Betere Geboortezorg met ‘kennisnetwerk Geboortezorg’

Gepubliceerd 28 maart 2016

Met kennis en samenwerking willen we sterfte en ziekte rondom zwangerschap en geboorte in Nederland terugdringen. ZonMw stimuleert met het programma Zwangerschap en Geboorte de ontwikkeling van een landelijk kennisnetwerk van professionals in de Geboortezorg. Binnen 10 consortia verdeeld over Nederland vindt onderzoek plaats, dat moet leiden tot betere Geboortezorg.

Bekijk hier de animatie over het kennisnetwerk Geboortezorg op YouTube

Bij de zorg rond zwangerschap en geboorte spelen verschillende professionals in de nulde, eerste, tweede en derde lijn een rol. Samenwerking van deze professionals, zowel landelijk als regionaal is belangrijk voor het optimaliseren van de zorg. Met het programma Zwangerschap en Geboorte stimuleert ZonMw sinds 2013 de ontwikkeling van een landelijk kennisnetwerk van professionals in de Geboortezorg. Het netwerk bestaat uit 10 consortia, verspreid over Nederland. ZonMw financiert deze consortia en het wetenschappelijk onderzoek dat zij uitvoeren.

 

Onderzoeksthema’s van de consortia
• Aanpak van oorzaken van perinatale en maternale sterfte en morbiditeit
(dit onderzoek moet leiden tot bewezen effectieve interventies voor preventie, opsporing en behandeling)
• Gezondheidsvoorlichting en gezondheidsbevordering voor, tijdens en na de zwangerschap
• Risicoselectie en screening
• Organisatie van zorg

VSV’s maken er deel van uit
Elk consortium Zwangerschap en Geboorte bestaat uit verschillende professionals in de Geboortezorg. Zij werken van de 0e tot en met de 3e lijn multidisciplinair en lijn overstijgend samen. Bij elk consortium zijn diverse verloskundige samenwerkingsverbanden en in elk geval één perinatologisch centrum betrokken. Alle consortia samen vormen het kennisnetwerk Geboortezorg.

Samenwerking
Op dit moment is er al veel kennis en het is belangrijk dat deze kennis wordt gedeeld. Maar daarvoor moet je elkaar kennen én weten te vinden. Op basis van deze samenwerking kan weer nieuwe kennis worden ontwikkeld. Het College Perinatale zorg (CPZ) speelt een belangrijke rol bij de verdere verspreiding en toepassing van resultaten van het kennisnetwerk Geboortezorg.

Meer informatie
• Lees het magazine ‘Een impressie van het kennisnetwerk Geboortezorg en onderzoeksprojecten’ (3.1 MB). Hierin presenteert elk consortium zich en kun je dus zien welk onderzoek in jouw regio plaatsvindt. Zie pdf
• Lees hier over het programma Zwangerschap en Geboorte

Ook interessant!

Peiling NCJ: maken Nederlandse gezinnen zich zorgen over geld?

Dat gaat het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) onderzoeken na zorgwekkende berichten over een inflatiestijging van 6,4% en de prijsstijging van o.a. verwarming en boodschappen. De Nederlandsche Bank voorspelt dat deze […] Lees meer

Plan Babyconnect in ontvangst genomen door secretaris-generaal van het ministerie van VWS

Secretaris-generaal van het ministerie van VWS Erik Gerritsen heeft het plan Babyconnect voor digitaal informatie delen in de geboortezorg in ontvangst genomen. Dit gebeurde tijdens een landelijke bijeenkomst voor bestuurders […] Lees meer

Programma Kansrijke Start van start

Het kabinet wil investeren in de eerste 1000 dagen van het kind. Hiervoor werd gisteren   (woensdag 12 september) het actieprogramma Kansrijke Start gepresenteerd. Tegelijk met dit programma kondigde Minister De […] Lees meer

De hele keten gaat een treetje hoger

“Onze sector moet mee in de ontwikkelingen in zorg en samenleving. Het Kwaliteitsregister Kraamzorg helpt ons daar mooi bij.” Aan het woord is Marjon Plasman, manager van IVT Kraamzorg in […] Lees meer

Praktijk is de bron van inspiratie

De afgelopen weken was er veel onrust rond de gestagneerde samenwerking tussen de beroepsverenigingen in de geboortezorg. Jammer dat de geboortezorg daarmee in zo’n negatief daglicht kwam te staan. In […] Lees meer

WIE & WAT

Het wemelt de laatste jaren van de samenwerkingsverbanden in de geboortezorg. Op zichzelf een positieve ontwikkeling, maar het is soms nogal onoverzichtelijk. Want: wie werken er nu precies samen en […] Lees meer

Ketenbrede zorg in Noordwest Nederland

Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland is een van de negen regionale kennisnetwerken geboortezorg. Coördinator Stacy Dubos beschrijft hoe dit netwerk werkt aan het versterken van de samenwerking en aan een […] Lees meer

We doen het nu echt samen

De samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg en kraamzorg moet volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verbeteren. In Gooi en Vechtstreek sloten GGD en kraamzorgorganisaties daarom een samenwerkingsconvenant. Wat leverde dit op? […] Lees meer

Nieuwe brancheorganisatie geboortezorg

De kraamzorgleden van ActiZ en BTN vormen samen één nieuwe en zelfstandige brancheorganisatie voor de geboortezorg: Bo Geboortezorg. Deze fusie zorgt voor bundeling van kennis en krachten. Bo Geboortezorg is […] Lees meer