Praktijk is de bron van inspiratie

Gepubliceerd 6 juni 2016

De afgelopen weken was er veel onrust rond de gestagneerde samenwerking tussen de beroepsverenigingen in de geboortezorg. Jammer dat de geboortezorg daarmee in zo’n negatief daglicht kwam te staan. In de praktijk zijn er in de afgelopen jaren immers veel verbeteringen bereikt en zijn er veel goede voorbeelden van samenwerking.

Op initiatief van minister Edith Schippers (VWS) voerden betrokken partijen vorige week overleg op het ministerie van VWS over hun onderlinge samenwerking. Aan tafel zaten de KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Brancheorganisatie Kraamzorg, ZN, de NPCF en het College Perinatale Zorg. Men was het erover eens dat er de afgelopen jaren in de praktijk al veel verbeteringen zijn bereikt in de geboortezorg en dat er nog verdere verbetering mogelijk is. Ook vonden alle partijen dat er in de praktijk heel veel goede voorbeelden zijn van samenwerking tussen partijen in de geboortezorg en dat deze een bron van inspiratie zijn.

Herstel van vertrouwen

De partijen besloten om in te zetten op herstel van onderling vertrouwen tussen de beroepsverenigingen. De organisatie van het gezamenlijke overleg in het CPZ wordt daarbij opnieuw bekeken. Ook wil men ervoor zorgen dat de goede regionale praktijkvoorbeelden vervolgstappen kunnen zetten ten behoeve van verdere verbetering van de zorg voor moeder en kind. Men gaat een hernieuwde gezamenlijke agenda opstellen om de geboortezorg in Nederland verder te verbeteren.

Ook interessant!

Peiling NCJ: maken Nederlandse gezinnen zich zorgen over geld?

Dat gaat het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) onderzoeken na zorgwekkende berichten over een inflatiestijging van 6,4% en de prijsstijging van o.a. verwarming en boodschappen. De Nederlandsche Bank voorspelt dat deze […] Lees meer

Plan Babyconnect in ontvangst genomen door secretaris-generaal van het ministerie van VWS

Secretaris-generaal van het ministerie van VWS Erik Gerritsen heeft het plan Babyconnect voor digitaal informatie delen in de geboortezorg in ontvangst genomen. Dit gebeurde tijdens een landelijke bijeenkomst voor bestuurders […] Lees meer

Programma Kansrijke Start van start

Het kabinet wil investeren in de eerste 1000 dagen van het kind. Hiervoor werd gisteren   (woensdag 12 september) het actieprogramma Kansrijke Start gepresenteerd. Tegelijk met dit programma kondigde Minister De […] Lees meer

De hele keten gaat een treetje hoger

“Onze sector moet mee in de ontwikkelingen in zorg en samenleving. Het Kwaliteitsregister Kraamzorg helpt ons daar mooi bij.” Aan het woord is Marjon Plasman, manager van IVT Kraamzorg in […] Lees meer

WIE & WAT

Het wemelt de laatste jaren van de samenwerkingsverbanden in de geboortezorg. Op zichzelf een positieve ontwikkeling, maar het is soms nogal onoverzichtelijk. Want: wie werken er nu precies samen en […] Lees meer

Ketenbrede zorg in Noordwest Nederland

Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland is een van de negen regionale kennisnetwerken geboortezorg. Coördinator Stacy Dubos beschrijft hoe dit netwerk werkt aan het versterken van de samenwerking en aan een […] Lees meer

Betere Geboortezorg met ‘kennisnetwerk Geboortezorg’

Met kennis en samenwerking willen we sterfte en ziekte rondom zwangerschap en geboorte in Nederland terugdringen. ZonMw stimuleert met het programma Zwangerschap en Geboorte de ontwikkeling van een landelijk kennisnetwerk […] Lees meer

We doen het nu echt samen

De samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg en kraamzorg moet volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verbeteren. In Gooi en Vechtstreek sloten GGD en kraamzorgorganisaties daarom een samenwerkingsconvenant. Wat leverde dit op? […] Lees meer

Nieuwe brancheorganisatie geboortezorg

De kraamzorgleden van ActiZ en BTN vormen samen één nieuwe en zelfstandige brancheorganisatie voor de geboortezorg: Bo Geboortezorg. Deze fusie zorgt voor bundeling van kennis en krachten. Bo Geboortezorg is […] Lees meer