Tweerichtingsverkeer bij de intake

Categorie Onderzoek
Gepubliceerd 30 november 2017

Hoe kunnen kraamzorgorganisaties de intake inrichten, zodat de zorg meer op maat gesneden is? Hoe kan de intake meer vanuit gezamenlijke besluitvorming met de cliënt gebeuren? Deze vragen gingen vooraf aan het onderzoeksproject van TNO, waarin een intake-methodiek uit de jeugdsector wordt beproefd in de kraamzorg. Dit is een van de vijf grootschalige onderzoeksprojecten naar kraamzorg -gesubsidieerd door ZonMw- die in het voorjaar van start gingen.

‘De Inspectie voor Volksgezondheid wil dat de kraamzorg meer signaleert (om ongunstige opgroeiomstandigheden vroeg in beeld te krijgen) en meer maatwerk levert. Ons onderzoeksproject biedt hierop een eigentijds antwoord. We focussen op meer samenspraak met kraamgezinnen en daardoor betere afstemming.’ Aan het woord is projectleider Remy Vink van TNO. Ze vertelt in een notendop wat ze gaan doen: ‘Samen met vier kraamzorgorganisaties passen wij de GIZ-methodiek aan voor de kraamzorg. Daarna gaan de vier organisaties deze gebruiken bij al hun intakes. Wij onderzoeken met een voormeting en een nameting of het werkt volgens cliënten en de kraamzorg.’ Het onderzoek loopt tot voorjaar 2020.

Wat is GIZ?
‘Kraamzorgorganisaties bepalen met behulp van het LIP (landelijk indicatieprotocol) op hoeveel uur zorg een gezin recht heeft. Dat is eenrichtingsverkeer. Samen met de vier kraamzorgorganisaties in ons onderzoek ontwikkelen wij nu een intakemethodiek die gebaseerd is op gezamenlijke besluitvorming met de klant. Daarbij gebruiken we de GIZ-methodiek als basis.’
De GIZ-methodiek is afkomstig uit de jeugdsector en is ook geschikt voor laaggeletterden, migranten en mensen met een beperking. GIZ staat voor: Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte. Het is een hulpmiddel om samen met een gezin de gezinssituatie in kaart te brengen en de zorgbehoefte te bepalen. Aan de hand van pictogrammen gaan professional en cliënt met elkaar in gesprek. (Een pictogram is een symbool of afbeelding dat de plaats inneemt van een tekst.) Vink: ‘Met behulp van GIZ zoem je met de aanstaande ouders in op wat zij nodig hebben voor een goede start met hun kind. Ook kijk je samen naar wat zij nodig hebben voor het creëren van omstandigheden, waarin hun kind gezond en veilig opgroeit. Als je meer aansluit bij de behoefte van ouders, sluiten zorg en adviezen ook vanzelf beter aan.’
In het voorjaar van 2018 krijgen de medewerkers van de vier kraamzorgorganisaties een training om de intake-methodiek toe te passen. Daarna gaan de organisaties deze gebruiken bij al hun toekomstige klanten. ‘Het mooie is dat deze manier van werken aansluit bij de Jeugdgezondheidszorg en de sociale wijkteams in onze regio.’

De kraamzorgorganisaties die meewerken aan dit onderzoek zijn actief in Noord- en Zuid-Holland: PKZ, Ysacare, Allerliefst en Zorg-Vuldig. De GGD Hollands Midden werkt, als ontwikkelaar van de GIZ, ook mee in het project.

Ook interessant!

Lood in kraanwater is soms te hoog 

Uit het onderzoek ‘Loodinname via kraanwater’ van het RIVM blijkt dat mensen via kraanwater soms teveel lood binnenkrijgen. Bijna al het kraanwater in Nederland is veilig om te drinken. Maar […] Lees meer

Hoe is het nu met: De eerste 1000 dagen 

Tessa Roseboom, hoogleraar vroege ontwikkeling en gezondheid bij Amsterdam UMC, schreef een boek over het belang van ‘de eerste 1000 dagen’, voor onze gezondheid. Daarin legt ze uit hoe cruciaal […] Lees meer

Eén op de tien ervaart bevalling als traumatisch

De bevalling van een baby wordt door veel moeders als iets ontzettend moois gezien. Maar wat voor de ene moeder een roze wolk is, is voor de ander een traumatische […] Lees meer

Eerste resultaten Kraamzorgonderzoek

Beste kraamverzorgenden, zorgconsulenten en intakers, In maart van het afgelopen jaar hebben jullie massaal meegedaan aan het onderzoeksproject ‘De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind’. In dit […] Lees meer

Stoptober 2018

7 september 2018 start voor de vijfde keer de campagne Stoptober ‘28 dagen niet roken’. Doel is om rokers aan te moedigen om 28 dagen niet te roken. Doe jij […] Lees meer

Blockchaintechnologie biedt kansen voor kraamzorg

Kunnen we kraamgezinnen meer controle geven over hun eigen zorggegevens en het administratieproces efficiënter maken? Drie kraamzorgorganisaties werken mee aan een proef die antwoord moet bieden op deze vraag. Bert […] Lees meer

Vul vragenlijst over geelzucht in

Betere herkenning en behandeling van baby’s met geelzucht in de eerste lijn: daarom draait het onderzoek ‘STARSHIP’. Namens de onderzoekers van het Erasmus MC vragen wij jullie medewerking. Vul de […] Lees meer

Onderzoek naar continue begeleiding tijdens de bevalling

Onderzoek van het Maastricht UMC moet aantonen dat vroegtijdige inzet van partusassistentie tot minder medische ingrepen en minder kosten leidt. “Onze kraamverzorgenden ervaren het als heel prettig om vroegtijdig aanwezig […] Lees meer

Zeldzame afwijkingen opsporen

De neonatale hielprikscreening wordt in de komende jaren uitgebreid met twaalf extra aandoeningen. De screening is bedoeld om zeldzame aandoeningen bij pasgeborenen tijdig op te sporen. Met het huidige programma […] Lees meer

Meer kennis over de meerwaarde van kraamzorg

Nog nooit eerder vond zoveel onderzoek naar kraamzorg plaats. De kennis die dit oplevert, zorgt ervoor dat het vak binnen de toekomstige geboortezorg een krachtige positie inneemt. Lees er meer […] Lees meer