Herregistratie in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden


Aan het einde van jouw registratieperiode van drie jaar in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden, kun je herregistratie aanvragen.

Eisen voor Herregistratie
Met je herregistratie toon je aan dat je in jouw registratieperiode van drie jaar hebt voldaan aan de gestelde norm van totaal 30 punten. Minimaal 20 geaccrediteerde punten in het verplichte gedeelte en minimaal 10 punten in het vrije gedeelte. Ook moet je voldoen aan de minimale eis ten aanzien van het aantal zorguren dat je werkzaam bent in jouw vak in drie jaar tijd.
Zie Herregistratie-eisen april 2013 of Herregistratie-eisen april 2016

Doorhaling in het register
Vraag je geen herregistratie aan voor afloop van je registratieperiode of voldoe je niet aan een van de andere voorwaarden in het Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden,  artikel 7, dan wordt jouw registratie in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden doorgehaald.

Aanvragen van Herregistratie
Vanaf 8 weken voordat je registratieperiode eindigt, kun je Herregistratie aanvragen. Er verschijnt automatisch een knop ‘Herregistratie aanvragen’ in je dossier en je ontvangt een mail van noreply@pe-online.org. Je kunt de aanvraag alleen digitaal indienen, via je dossier.
Zorg dat opleiders al je scholingen hebben opgevoerd in je dossier, voordat je Herregistratie aanvraagt.

Commissie van Beroep
Gebruikers van het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden kunnen beroep aantekenen tegen een besluit van het bureau van het Kenniscentrum Kraamzorg. Het beroep wordt aangetekend door het indienen van een gemotiveerd beroepschrift bij de ambtelijk secretaris van de Commissie van Beroep.
Er is een standaard formulier aanwezig (klik hier). Het beroep moet binnen zes weken na dagtekening van het besluit van het bureau van het Kenniscentrum Kraamzorg worden aangetekend. De Commissie van Beroep beslist uiterlijk zes weken na ontvangst. De uitspraak van de Commissie is bindend voor betrokken partijen.