Eén op de tien ervaart bevalling als traumatisch

Gepubliceerd 6 maart 2019

De bevalling van een baby wordt door veel moeders als iets ontzettend moois gezien. Maar wat voor de ene moeder een roze wolk is, is voor de ander een traumatische ervaring. Sommigen houden er zelfs een posttraumatische stressstoornis (PTSS) aan over.
Uit een door gynaecoloog Stamrood uitgevoerd onderzoek voor het UMC Groningen blijkt dat zeker tien procent van de vrouwen een bevalling als traumatisch ervaart. Dit gaat in één tot drie procent van de gevallen zo ver, dat een posttraumatische stressstoornis ontstaat. ,”Toch is dit een relatief onbekend fenomeen, waar pas sinds twintig jaar aandacht voor is”, vertelt Gynaecoloog Claire Stramrood van het Amsterdams Medisch Centrum.

”En dat terwijl jaarlijks ruim tweeduizend vrouwen een posttraumatische stressstoornis overhouden aan hun bevalling.” In risicogroepen ligt dit getal nog vijftien procent hoger. Hier gaat het om vrouwen met medische complicaties, als ze bekend zijn met psychische klachten of om intermenselijke factoren, zoals het ervaren van weinig steun van de partner tijdens de bevalling.

Onder PTSS verstaan we ‘een stoornis die ontstaat na een traumatische gebeurtenis.’ Het verwerken van deze gebeurtenis lukt niet goed, met lichamelijke en psychische stressklachten als gevolg. Stramrood voegt hieraan toe dat de meeste vrouwen door deze ervaring ook last krijgen van angstklachten.

Maar stressklachten zijn niet de enige gevolgen van PTSS na de bevalling. Deze lopen sterk uiteen. “We weten dat vrouwen met PTSS minder lang borstvoeding geven. Verder is er bij vrouwen met PTSS een grotere kans op problemen in haar relatie met haar partner en in de moeder-kind hechting. Sommige vrouwen ontwikkelen ook angst voor een volgende bevalling.”

Ook vrouwen die geen stressstoornis overhouden aan hun bevalling, kunnen deze als traumatisch ervaren. Dat percentage ligt een stuk hoger. “Tien tot twintig procent van de vrouwen die bevallen in Nederland, ervaren de bevalling als traumatiserend. Wat wij dus met zijn allen ‘de mooiste dag van je leven’ noemen, is voor minstens 1 op de 10 vrouwen een horror-ervaring.”

Uit het onderzoek onder tweeduizend vrouwen kwamen verschillende aspecten naar voren die de trauma’s kunnen veroorzaken. Zo bleek dat vrouwen die zich niet gehoord voelden tijdens de bevalling, door de verloskundige, kraamverzorgende of zelfs hun partner, ook al met traumatische gevoelens terugkijken op de ervaring. Ook kwam in het onderzoek naar voren dat de communicatie tijdens de bevalling een grote invloed heeft op hoe die wordt beleefd.

“Er moet beter worden uitgelegd, geluisterd en praktisch en emotioneel ondersteund worden door de verloskundige of gynaecoloog.” Door slechte communicatie verliezen de vrouwen het gevoel van controle, zeggenschap over het eigen lichaam en krijgen zij het gevoel behandeld te worden alsof zij geen eigen wil hebben. Het is daarom belangrijk dat de zorgverlener adviseert, informeert en vraagt om toestemming voordat hij of zij een handeling uitvoert. De zwangere vrouw moet de regie en daarmee de controle houden over de bevalling door de beslissingen te nemen die gemaakt moeten worden.”

Ook interessant!

Lood in kraanwater is soms te hoog 

Uit het onderzoek ‘Loodinname via kraanwater’ van het RIVM blijkt dat mensen via kraanwater soms teveel lood binnenkrijgen. Bijna al het kraanwater in Nederland is veilig om te drinken. Maar […] Lees meer

Hoe is het nu met: De eerste 1000 dagen 

Tessa Roseboom, hoogleraar vroege ontwikkeling en gezondheid bij Amsterdam UMC, schreef een boek over het belang van ‘de eerste 1000 dagen’, voor onze gezondheid. Daarin legt ze uit hoe cruciaal […] Lees meer

‘Thuis bevallen tegen advies in: waarom doen vrouwen dat?’

Iets minder dan de helft van alle vrouwen in Nederland krijgt bij haar zwangerschap te horen dat een bevalling in het ziekenhuis wenselijk is, vanwege verhoogde risico’s op problemen. Een […] Lees meer

Eerste resultaten Kraamzorgonderzoek

Beste kraamverzorgenden, zorgconsulenten en intakers, In maart van het afgelopen jaar hebben jullie massaal meegedaan aan het onderzoeksproject ‘De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind’. In dit […] Lees meer

‘Prettig Bevallen, hoe dan?’

Op vrijdag 16 november is het boek ‘Prettig Bevallen, hoe dan?’ van verloskundige Marlies Galema verschenen. Het boek is een handleiding voor aanstaande ouders, waarmee ze zich samen kunnen voorbereiden […] Lees meer

Stoptober 2018

7 september 2018 start voor de vijfde keer de campagne Stoptober ‘28 dagen niet roken’. Doel is om rokers aan te moedigen om 28 dagen niet te roken. Doe jij […] Lees meer

Website voor zwangeren over integrale Geboortezorg

Er is een nieuwe website met betrouwbare en begrijpelijke informatie over zorg bij zwangerschap en bevalling: www.allesoverzwanger.nl. Namens het College Perinatale Zorg (CPZ) vragen we kraamzorgorganisaties en zelfstandigen om op […] Lees meer

Blockchaintechnologie biedt kansen voor kraamzorg

Kunnen we kraamgezinnen meer controle geven over hun eigen zorggegevens en het administratieproces efficiënter maken? Drie kraamzorgorganisaties werken mee aan een proef die antwoord moet bieden op deze vraag. Bert […] Lees meer

Vul vragenlijst over geelzucht in

Betere herkenning en behandeling van baby’s met geelzucht in de eerste lijn: daarom draait het onderzoek ‘STARSHIP’. Namens de onderzoekers van het Erasmus MC vragen wij jullie medewerking. Vul de […] Lees meer

Onderzoek naar continue begeleiding tijdens de bevalling

Onderzoek van het Maastricht UMC moet aantonen dat vroegtijdige inzet van partusassistentie tot minder medische ingrepen en minder kosten leidt. “Onze kraamverzorgenden ervaren het als heel prettig om vroegtijdig aanwezig […] Lees meer