Nadere toelichting Beslisboom Toelatingseisen

Gepubliceerd 11 mei 2023

Let op: Dit bericht is alleen van belang voor kraamverzorgenden die zich opnieuw moeten registreren en niet bij herregistratie.

Sinds 1 april jl. zijn er nieuwe toelatingseisen voor het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden. De Beslisboom op de website van het Kenniscentrum Kraamzorg maakt duidelijk aan welke eisen voldaan moet worden om (weer) in te stromen in het kwaliteitsregister.

In de praktijk blijkt dat er onduidelijkheid bestaat over de groep kraamverzorgenden die vier jaar of langer geleden een erkend diploma kraamverzorgende heeft behaald. In de beslisboom staan zij aan de linkerkant.

Voor deze groep geldt dat zij, onder voorwaarden, ingeschreven kunnen worden in het herintredersregister. Eerdere registratie in het kwaliteitsregister, het aantal behaalde accreditatiepunten en aantoonbare werkervaring nemen wij mee in de afweging voor toelating in het herintredersregister. Als iemand niet voldoet geeft de beslisboom aan dat er een opleiding kraamzorg gevolgd moet worden. Dit betekent niet altijd dat de gehele opleiding kraamverzorgende weer doorlopen moet worden maar kan men in veel gevallen volstaan met een branche erkende opleiding (eventueel met vrijstelling afhankelijk van vooropleiding en de uitkomst van de toelatingstoets).

Neem bij twijfel contact op met het Kenniscentrum Kraamzorg of leg een casuïstiek aan ons voor ter bespreking indien er sprake is van een bijzondere situatie die niet (geheel) binnen de Beslisboom past.

Ook interessant!

Certificaat Keuzedeel Verdieping kraamzorg

Vanaf 2020 bestaat er al een Keuzedeel Verdieping kraamzorg voor MBO studenten maar vanaf 31 januari 2024 is er nu ook een, onder voorwaarden, los te behalen Certificaat Keuzedeel Verdieping […] Lees meer

Congres Zorg rondom de Geboorte afgelast

In overleg met Congressen MetZorg is besloten om het congres ‘Zorg rondom de Geboorte‘ op 27 februari a.s. af te gelasten. Er hebben zich veel minder kraamverzorgenden aangemeld dan we […] Lees meer

Webinar Postnatale zorg na sectio caesarea terugkijken

Op 15 december jl. organiseerde het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) samen met de KNOV twee Webinars over postnatale zorg na een sectio caesarea: één voor toetsgroepbegeleiders en één voor alle geïnteresseerden. […] Lees meer

Vacature voor twee posities binnen het bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg

Het Kenniscentrum Kraamzorg Het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) is in juni 2012 opgericht door de Brancheorganisaties en de Beroepsvereniging (NBvK), met steun van een projectsubsidie van het ministerie van VWS. Het […] Lees meer

Tarieven vanaf 1 januari 2024

Het bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg heeft voor het jaar 2024 de tarieven vastgesteld. Voor iedereen die  vanaf 1 januari  2024 een dossier voor (her)registratie indient of accreditatie aanvraagt gelden de volgende […] Lees meer

Opleidingsfonds Kraamzorg

Om het behoud van kraamverzorgenden te bevorderen en de instroom van nieuwe kraamverzorgenden te verhogen , hebben Bo Geboortezorg en ZN (Zorgverzekeraars Nederland) een convenant gesloten. Dit convenant heeft onder […] Lees meer

Help jouw cliënt rookvrij het nieuwe jaar in!

Veel mensen die roken willen op 1 januari stoppen met roken. De landelijke campagne PUUR rookvrij is daarom vanaf 18 december weer aanwezig op radio, websites, social media en waarschijnlijk […] Lees meer

Afstemmen op gezondheidsvaardigheden van (aanstaande) ouders

Ongeveer een kwart van de mensen (25%) in Nederland vindt het lastig om gezondheidsinformatie te vinden, begrijpen, beoordelen en gebruiken. Deze mensen hebben beperkte gezondheidsvaardigheden. Het Lectoraat Midwifery Science van […] Lees meer

Bericht van het Voedingscentrum: Kun je warm water uit de kraan of kookkraan gebruiken om de fles klaar te maken?

Flesvoeding kan het best klaargemaakt worden met koud kraanwater. Het water kan opgewarmd worden d.m.v. de magnetron, in een pannetje warm water of een flessenwarmer. Kraanwater hoeft in Nederland niet […] Lees meer

Persbericht ‘Samen beslissen’

Bij ‘Samen Beslissen’ zoeken mensen samen met een zorgverlener naar de behandeling die het beste bij hem of haar past. Uit een onderzoek dat onderzoeksbureau Kantar Public heeft uitgevoerd, in […] Lees meer