Nadere toelichting Beslisboom Toelatingseisen

Gepubliceerd 11 mei 2023

Let op: Dit bericht is alleen van belang voor kraamverzorgenden die zich opnieuw moeten registreren en niet bij herregistratie.

Sinds 1 april jl. zijn er nieuwe toelatingseisen voor het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden. De Beslisboom op de website van het Kenniscentrum Kraamzorg maakt duidelijk aan welke eisen voldaan moet worden om (weer) in te stromen in het kwaliteitsregister.

In de praktijk blijkt dat er onduidelijkheid bestaat over de groep kraamverzorgenden die vier jaar of langer geleden een erkend diploma kraamverzorgende heeft behaald. In de beslisboom staan zij aan de linkerkant.

Voor deze groep geldt dat zij, onder voorwaarden, ingeschreven kunnen worden in het herintredersregister. Eerdere registratie in het kwaliteitsregister, het aantal behaalde accreditatiepunten en aantoonbare werkervaring nemen wij mee in de afweging voor toelating in het herintredersregister. Als iemand niet voldoet geeft de beslisboom aan dat er een opleiding kraamzorg gevolgd moet worden. Dit betekent niet altijd dat de gehele opleiding kraamverzorgende weer doorlopen moet worden maar kan men in veel gevallen volstaan met een branche erkende opleiding (eventueel met vrijstelling afhankelijk van vooropleiding en de uitkomst van de toelatingstoets).

Neem bij twijfel contact op met het Kenniscentrum Kraamzorg of leg een casuïstiek aan ons voor ter bespreking indien er sprake is van een bijzondere situatie die niet (geheel) binnen de Beslisboom past.

Ook interessant!

Jaarverslag Steunpunt Nova

In deze link tref je het jaarverslag van Steunpunt Nova aan. Steunpunt Nova is een Landelijk Steunpunt voor ouders die hun baby verliezen, ‘Wanneer welkom heten en afscheid nemen samenkomt’. Lees meer

Nieuwe gesprekshandreiking: In gesprek over meldcode-dilemma’s

Samen aan de slag met herkenbare casussen Als extra onderdeel van de campagne Wijzer met de meldcode heeft Augeo Foundation een gesprekshandreiking gemaakt. Met hierin 12 video-casussen, ruim 500 reflectievragen […] Lees meer

Ook in melk van veganistische moeders zitten essentiële stoffen

Hannah Juncker | onderzoeker moedermelk In dierlijke voeding zitten essentiële stoffen als vitamine B2 en carnitine. Die stoffen zitten evenveel in melk van vegan moeders als in melk van alleseters. Het […] Lees meer

Lancering nieuwe Augeo App

Korte dagelijkse tips en informatie over aanpak kindermishandeling en veerkracht. Met de nieuwe Augeo App blijven professionals up-to-date over onderwerpen als veerkracht bij kinderen en jongeren en de aanpak van […] Lees meer

Vragenlijst ’Thuisbehandeling pasgeborenen met geelzucht’

Herhaalde oproep: Vanuit de ‘TREAT jaundice@home study’ in de regio’s Noord en Zuidwest Nederland willen we graag een vragenlijst uitzetten onder kraamverzorgenden die werkzaam zijn bij mensen thuis of in […] Lees meer

Deel jouw ervaring over het ‘Samen Beslissen in de Geboortezorg’

We weten dat we jullie de laatste tijd vaak vragen om een vragenlijst en/of een enquête in te vullen, maar jullie ervaringen en mening telt echt mee en kan veel […] Lees meer

Nieuwe protocollen omgeving

Het Kenniscentrum Kraamzorg heeft naast de website www.kenniscentrumkraamzorg.nl een nieuwe site https://protocollen.kckz.nl/ waarin alle Landelijke Protocollen Kraamzorg staan. In de afgelopen maanden hebben we alle bestaande protocollen overgezet naar het […] Lees meer

Kraamzorg Landelijke Indicatie Methodiek (KLIM)

KLIM staat voor Kraamzorg Landelijke Indicatie Methodiek. Zorginhoud én zorgomvang op maat zijn de twee belangrijke doelen van de nieuwe methodiek. Om de inhoud van zorg op maat aan te […] Lees meer

Krijgt een baby darmkrampjes van wat de moeder eet tijdens de borstvoeding?

Darmkrampjes komen niet door wat de moeder eet, maar door de ontwikkeling van de darmen. Koolsoorten, uien en scherpe kruiden kan een moeder die borstvoeding geeft dus gewoon eten. Je […] Lees meer

Medewerking gezocht!

Wij (Fenna en Isabel) zijn twee vierdejaars studenten Verloskunde aan de Hogeschool Rotterdam. In samenwerking met het KCKZ gaan wij beginnen aan ons afstudeeronderzoek. Hiervoor hebben we jullie hulp nodig! […] Lees meer