Herregistratie-eisen vanaf 1 april 2016 tot 1 april 2019


Voor kraamverzorgenden die zich registreren of zich moeten herregistreren in de periode vanaf 1 april 2016 tot 1 april 2019 geldt het volgende:

De kraamverzorgende krijgt vanaf het moment van indienen van het dossier voor Herregistratie, maximaal 6 weken de tijd om de 5 modules in de e-learningomgeving ‘Basis Kraamverzorgende’ volledig te doorlopen en in te dienen bij het Kenniscentrum Kraamzorg.

Modules E-learningomgeving ‘Basis Kraamverzorgende’
Deze bestaat uit de volgende modules:

 1. Basis borstvoeding
 2. Vroegsignalering, meldcode en SBS
 3. Observeren en signaleren van de baby in de kraamtijd
 4. Observeren en signaleren van de kraamvrouw in de kraamtijd
 5. Kunstvoeding

De 5 modules ‘Basis Kraamverzorgende’ zijn op Verzorgende niveau 3. De modules zijn geaccrediteerd door het Kenniscentrum Kraamzorg.

De uitkomst van de modules ‘Basis Kraamverzorgende’ is bepalend voor de set van Herregistratie-eisen waaraan je als kraamverzorgende moet gaan voldoen in de komende registratieperiode van drie jaar.

Verplichte geaccrediteerde bij/nascholingen 
Iedere kraamverzorgende gaat minimaal deze zes verplichte geaccrediteerde modules volgen:

 1. Kraamzorg na kunstverlossing en na Sectio Caesarea (SC)
 2. Hechting (gehechtheid ouder/verzorger/kind)
 3. Kraamvrouw met psychische en/of psychiatrische klachten
 4. (Kinder) EHBO en Kinderreanimatie
 5. Borstvoeding (herhaling)
 6. Acute Verloskunde met Partusassistentie

Aangevuld met bij/nascholing op de niet behaalde onderwerpen uit de modules vanuit de e–learningomgeving ‘Basis Kraamverzorgende’.

Het Accreditatiereglement van het Kenniscentrum Kraamzorg is zo opgesteld dat voor ieder onderwerp duidelijk is waar bij/nascholing inhoudelijk aan moet voldoen om geaccrediteerd te worden. Uitgangspunt is dat door middel van het volgen van deze bij/nascholing de kraamverzorgenden zich op het kennisniveau ontwikkelen van Verzorgende niveau 3 naar Verzorgende IG niveau 3.

Zorguren

 • minimaal 250 zorguren per jaar werkzaam als kraamverzorgende indien er sprake is van een vast contract.

of

 • minimaal 150 zorguren per jaar werkzaam als kraamverzorgende indien er sprake is van een min/max contract.

Tarief
Het tarief voor het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden is vanaf 1 april 2016 €90,- voor drie jaar.

 

SAMENVATTING

Na Herregistratie:
Modules e-learning ‘Basis Kraamverzorgende’ op Verzorgende niveau 3

 1. Vroegsignalering en meldcode en Shaken Baby Syndroom, 2 punten
 2. Dagelijkse observatie en controles kraamvrouw, 1 punt
 3. Dagelijkse observatie en controles baby, 1 punt
 4. Borstvoeding (basis), 8 punten
 5. Kunstvoeding, 1 punt

Totaal 13 punten

Daarna drie jaar de tijd voor de scholing in:
Verplichte modules:

 1. Kraamzorg na kunstverlossing en na een Sectio Caesarea (CS), 4 punten
 2. Hechting (gehechtheid ouder/verzorger/kind), 2 punten
 3. Kraamvrouw met psychische en/of psychiatrische klachten, 2 punten
 4. (Kinder) EHBO en Kinderreanimatie, 4 punten
 5. Borstvoeding (herhaling), 2 punten
 6. Acute Verloskunde met Partusassistentie, 6 punten

Totaal 20 punten

en voor:

Modules in de vrije ruimte:
Totaal minimaal 10 punten

Aangevuld met bij/nascholing op de niet behaalde onderwerpen uit de modules vanuit de e–learning ‘Basis Kraamverzorgende’.

De (geaccrediteerde) scholing wordt bijgehouden in je persoonlijke dossier in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden. Zo weet je precies wat je nog moet doen om aan de voorwaarden te voldoen.