Webinar digitalisering kraam

Gepubliceerd 30 juni 2022

Op 31 mei organiseerden Bo Geboortezorg, KCKZ, Nictiz en VIPP Babyconnect gezamenlijk een Webinar over ‘Digitalisering in de kraamzorg en digitale gegevensuitwisseling in de Geboortezorg’. Het doel van het Webinar was om de aanwezigen bij te praten over het actieplan en de bijbehorende infosheet die over deze onderwerpen zijn opgesteld.

Na de achtergrond en enige historie te hebben toegelicht, vertelde Anne Meijs van Bo Geboortezorg over een gehouden ledenenquête over digitaal werken. Hierin is onder andere opgehaald in welk stadium van digitalisering de leden zitten, welke systemen door hen gebruikt worden en waar de behoeftes liggen qua ondersteuning. Voor het delen van ervaringen rondom het digitaliseringsproces worden door Bo Geboortezorg zogenaamde DigiTalks gepubliceerd. Ook werd via Mentimeter nog input opgehaald voor een aanvullende handreiking.

Hierna ging Esther van der Zwan van KCKZ in op de onderwerpen protocollen, kennis en trainingen. De huidige landelijke protocollen moeten waarschijnlijk aangepast worden naar de situatie waarbij digitaal gegevens worden uitgewisseld. Er komt ook een nieuw platform voor de landelijke protocollen ter vervanging van de huidige app en websitefunctionaliteit. Mogelijk wordt digitalisering een eis voor herregistratie in het kwaliteitsregister norm 2023. Op het vlak van scholing is het gebruik van e-learning toegenomen.

Vervolgens nam Susan Osterop van het programmabureau Babyconnect de aanwezigen mee in de huidige stand van zaken. Er zijn 9 regionale partnerschappen aan de slag met de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de Geboortezorg vanuit de subsidieregeling VIPP Babyconnect. Hiermee is er landelijke dekking. Binnen deze partnerschappen is de uitbreiding met VSV en IGO’s mogelijk tot maart 2023. Het ministerie van VWS stelt extra financiering beschikbaar voor de inrichting van digitale gegevensuitwisseling en voor het gebruik tot en met 2024.

Uit een eerdere bijeenkomst met kraamorganisaties is opgehaald dat er geen noodzaak is voor een aanvullende landelijke werkgroep ICT, maar dat die onderwerpen al voldoende landelijk geborgd zijn in bestaande gremia. Ook wordt er gewerkt aan een duurzaam informatiestelsel Geboortezorg, waarmee alle opgedane kennis en informatie overgedragen kan worden aan de gehele Geboortezorg.

Tot slot vertelde Ananta Sotthewes namens Nictiz uitgebreid over de dataset kraamzorg en de informatiestandaard PWD 3.2 die recent gepubliceerd is. Dit deed ze aan de hand van het interoperabiliteitsmodel. De dataset bevindt zich op de informatielaag en draait dus om wat er geregistreerd wordt. Hieronder zit de applicatielaag waarop je afspreekt met welke standaarden en dus hoe je uit gaat wisselen.

Hierna ontstond er nog een levendige discussie over de regionale aanpak van implementatie van gegevensuitwisseling en de meerwaarde voor de kraamzorg. Er werd gesproken over structurele bekostiging en de benodigde tijdsbesteding voor deelnemende kraamorganisaties. Goede vragen waar de landelijke werkgroep van het actieplan mee aan de slag gaat.

 

Ook interessant!

Geboortezorg Vakdag 2024

Op vrijdag 19 april a.s. organiseert Nataal weer hét evenement voor geboortezorgprofessionals in de Jaarbeurs in Utrecht. Daar zijn verschillende geaccrediteerde symposia te volgen: Hoe ga je als kraamverzorgende om […] Lees meer

Regiotour ‘Samen voor een kansrijke start’

De regiotour ‘Samen voor een kansrijke start’ in 2023 was een succes waarop we veel enthousiaste reacties kregen! Het CPZ organiseert daarom opnieuw dit jaar een regiotour met op verschillende […] Lees meer

Wijziging vitamine K beleid

Op 16 januari 2024 heeft de KNOV aangegeven dat zij niet langer achter het beleid kunnen staan om pasgeborenen te gaan injecteren met vitamine K, maar wel willen werken aan […] Lees meer

Aanlevering kwaliteitsgegevens voor kraamzorg over 2023 voor ZZP kraamverzorgenden

De jaarlijkse aanlevering van kwaliteitsgegevens voor kraamzorg aan het Zorginstituut is weer gestart. U heeft van het Zorginstituut en van Desan hierover bericht gehad. Omdat hiermee de kwaliteit van kraamzorg […] Lees meer

Oproep vanuit het Trimbosinstituut

Hierbij een oproep van het Trimbosinstituut om mee te helpen het coachen van Rookvrije ouders te verbeteren! Aanmelden kan alleen via de QR-code.   Lees meer

EHBO-certificaat toevoegen

Wanneer je na 1-4-2023 bent geregistreerd of geherregistreerd moet je een geldig EHBO-certificaat toevoegen in jouw nieuwe herregistratiedossier norm 2023. Dat betekent niet dat je meteen een scholing moet volgen, […] Lees meer

Gezinnen met een migratieachtergrond beter bereiken voor kraamzorg

Gezinnen met een niet-Nederlandse achtergrond maken minder gebruik van kraamzorg. Dat is ongewenst omdat de inzet van kraamzorg een positief effect heeft op een kansrijke start. Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften […] Lees meer

Bericht van VeiligheidNL: De serie ‘De 4 van…’ adviezen in 11 talen beschikbaar.

VeiligheidNL heeft haar serie ‘De 4 van…’ adviezen nu beschikbaar gemaakt in 11 talen. Dit zijn: Nederlands, Engels, Frans, Russisch, Spaans, Somalisch, Turks, Tigrinya, Arabisch, Oekraïens en Farsi. De adviezen […] Lees meer

Certificaat Keuzedeel Verdieping kraamzorg

Vanaf 2020 bestaat er al een Keuzedeel Verdieping kraamzorg voor MBO studenten maar vanaf 31 januari 2024 is er nu ook een, onder voorwaarden, los te behalen Certificaat Keuzedeel Verdieping […] Lees meer

Kraamcafé 2024

Vakblad Kraamzorg organiseert a.s. donderdag 7 maart het jaarlijkse Kraamcafé in Theater de Meervaart in Amsterdam. De deuren gaan open om 8.45 uur! Het programma duurt van 9.30 uur tot […] Lees meer