Uitbreiding geboorteverlof voor partners

Gepubliceerd op 7 januari 2019 door admin

 

Het kabinet heeft het geboorteverlof (ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof en partnerverlof genoemd) voor partners uitgebreid naar eenmaal het aantal werkuren per week. Vanaf 2020 komt er nog een aanvullend geboorteverlof bij.

 

 

 

Geboorteverlof vanaf 2019
Vanaf 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt dit verlof. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen:

  • bij een thuisbevalling: binnen 4 weken nadat het kind geboren is;
  • bij een bevalling in het ziekenhuis: binnen 4 weken nadat de baby is thuisgekomen
  • het eerdere recht op 3 dagen ouderschapsverlof dat door de werkgever niet geweigerd kon worden, is vervallen. Uw totale aantal weken ouderschapsverlof wijzigt niet, maar de werkgever kan u vanwege een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang vanaf 1 januari 2019 wel vragen om het verlof anders in te roosteren. Dat geldt vanaf dan voor het hele ouderschapsverlof.

Aanvullend geboorteverlof vanaf 2020
Per 1 juli 2020 kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Zij krijgen dan een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon tot maximaal 70% van het maximum dagloon. UWV betaalt deze weken verlof. De werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt.
Ook moet een werknemer het verlof in hele weken aanvragen. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.

Bron: Rijksoverheid.nl