Geen verandering in het protocol over borstontsteking!

Gepubliceerd 28 september 2022

De publicatie over het nieuwe Mastitis (Borstontsteking) beleid van Academy of Breastfeeding Medicine leidt nog niet tot verandering in het protocol voor kraamverzorgenden.

Net voor de zomer heeft de Academy for Breastfeeding Medicine (ABM)(www.bfmed.org) een nieuw protocol gelanceerd over het voorkomen en verhelpen van mastitis. Mastitis wordt nu gezien als een spectrum, met de normale kraambedstuwing aan de ene kant – tot aan de ernstige klachten van ontsteking en abces etc. aan de andere kant.
Deze protocollen worden over het algemeen vrij snel overgenomen door de mensen in het borstvoedingswerkveld, zoals de lactatiekundigen. De ABM staat bekend als een betrouwbare bron, met goed onderbouwd werk.

In onze nieuwsbrief hebben we destijds aangegeven dat we in overleg met de ketenpartners met informatie zouden komen over wat je nu wél en juist niet (meer) moet doen en dat landelijke protocollen hierop aangepast zouden worden.

Tijdens deze overleggen is afgesproken dat we de richtlijn borstvoeding volgen zodat we eenduidige en evidence based informatie geven. Iedereen is het erover eens dat deze richtlijn aan herziening toe is en dit wordt nog urgenter nu dit nieuwe beleid is gepubliceerd. Belangrijk is dat alle disciplines in de Geboortezorg alle onderzoeken bekijken en bestuderen voordat ze gezamenlijk overgaan naar een ander mastitis beleid.
De KNOV en de Landelijke Borstvoedingsraad (LBR) hebben aangegeven dat er snel een herziening van de richtlijn Borstvoeding nodig is en dat ze er alles aan doen om dit te bewerkstelligen.

Het is mogelijk dat lactatiekundigen een ander beleid aanhouden dan de verloskundigen. Ga altijd in overleg met elkaar en volg het beleid van de verloskundige tenzij zij anders aangeeft.

Ook interessant!

Jaarverslag Steunpunt Nova

In deze link tref je het jaarverslag van Steunpunt Nova aan. Steunpunt Nova is een Landelijk Steunpunt voor ouders die hun baby verliezen, ‘Wanneer welkom heten en afscheid nemen samenkomt’. Lees meer

Nieuwe gesprekshandreiking: In gesprek over meldcode-dilemma’s

Samen aan de slag met herkenbare casussen Als extra onderdeel van de campagne Wijzer met de meldcode heeft Augeo Foundation een gesprekshandreiking gemaakt. Met hierin 12 video-casussen, ruim 500 reflectievragen […] Lees meer

Ook in melk van veganistische moeders zitten essentiële stoffen

Hannah Juncker | onderzoeker moedermelk In dierlijke voeding zitten essentiële stoffen als vitamine B2 en carnitine. Die stoffen zitten evenveel in melk van vegan moeders als in melk van alleseters. Het […] Lees meer

Lancering nieuwe Augeo App

Korte dagelijkse tips en informatie over aanpak kindermishandeling en veerkracht. Met de nieuwe Augeo App blijven professionals up-to-date over onderwerpen als veerkracht bij kinderen en jongeren en de aanpak van […] Lees meer

Vragenlijst ’Thuisbehandeling pasgeborenen met geelzucht’

Herhaalde oproep: Vanuit de ‘TREAT jaundice@home study’ in de regio’s Noord en Zuidwest Nederland willen we graag een vragenlijst uitzetten onder kraamverzorgenden die werkzaam zijn bij mensen thuis of in […] Lees meer

Deel jouw ervaring over het ‘Samen Beslissen in de Geboortezorg’

We weten dat we jullie de laatste tijd vaak vragen om een vragenlijst en/of een enquête in te vullen, maar jullie ervaringen en mening telt echt mee en kan veel […] Lees meer

Nadere toelichting Beslisboom Toelatingseisen

Let op: Dit bericht is alleen van belang voor kraamverzorgenden die zich opnieuw moeten registreren en niet bij herregistratie. Sinds 1 april jl. zijn er nieuwe toelatingseisen voor het Kwaliteitsregister […] Lees meer

Nieuwe protocollen omgeving

Het Kenniscentrum Kraamzorg heeft naast de website www.kenniscentrumkraamzorg.nl een nieuwe site https://protocollen.kckz.nl/ waarin alle Landelijke Protocollen Kraamzorg staan. In de afgelopen maanden hebben we alle bestaande protocollen overgezet naar het […] Lees meer

Kraamzorg Landelijke Indicatie Methodiek (KLIM)

KLIM staat voor Kraamzorg Landelijke Indicatie Methodiek. Zorginhoud én zorgomvang op maat zijn de twee belangrijke doelen van de nieuwe methodiek. Om de inhoud van zorg op maat aan te […] Lees meer

Krijgt een baby darmkrampjes van wat de moeder eet tijdens de borstvoeding?

Darmkrampjes komen niet door wat de moeder eet, maar door de ontwikkeling van de darmen. Koolsoorten, uien en scherpe kruiden kan een moeder die borstvoeding geeft dus gewoon eten. Je […] Lees meer