Webinar digitalisering kraam

Gepubliceerd 30 juni 2022

Op 31 mei organiseerden Bo Geboortezorg, KCKZ, Nictiz en VIPP Babyconnect gezamenlijk een Webinar over ‘Digitalisering in de kraamzorg en digitale gegevensuitwisseling in de Geboortezorg’. Het doel van het Webinar was om de aanwezigen bij te praten over het actieplan en de bijbehorende infosheet die over deze onderwerpen zijn opgesteld.

Na de achtergrond en enige historie te hebben toegelicht, vertelde Anne Meijs van Bo Geboortezorg over een gehouden ledenenquête over digitaal werken. Hierin is onder andere opgehaald in welk stadium van digitalisering de leden zitten, welke systemen door hen gebruikt worden en waar de behoeftes liggen qua ondersteuning. Voor het delen van ervaringen rondom het digitaliseringsproces worden door Bo Geboortezorg zogenaamde DigiTalks gepubliceerd. Ook werd via Mentimeter nog input opgehaald voor een aanvullende handreiking.

Hierna ging Esther van der Zwan van KCKZ in op de onderwerpen protocollen, kennis en trainingen. De huidige landelijke protocollen moeten waarschijnlijk aangepast worden naar de situatie waarbij digitaal gegevens worden uitgewisseld. Er komt ook een nieuw platform voor de landelijke protocollen ter vervanging van de huidige app en websitefunctionaliteit. Mogelijk wordt digitalisering een eis voor herregistratie in het kwaliteitsregister norm 2023. Op het vlak van scholing is het gebruik van e-learning toegenomen.

Vervolgens nam Susan Osterop van het programmabureau Babyconnect de aanwezigen mee in de huidige stand van zaken. Er zijn 9 regionale partnerschappen aan de slag met de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de Geboortezorg vanuit de subsidieregeling VIPP Babyconnect. Hiermee is er landelijke dekking. Binnen deze partnerschappen is de uitbreiding met VSV en IGO’s mogelijk tot maart 2023. Het ministerie van VWS stelt extra financiering beschikbaar voor de inrichting van digitale gegevensuitwisseling en voor het gebruik tot en met 2024.

Uit een eerdere bijeenkomst met kraamorganisaties is opgehaald dat er geen noodzaak is voor een aanvullende landelijke werkgroep ICT, maar dat die onderwerpen al voldoende landelijk geborgd zijn in bestaande gremia. Ook wordt er gewerkt aan een duurzaam informatiestelsel Geboortezorg, waarmee alle opgedane kennis en informatie overgedragen kan worden aan de gehele Geboortezorg.

Tot slot vertelde Ananta Sotthewes namens Nictiz uitgebreid over de dataset kraamzorg en de informatiestandaard PWD 3.2 die recent gepubliceerd is. Dit deed ze aan de hand van het interoperabiliteitsmodel. De dataset bevindt zich op de informatielaag en draait dus om wat er geregistreerd wordt. Hieronder zit de applicatielaag waarop je afspreekt met welke standaarden en dus hoe je uit gaat wisselen.

Hierna ontstond er nog een levendige discussie over de regionale aanpak van implementatie van gegevensuitwisseling en de meerwaarde voor de kraamzorg. Er werd gesproken over structurele bekostiging en de benodigde tijdsbesteding voor deelnemende kraamorganisaties. Goede vragen waar de landelijke werkgroep van het actieplan mee aan de slag gaat.

 

Ook interessant!

Start vaccinatieronde

Vanaf 2 oktober start de najaarsronde coronavaccinatie. De coronaprik is geadviseerd voor de volgende doelgroepen: Mensen van 60 jaar en ouder; Mensen vanaf 18 jaar tot en met 59 jaar, […] Lees meer

Belangrijke rol zorgverlener bij Stoptober

Momenteel is er weer veel media-aandacht voor Stoptober en daar kan jij als kraamverzorgende goed op inhaken. Stoptober is een mooi moment om op een laagdrempelige manier het roken onder […] Lees meer

Nieuwe protocollen omgeving

Het Kenniscentrum Kraamzorg heeft naast de website www.kenniscentrumkraamzorg.nl een nieuwe site https://protocollen.kckz.nl/ waarin alle Landelijke Protocollen Kraamzorg staan. In de afgelopen maanden hebben we alle bestaande protocollen overgezet naar het […] Lees meer

Film geeft indringend beeld van werken op een kraamafdeling

Bericht van Vakblad Vroeg: Een nieuwe film, getiteld ‘Sages-femmes’, belicht de ups en downs van het werken op een kraamafdeling in Frankrijk. De film is vanaf 5 oktober te zien […] Lees meer

Flexibiliseren aanspraak kraamzorg

Op 30 mei jl. heeft het ministerie van VWS de Tweede kamer geadviseerd de aanspraak van kraamzorg in de zorgverzekeringswet op te rekken van de 10e dag na de bevalling […] Lees meer

Meld je aan voor het gratis online symposium ‘de kunst van borstvoeding’

In de landelijke Borstvoedingsweek, op dinsdag 3 oktober van 14.30 – 17.00 uur, organiseert het Voedingscentrum en de Landelijke Borstvoedingsraad een gratis online symposium ‘de kunst van borstvoeding’. Tijdens dit […] Lees meer

Op veler verzoek is hij er weer tijdens de Landelijke Borstvoedingsweek: ‘De limited edition bijtring’. Bestel nu gratis!

In het kader van de Landelijke Borstvoedingsweek (2 t/m 8 oktober 2023) is hij weer gratis te bestellen: ‘de limited edition bijting’. Op veler verzoek heeft het Voedingscentrum deze unieke […] Lees meer

Antwoorden op vragen over voeding van ouders vind je bij het Voedingscentrum 

Het Voedingscentrum heeft voor kraamverzorgenden een nieuwe landingspagina www.voedingscentrum.nl/kraamzorg samengesteld. Op de pagina vind je alle informatie en materialen die je als kraamverzorgende kunt gebruiken voor ouders in de kraamperiode. Bijvoorbeeld […] Lees meer

Kansrijke Start 5 jaar: Maken jullie het verschil?

Een belangrijke pijler van het Actieprogramma Kansrijke Start is het stimuleren van de verbinding tussen het medisch en sociaal domein, zodat de hulp en ondersteuning aan (a.s.) ouders in kwetsbare […] Lees meer

Denk mee aan een alcoholvrije start!

Als kraamverzorgende kom je dicht bij nieuwe gezinnen en maken veel ouders gebruik van je advies en kennis. Maar bespreek jij ook alcoholgebruik met ouders? En weet je genoeg van […] Lees meer