Onderzoek: Ben jij een professional die werkt met jeugdigen in het voorveld?

Gepubliceerd 27 november 2023

Help jij mee met het onderzoek van ZonMw?
Hoe signaleer je als professional in het voorveld een jeugdige die in een kwetsbare situatie opgroeit? En hoe handel je wanneer een jeugdige een verhoogd risico heeft op psychische, sociale, en/of schoolproblemen? Deze vragen staan centraal bij het grote landelijke onderzoek van ZonMw waar het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan meewerkt.

Waarom dit onderzoek?
Met deze vragenlijst wil het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie meer zicht krijgen op wat professionals zoals jij kunnen gebruiken om jeugdigen in een kwetsbare opgroeisituatie vroegtijdig(er) te herkennen en ondersteunen. Het uiteindelijke doel is om te voorkomen dat jeugdigen ernstige problemen ontwikkelen en specialistische ggz-hulp nodig hebben.

Online vragenlijst
De vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten om in te vullen en alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Dit onderzoek loopt tot en met 31 december 2023.

Samenwerking
In dit ZonMw onderzoek werken onderstaande landelijke organisaties samen die zich richten op de mentale gezondheid van jeugdigen.

Wat kan jij doen?
Hoe meer professionals deze vragenlijst invullen, hoe meer inzicht er wordt verkregen in de kennis en behoeftes rond het signaleren, handelen en ondersteunen van jeugdigen in een kwetsbare opgroeisituatie. Deel deze vragenlijst gerust met je netwerk!

Meer informatie over dit project zie:
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

 

Ook interessant!

Certificaat Keuzedeel Verdieping kraamzorg

Vanaf 2020 bestaat er al een Keuzedeel Verdieping kraamzorg voor MBO studenten maar vanaf 31 januari 2024 is er nu ook een, onder voorwaarden, los te behalen Certificaat Keuzedeel Verdieping […] Lees meer

Congres Zorg rondom de Geboorte afgelast

In overleg met Congressen MetZorg is besloten om het congres ‘Zorg rondom de Geboorte‘ op 27 februari a.s. af te gelasten. Er hebben zich veel minder kraamverzorgenden aangemeld dan we […] Lees meer

Webinar Postnatale zorg na sectio caesarea terugkijken

Op 15 december jl. organiseerde het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) samen met de KNOV twee Webinars over postnatale zorg na een sectio caesarea: één voor toetsgroepbegeleiders en één voor alle geïnteresseerden. […] Lees meer

Vacature voor twee posities binnen het bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg

Het Kenniscentrum Kraamzorg Het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) is in juni 2012 opgericht door de Brancheorganisaties en de Beroepsvereniging (NBvK), met steun van een projectsubsidie van het ministerie van VWS. Het […] Lees meer

Tarieven vanaf 1 januari 2024

Het bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg heeft voor het jaar 2024 de tarieven vastgesteld. Voor iedereen die  vanaf 1 januari  2024 een dossier voor (her)registratie indient of accreditatie aanvraagt gelden de volgende […] Lees meer

Opleidingsfonds Kraamzorg

Om het behoud van kraamverzorgenden te bevorderen en de instroom van nieuwe kraamverzorgenden te verhogen , hebben Bo Geboortezorg en ZN (Zorgverzekeraars Nederland) een convenant gesloten. Dit convenant heeft onder […] Lees meer

Help jouw cliënt rookvrij het nieuwe jaar in!

Veel mensen die roken willen op 1 januari stoppen met roken. De landelijke campagne PUUR rookvrij is daarom vanaf 18 december weer aanwezig op radio, websites, social media en waarschijnlijk […] Lees meer

Afstemmen op gezondheidsvaardigheden van (aanstaande) ouders

Ongeveer een kwart van de mensen (25%) in Nederland vindt het lastig om gezondheidsinformatie te vinden, begrijpen, beoordelen en gebruiken. Deze mensen hebben beperkte gezondheidsvaardigheden. Het Lectoraat Midwifery Science van […] Lees meer

Bericht van het Voedingscentrum: Kun je warm water uit de kraan of kookkraan gebruiken om de fles klaar te maken?

Flesvoeding kan het best klaargemaakt worden met koud kraanwater. Het water kan opgewarmd worden d.m.v. de magnetron, in een pannetje warm water of een flessenwarmer. Kraanwater hoeft in Nederland niet […] Lees meer

Persbericht ‘Samen beslissen’

Bij ‘Samen Beslissen’ zoeken mensen samen met een zorgverlener naar de behandeling die het beste bij hem of haar past. Uit een onderzoek dat onderzoeksbureau Kantar Public heeft uitgevoerd, in […] Lees meer