Webinar digitalisering kraam

Gepubliceerd 30 juni 2022

Op 31 mei organiseerden Bo Geboortezorg, KCKZ, Nictiz en VIPP Babyconnect gezamenlijk een Webinar over ‘Digitalisering in de kraamzorg en digitale gegevensuitwisseling in de Geboortezorg’. Het doel van het Webinar was om de aanwezigen bij te praten over het actieplan en de bijbehorende infosheet die over deze onderwerpen zijn opgesteld.

Na de achtergrond en enige historie te hebben toegelicht, vertelde Anne Meijs van Bo Geboortezorg over een gehouden ledenenquête over digitaal werken. Hierin is onder andere opgehaald in welk stadium van digitalisering de leden zitten, welke systemen door hen gebruikt worden en waar de behoeftes liggen qua ondersteuning. Voor het delen van ervaringen rondom het digitaliseringsproces worden door Bo Geboortezorg zogenaamde DigiTalks gepubliceerd. Ook werd via Mentimeter nog input opgehaald voor een aanvullende handreiking.

Hierna ging Esther van der Zwan van KCKZ in op de onderwerpen protocollen, kennis en trainingen. De huidige landelijke protocollen moeten waarschijnlijk aangepast worden naar de situatie waarbij digitaal gegevens worden uitgewisseld. Er komt ook een nieuw platform voor de landelijke protocollen ter vervanging van de huidige app en websitefunctionaliteit. Mogelijk wordt digitalisering een eis voor herregistratie in het kwaliteitsregister norm 2023. Op het vlak van scholing is het gebruik van e-learning toegenomen.

Vervolgens nam Susan Osterop van het programmabureau Babyconnect de aanwezigen mee in de huidige stand van zaken. Er zijn 9 regionale partnerschappen aan de slag met de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de Geboortezorg vanuit de subsidieregeling VIPP Babyconnect. Hiermee is er landelijke dekking. Binnen deze partnerschappen is de uitbreiding met VSV en IGO’s mogelijk tot maart 2023. Het ministerie van VWS stelt extra financiering beschikbaar voor de inrichting van digitale gegevensuitwisseling en voor het gebruik tot en met 2024.

Uit een eerdere bijeenkomst met kraamorganisaties is opgehaald dat er geen noodzaak is voor een aanvullende landelijke werkgroep ICT, maar dat die onderwerpen al voldoende landelijk geborgd zijn in bestaande gremia. Ook wordt er gewerkt aan een duurzaam informatiestelsel Geboortezorg, waarmee alle opgedane kennis en informatie overgedragen kan worden aan de gehele Geboortezorg.

Tot slot vertelde Ananta Sotthewes namens Nictiz uitgebreid over de dataset kraamzorg en de informatiestandaard PWD 3.2 die recent gepubliceerd is. Dit deed ze aan de hand van het interoperabiliteitsmodel. De dataset bevindt zich op de informatielaag en draait dus om wat er geregistreerd wordt. Hieronder zit de applicatielaag waarop je afspreekt met welke standaarden en dus hoe je uit gaat wisselen.

Hierna ontstond er nog een levendige discussie over de regionale aanpak van implementatie van gegevensuitwisseling en de meerwaarde voor de kraamzorg. Er werd gesproken over structurele bekostiging en de benodigde tijdsbesteding voor deelnemende kraamorganisaties. Goede vragen waar de landelijke werkgroep van het actieplan mee aan de slag gaat.

 

Ook interessant!

COVID-19 maatregelen vervallen

In februari 2023 heeft het RIVM geadviseerd om de geldende maatregelen met betrekking tot COVID-19 te laten vervallen. De Covid-19 maatregelen zijn nu dezelfde als de maatregelen voor de normale […] Lees meer

Medewerking gezocht!

Wij (Fenna en Isabel) zijn twee vierdejaars studenten Verloskunde aan de Hogeschool Rotterdam. In samenwerking met het KCKZ gaan wij beginnen aan ons afstudeeronderzoek. Hiervoor hebben we jullie hulp nodig! […] Lees meer

De Handreiking ondersteuning bij de transitie van de pasgeborene in de thuissituatie

De Handreiking ondersteuning bij de transitie van de pasgeborene in de thuissituatie is nu gepubliceerd door de KNOV en is mede ontwikkeld door het KCKZ. Deze handreiking actualiseert de reanimatiezorg […] Lees meer

Feestelijke première van de documentaire ‘Een goed begin – bevallen in Nederland’

Filmmakers Ane C. Ose en Jet Homoet van Vertelburo geven via de persoonlijke verhalen van verloskundigen, kraamverzorgenden en een gynaecoloog, een ongekende inkijk in hun werk en de Nederlandse Geboortezorg, […] Lees meer

Geef je nu op! Congres Rookvrije Start: 9 maart 2023

Kom op 9 maart naar het congres #RookvrijeStart: ‘Van dromen naar doen’. Door verschillende workshops, ludieke plenaire sessies en het uitwisselen van ervaringen krijg je meer kennis, tips en handvaten […] Lees meer

Start campagne ‘Wijzer met de meldcode’

In mei 2022 deed Augeo Foundation een oproep naar ervaringen met de meldcode en de toepassing daarvan in de praktijk. Aanleiding was de opdracht van het Ministerie van VWS met […] Lees meer

Ongewenste variatie van risicoselectie in de Geboortezorg

Op vrijdag 10 februari verdedigt verloskundige Bahareh Goodarzi aan de Vrije Universiteit Amsterdam haar proefschrift ‘Putting risk in its place: the complexity of risk selection in maternal and newborn care’. […] Lees meer

Kraamzorg thuis goed en veilig

Deskundige en gemotiveerde kraamverzorgenden zorgen voor een goede en veilige start voor pasgeboren baby’s en hun moeder en gezin. Maar ook de kraamzorg kampt met tekort aan personeel. Daardoor krijgt […] Lees meer

Geboortecijfers CBS

Het CBS maakt maandelijks het geboortecijfer bekend, Bo Geboortezorg brengt dit in kaart. Dit zijn de cijfers tot en met november 2022, de belangrijkste bevindingen staan hieronder op een rijtje: […] Lees meer

Gezonde voeding bespreken tijdens het intakegesprek

Gezond en gevarieerd eten is belangrijk tijdens de zwangerschap, zowel voor de moeder als voor het kind. Als de moeder bijvoorbeeld eet volgens de Schijf van Vijf krijgt de baby […] Lees meer