Webinar digitalisering kraam

Gepubliceerd 30 juni 2022

Op 31 mei organiseerden Bo Geboortezorg, KCKZ, Nictiz en VIPP Babyconnect gezamenlijk een Webinar over ‘Digitalisering in de kraamzorg en digitale gegevensuitwisseling in de Geboortezorg’. Het doel van het Webinar was om de aanwezigen bij te praten over het actieplan en de bijbehorende infosheet die over deze onderwerpen zijn opgesteld.

Na de achtergrond en enige historie te hebben toegelicht, vertelde Anne Meijs van Bo Geboortezorg over een gehouden ledenenquête over digitaal werken. Hierin is onder andere opgehaald in welk stadium van digitalisering de leden zitten, welke systemen door hen gebruikt worden en waar de behoeftes liggen qua ondersteuning. Voor het delen van ervaringen rondom het digitaliseringsproces worden door Bo Geboortezorg zogenaamde DigiTalks gepubliceerd. Ook werd via Mentimeter nog input opgehaald voor een aanvullende handreiking.

Hierna ging Esther van der Zwan van KCKZ in op de onderwerpen protocollen, kennis en trainingen. De huidige landelijke protocollen moeten waarschijnlijk aangepast worden naar de situatie waarbij digitaal gegevens worden uitgewisseld. Er komt ook een nieuw platform voor de landelijke protocollen ter vervanging van de huidige app en websitefunctionaliteit. Mogelijk wordt digitalisering een eis voor herregistratie in het kwaliteitsregister norm 2023. Op het vlak van scholing is het gebruik van e-learning toegenomen.

Vervolgens nam Susan Osterop van het programmabureau Babyconnect de aanwezigen mee in de huidige stand van zaken. Er zijn 9 regionale partnerschappen aan de slag met de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de Geboortezorg vanuit de subsidieregeling VIPP Babyconnect. Hiermee is er landelijke dekking. Binnen deze partnerschappen is de uitbreiding met VSV en IGO’s mogelijk tot maart 2023. Het ministerie van VWS stelt extra financiering beschikbaar voor de inrichting van digitale gegevensuitwisseling en voor het gebruik tot en met 2024.

Uit een eerdere bijeenkomst met kraamorganisaties is opgehaald dat er geen noodzaak is voor een aanvullende landelijke werkgroep ICT, maar dat die onderwerpen al voldoende landelijk geborgd zijn in bestaande gremia. Ook wordt er gewerkt aan een duurzaam informatiestelsel Geboortezorg, waarmee alle opgedane kennis en informatie overgedragen kan worden aan de gehele Geboortezorg.

Tot slot vertelde Ananta Sotthewes namens Nictiz uitgebreid over de dataset kraamzorg en de informatiestandaard PWD 3.2 die recent gepubliceerd is. Dit deed ze aan de hand van het interoperabiliteitsmodel. De dataset bevindt zich op de informatielaag en draait dus om wat er geregistreerd wordt. Hieronder zit de applicatielaag waarop je afspreekt met welke standaarden en dus hoe je uit gaat wisselen.

Hierna ontstond er nog een levendige discussie over de regionale aanpak van implementatie van gegevensuitwisseling en de meerwaarde voor de kraamzorg. Er werd gesproken over structurele bekostiging en de benodigde tijdsbesteding voor deelnemende kraamorganisaties. Goede vragen waar de landelijke werkgroep van het actieplan mee aan de slag gaat.

 

Ook interessant!

Sudocrem Multi-Expert, het meest gebruikte middel bij luieruitslag

De huid is het grootste orgaan van het menselijk lichaam en het beschermt ons tegen allerlei invloeden van buitenaf. Dit maakt de huid het meest kwetsbare orgaan. De huid van […] Lees meer

Ondersteun moeders om langer borstvoeding te kunnen geven

Moeders kunnen verschillende problemen ervaren tijdens het geven van borstvoeding, met name als het gaat om de eerste dagen na de bevalling. Als kraamverzorgende staan jullie in de unieke positie […] Lees meer

EGALITE – kraamzorg vragenlijst Geboortezorg voor asielzoekers

Vanuit de EGALITE studie in Rotterdam zouden wij graag een survey willen uitzetten onder kraamverzorgenden die werkzaam zijn met asielzoekers. De studie is opgezet om goede Geboortezorg voor asielzoekers waar te maken […] Lees meer

MeldcodeQuiz

In juni 2021 heeft de LVAK de MeldcodeQuiz gelanceerd. Iedereen die met de meldcode moet werken kan zich inschrijven voor deze online (gratis) quiz. Je krijgt dan elke woensdag via […] Lees meer

Uitbreiding van het Inoli gezin: Inoli Huidolie!

Speciaal  voor de droge en kwetsbare huid heeft onze samenwerkingspartner Teva en Nia een nieuw product ontwikkeld: Inoli Huidolie. De huid van een baby kan zeer droog zijn. Inoli Huidolie, […] Lees meer

Digitale gegevensuitwisseling in de Geboortezorg

Er zijn mooie ontwikkelingen voor de kraamzorg. Het enthousiasme over digitale gegevensuitwisseling in de Geboortezorg groeit en met de steun van het ministerie van VWS kunnen verdere stappen worden gezet. […] Lees meer

PUUR Rookvrij Bespreek roken met ouders: “Help ouders om de cirkel te doorbreken”

Jonge kinderen hebben een grotere kans om ziek te worden als hun ouders roken. Door te stoppen met roken kunnen astma, luchtweginfecties en oorontsteking voorkomen worden. Vanaf eind oktober richt […] Lees meer

Het coronavirus is nog niet weg!

Het aantal besmettingen loopt weer op. Iedereen wordt daarom opgeroepen zich weer aan de huidige maatregelen te houden. De huidige maatregelen: Als kraamverzorgende houd je je aan de basisregels en […] Lees meer

Gratis Webinar dinsdag 24 oktober van het Trimbosinstituut

Geaccrediteerd voor 2 punten in Categorie C (Norm2019) of Algemeen/overig (Norm2016) Waarom is het belangrijk om voor, tijdens en na de #zwangerschap rookvrij te zijn? Hoe kun je op een […] Lees meer