Kraamverzorgende geregistreerd tussen 1 april 2013 en 1 april 2016


Voor kraamverzorgenden geregistreerd in de periode van april 2013 t/m maart 2016 geldt dat:

De kraamverzorgende na drie jaar in aanmerking komt voor herregistratie, indien is voldaan aan de volgende eisen:

Je hebt je deskundigheid onderhouden en binnen drie jaar ten minste 30 uur deskundigheidsbevorderende activiteiten gevolgd.

Verplichte geaccrediteerde bij/nascholingen 
Iedere kraamverzorgende gaat minimaal deze zeven verplichte geaccrediteerde bij/nascholingen volgen:

  • Borstvoeding door lactatiekundige
  • Kinder-EHBO conform richtlijnen van het Oranje Kruis
  • Babyreanimatie met geldig diploma van de reanimatieraad
  • Scholing Shaken Baby Syndroom
  • Allochtone zorg c.q. interculturele vaardigheden
  • Scholing vroegsignalering
  • Scholing acute verloskunde.

De overige punten kun je behalen met modules in de vrije ruimte.

Zorguren

  • minimaal 250 zorguren per jaar werkzaam als kraamverzorgende indien er sprake is van een vast contract.
  • of minimaal 100 zorguren per jaar werkzaam als kraamverzorgende indien er sprake is van een oproepcontract.

De (geaccrediteerde) scholing wordt bijgehouden in je persoonlijke dossier in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden. Zo weet je precies wat je nog moet doen om aan de voorwaarden te voldoen.