Plan Babyconnect in ontvangst genomen door secretaris-generaal van het ministerie van VWS

Gepubliceerd 24 januari 2019

Secretaris-generaal van het ministerie van VWS Erik Gerritsen heeft het plan Babyconnect voor digitaal informatie delen in de geboortezorg in ontvangst genomen.
Dit gebeurde tijdens een landelijke bijeenkomst voor bestuurders en managers in de geboortezorg.

Babyconnect is een landelijk actieprogramma voor gebruiksvriendelijk informatie uitwisselen tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Het plan Babyconnect moet zorgen dat verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en andere zorgverleners informatie van hun cliënt uit de zorgdossiers van hun collega’s kunnen inzien. Het plan stelt de zwangere centraal en geeft haar de regie op het delen van haar zorggegevens.

De minister van VWS maakte september vorig jaar bekend dat hij de komende 4 jaar 15 miljoen euro beschikbaar stelt voor de invoering van digitaal gegevens delen in de geboortezorg. Dit geld zal met name worden besteed door regionale samenwerkingsverbanden. VWS gaf tijdens de bijeenkomst een toelichting op deze subsidie die naar verwachting in de eerste helft van 2019 beschikbaar komt voor de regio’s. De aanwezigen werden aangemoedigd om hier gebruik van te maken.

Rond zwangerschap en geboorte krijgen cliënten te maken met verschillende zorgverleners die elk een eigen zorgdossier bijhouden en gegevens tot nu mondeling, per fax, e-mail of per post delen. Hierdoor beschikken zorgverleners niet altijd over de juiste zorginformatie of moet de cliënt haar verhaal bij verschillende zorgverleners opnieuw vertellen. Cliënten hebben daarbij minder regie op hun zorggegevens.

De geboortezorg en VWS hebben in het voorjaar vastgesteld aan welke eisen het delen van gegevens moet voldoen om de zorg voor zwangeren en hun kinderen te verbeteren. Tot nu toe wordt het digitaal delen van zorginformatie belemmerd doordat zorgverleners van verschillende organisaties gegevens niet kunnen delen omdat zij andere digitale dossiers gebruiken.

Het samenwerkingsprogramma Babyconnect werkt aan gebruiksvriendelijke informatiedeling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling voor betere geboortezorg. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar volgende zorgverleners, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderartsen en huisartsen. RSO Nederland is opdrachtgever van het programma Babyconnect en vormt samen met CPZ en Nictiz de stuurgroep. Het programma wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS.

 

Ook interessant!

Peiling NCJ: maken Nederlandse gezinnen zich zorgen over geld?

Dat gaat het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) onderzoeken na zorgwekkende berichten over een inflatiestijging van 6,4% en de prijsstijging van o.a. verwarming en boodschappen. De Nederlandsche Bank voorspelt dat deze […] Lees meer

Programma Kansrijke Start van start

Het kabinet wil investeren in de eerste 1000 dagen van het kind. Hiervoor werd gisteren   (woensdag 12 september) het actieprogramma Kansrijke Start gepresenteerd. Tegelijk met dit programma kondigde Minister De […] Lees meer

De hele keten gaat een treetje hoger

“Onze sector moet mee in de ontwikkelingen in zorg en samenleving. Het Kwaliteitsregister Kraamzorg helpt ons daar mooi bij.” Aan het woord is Marjon Plasman, manager van IVT Kraamzorg in […] Lees meer

Praktijk is de bron van inspiratie

De afgelopen weken was er veel onrust rond de gestagneerde samenwerking tussen de beroepsverenigingen in de geboortezorg. Jammer dat de geboortezorg daarmee in zo’n negatief daglicht kwam te staan. In […] Lees meer

WIE & WAT

Het wemelt de laatste jaren van de samenwerkingsverbanden in de geboortezorg. Op zichzelf een positieve ontwikkeling, maar het is soms nogal onoverzichtelijk. Want: wie werken er nu precies samen en […] Lees meer

Ketenbrede zorg in Noordwest Nederland

Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland is een van de negen regionale kennisnetwerken geboortezorg. Coördinator Stacy Dubos beschrijft hoe dit netwerk werkt aan het versterken van de samenwerking en aan een […] Lees meer

Betere Geboortezorg met ‘kennisnetwerk Geboortezorg’

Met kennis en samenwerking willen we sterfte en ziekte rondom zwangerschap en geboorte in Nederland terugdringen. ZonMw stimuleert met het programma Zwangerschap en Geboorte de ontwikkeling van een landelijk kennisnetwerk […] Lees meer

We doen het nu echt samen

De samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg en kraamzorg moet volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verbeteren. In Gooi en Vechtstreek sloten GGD en kraamzorgorganisaties daarom een samenwerkingsconvenant. Wat leverde dit op? […] Lees meer

Nieuwe brancheorganisatie geboortezorg

De kraamzorgleden van ActiZ en BTN vormen samen één nieuwe en zelfstandige brancheorganisatie voor de geboortezorg: Bo Geboortezorg. Deze fusie zorgt voor bundeling van kennis en krachten. Bo Geboortezorg is […] Lees meer