Vacature voor twee posities binnen het bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg

Gepubliceerd 31 januari 2024

Het Kenniscentrum Kraamzorg
Het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) is in juni 2012 opgericht door de Brancheorganisaties en de Beroepsvereniging (NBvK), met steun van een projectsubsidie van het ministerie van VWS. Het KCKZ is de organisatie die namens de kraamzorgsector gaat over de inhoud van de kraamzorg en de professionalisering van de kraamverzorgenden en daarmee de profilering van de kraamzorgsector in het netwerk van de Geboortezorg. Zie voor doel en missie:  Doel & Missie – Kenniscentrum Kraamzorg (kckz.nl)

Het bestuur van KCKZ
Het bestuur van het KCKZ bestaat op dit moment uit zes bestuursleden, vier namens BO Geboortezorg en twee namens de NBvK. Bestuursleden worden voor een termijn van 3 jaar benoemd. De taken, verantwoordelijkheden van en functies in het bestuur zijn beschreven in de statuten en het Huishoudelijk reglement.

Het betreft een onbezoldigde bestuursfunctie. Het bestuur vergadert circa 4-5 keer per jaar op het KCKZ kantoor in Hoofddorp. De vergaderingen worden binnen kantooruren gepland.

Het profiel voor het bestuur (als collectief) dient er toe te leiden dat het bestuur zodanig is samengesteld dat:

 • er voldoende affiniteit met de doelstelling en de functie van het KCKZ aanwezig is;
 • er binding is met de geboortezorg in zijn algemeenheid en specifiek met de kraamzorg en dat daarmee een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • een spreiding van achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is binnen het bestuur, waarbij o.m. gedacht wordt aan financiële-, bedrijfskundige- en scholings- c.q. opleidingsachtergrond en in zijn algemeenheid kennis op inhoudelijk gebied van de kraamzorg;
 • bestuursleden gelijkwaardig zijn ten opzichte van elkaar;
 • de leden van het bestuur ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de directeur onafhankelijk en kritisch opereren;
 • adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directeur;
 • strategie en beleid (inhoudelijk en financieel), wat door de directeur wordt opgesteld, beoordeeld en vastgesteld kunnen worden;

Twee vacante posities binnen het bestuur van KCKZ
Bo Geboortezorg zoekt voor het KCKZ bestuur twee bestuursleden met inhoudelijke kennis van de kraamzorg. We zijn specifiek op zoek naar één bestuurslid met expertise op het gebied van financiën en een ander lid met expertise op het gebied van bij- en nascholingen in de kraamzorg.

Profiel individueel lid van het bestuur
Het profiel voor een individueel lid van het bestuur bevat tenminste de volgende aspecten:

 • affiniteit met de kraamzorgsector en werkzaam bij een kraamzorgorganisatie die aangesloten is bij BO Geboortezorg;
 • diepgaande kennis van de kraamzorgbranche en de actuele ontwikkelingen daarin;
 • Inzicht in de actuele ontwikkelingen in de geboortezorgsector;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Bestuurlijke ervaring in een KSV/VSV is een pré;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het algemeen belang van de kraamzorgsector en de kraamverzorgenden voorop kunnen zetten en kunnen scheiden van het eigen (organisatie)belang.
 • Is bestuurslid namens BO geboortezorg, haalt input op bij BO bestuur / BO leden voor de besluitvorming en koppelt besluiten terug naar het BO bestuur / BO leden.
 • mag geen conflicterende rol hebben;
 • het vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur te beoordelen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur voorgelegde aangelegenheden;
 • het vermogen om strategische doelen te identificeren en te vertalen naar beleidsvorming;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief te participeren in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • effectieve bijdrage aan bestuursvergaderingen en participatie in besluitvormingsprocessen.
 • vertegenwoordiging van Bo geboortezorg binnen het bestuur van het KCKZ;
 • een HBO of academisch werk- en denkniveau;
 • voldoende beschikbaarheid.

Voor het bestuurslid Opleidingen zoeken we: 

 • bestuurder, directeur, HRM manager of opleidingsmanager van een kraamzorgorganisatie (lid van Bo geboortezorg);
 • Iemand met inzicht en ervaring met de verschillende kraamzorg bij- en nascholingen, opleidingen en aanbieders hiervan;
 • Die actief deelneemt aan de ontwikkeling van strategisch beleid voor het Kenniscentrum Kraamzorg met focus op bij- en nascholingen

Voor het bestuurslid Financiën zoeken we: 

 • bestuurder, directeur of financieel manager van een kraamzorgorganisatie (lid van Bo geboortezorg);
 • Iemand met ruime ervaring in financiële managementfuncties in de (kraam)zorgsector;
 • Iemand die gedegen begrip heeft van (meerjaren)begrotingen, financiële rapportages, budgettering en investeringsanalyse en kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van financiën en governance;
 • iemand die actief deelneemt aan de ontwikkeling van strategisch beleid voor het Kenniscentrum Kraamzorg met focus op bedrijfsvoering en financiën en kan adviseren over financiële strategieën en investeringen.

Kunt u uzelf vinden in de vacature?
Er wordt gezocht naar personen die kunnen bijdragen aan de missie en visie van het Kenniscentrum Kraamzorg en een onafhankelijk denkvermogen hebben. Geïnteresseerde kandidaten worden vriendelijk verzocht hun curriculum vitae en een gedetailleerde motivatiebrief in te dienen vóór 30 januari 2024 via info@bogeboortezorg.nl. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Robin Warmenhoven (r.warmenhoven@bogeboortezorg.nl).

 

Ook interessant!

Groeigids.nl; Nieuwsbrief Borstvoeding

Op Groeigids.nl vinden ouders online alle informatie over gezond opgroeien en opvoeden van kinderen per levensfase. Er is een Groeigids app, een Groeigids ouderchat en worden er regelmatig nieuwsbrieven uitgegeven […] Lees meer

Moeders van Morgen Lareb lanceert de MediMama app

Moeders van Morgen Lareb lanceert de MediMama app. In de MediMama app kan je makkelijk en snel informatie vinden over de veiligheid van zelfzorgmiddelen tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode. […] Lees meer

Onderzoek tekorten aan medewerkers in de Geboortezorg; Help mee de vragenlijst te verspreiden!

Oproep voor zorgverleners Het is al langere tijd duidelijk dat de toegankelijkheid van de Geboortezorg onder druk staat vanwege capaciteitsproblemen. In 2023 hebben de geboortezorgpartijen gewerkt aan een ‘plan van […] Lees meer

Teleurstelling bij jonge ouders over stoppen met borstvoeding

Persbericht van Voedingscentrum d.d. 7 mei 2024. 71% van de vrouwen stopt eerder met het geven van borstvoeding dan ze hadden gehoopt. Twee derde was hierover teleurgesteld. 53% van de […] Lees meer

Opmars kinkhoest en mazelen

Kinkhoest Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen die veroorzaakt wordt door een bacterie. De bacterie maakt een gifstof aan, waardoor hoestbuien ontstaan. Deze hoestbuien kunnen 3-4 maanden aanhouden. Kinkhoest […] Lees meer

Enorme opsteker voor de kraamzorg!

Vakbonden en BO Geboortezorg hebben een onderhandeling in de CAO bereikt! Het onderhandelakkoord omvat onder andere salarisafspraken, waarbij werknemers in de kraamzorg vanaf 1 januari 2024 een structurele salarisverhoging van […] Lees meer

Nieuw zorgpad borstvoeding: Een handige tool voor professionals in de zorg rondom borstvoeding!

Vanuit de Landelijke Borstvoedingsraad is een speciaal zorgpad ontwikkeld voor alle professionals in de zorg rondom borstvoeding. Het nieuw ontwikkelde zorgpad biedt een houvast om alle verschillende professionals goed met […] Lees meer

Enquête vanuit Beatrix Kinderziekenhuis Groningen (UMCG)

Ben jij een ervaren kraamverzorgende die bekend is met palliatieve zorg voor pasgeborenen? Jouw expertise is van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van de Richtlijn perinatale palliatieve zorg!   Doe […] Lees meer

Kinderwensverkenning : Programma Nu Niet Zwanger (NNZ)

Het is belangrijk dat iemand kan nadenken over een actuele kinderwens en daar een geïnformeerde keuze over maakt.  Als kraamverzorgende ben je aanwezig tijdens een bijzondere en intieme periode en […] Lees meer

Vreugde in Zoetermeer: Geboortezorg blijft tóch in HagaZiekenhuis

Wat Zoetermeer hoopte, gebeurt: het HagaZiekenhuis investeert toch in Geboortezorg in het Zoetermeerse ziekenhuis. Bestuursvoorzitter Peter van der Meer lichtte donderdagochtend het personeel van het Zoetermeerse ziekenhuis in. Wederom zijn […] Lees meer