kraamzorgorganisaties vertegenwoordigd: Allerzorg Kraamzorg, BabyCare, Het Kraam- en Verpleegcentrum, Kraamzorg de Waarden, Omega Kraamzorg en Zin Kraamzorg.

Ook interessant!

Peiling NCJ: maken Nederlandse gezinnen zich zorgen over geld?

Dat gaat het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) onderzoeken na zorgwekkende berichten over een inflatiestijging van 6,4% en de prijsstijging van o.a. verwarming en boodschappen. De Nederlandsche Bank voorspelt dat deze […] Lees meer

Plan Babyconnect in ontvangst genomen door secretaris-generaal van het ministerie van VWS

Secretaris-generaal van het ministerie van VWS Erik Gerritsen heeft het plan Babyconnect voor digitaal informatie delen in de geboortezorg in ontvangst genomen. Dit gebeurde tijdens een landelijke bijeenkomst voor bestuurders […] Lees meer

Programma Kansrijke Start van start

Het kabinet wil investeren in de eerste 1000 dagen van het kind. Hiervoor werd gisteren   (woensdag 12 september) het actieprogramma Kansrijke Start gepresenteerd. Tegelijk met dit programma kondigde Minister De […] Lees meer

De hele keten gaat een treetje hoger

“Onze sector moet mee in de ontwikkelingen in zorg en samenleving. Het Kwaliteitsregister Kraamzorg helpt ons daar mooi bij.” Aan het woord is Marjon Plasman, manager van IVT Kraamzorg in […] Lees meer

Praktijk is de bron van inspiratie

De afgelopen weken was er veel onrust rond de gestagneerde samenwerking tussen de beroepsverenigingen in de geboortezorg. Jammer dat de geboortezorg daarmee in zo’n negatief daglicht kwam te staan. In […] Lees meer

WIE & WAT

Het wemelt de laatste jaren van de samenwerkingsverbanden in de geboortezorg. Op zichzelf een positieve ontwikkeling, maar het is soms nogal onoverzichtelijk. Want: wie werken er nu precies samen en […] Lees meer

Ketenbrede zorg in Noordwest Nederland

Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland is een van de negen regionale kennisnetwerken geboortezorg. Coördinator Stacy Dubos beschrijft hoe dit netwerk werkt aan het versterken van de samenwerking en aan een […] Lees meer

Betere Geboortezorg met ‘kennisnetwerk Geboortezorg’

Met kennis en samenwerking willen we sterfte en ziekte rondom zwangerschap en geboorte in Nederland terugdringen. ZonMw stimuleert met het programma Zwangerschap en Geboorte de ontwikkeling van een landelijk kennisnetwerk […] Lees meer

Nieuwe brancheorganisatie geboortezorg

De kraamzorgleden van ActiZ en BTN vormen samen één nieuwe en zelfstandige brancheorganisatie voor de geboortezorg: Bo Geboortezorg. Deze fusie zorgt voor bundeling van kennis en krachten. Bo Geboortezorg is […] Lees meer