Certificaat Keuzedeel Verdieping kraamzorg

Gepubliceerd 20 februari 2024

Vanaf 2020 bestaat er al een Keuzedeel Verdieping kraamzorg voor MBO studenten maar vanaf 31 januari 2024 is er nu ook een, onder voorwaarden, los te behalen Certificaat Keuzedeel Verdieping kraamzorg:

Het scholingstraject gericht op dit keuzedeel is bedoeld voor werkenden en werkzoekenden die als kraamverzorgende willen werken en beschikken over een diploma van de opleiding:

  • Verzorgende-IG (en voorlopende opleidingen)
  • Mbo-verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkunde

Ook is het scholingstraject bedoeld voor kraamverzorgenden die zonder recente werkervaring en/of registratie in het kwaliteitsregister willen herintreden in het vak.

In het keuzedeel verwerft de (beginnend) beroepsbeoefenaar kennis en vaardigheden met betrekking tot het bieden van kraamzorg. De (beginnend) beroepsbeoefenaar heeft deze kennis en vaardigheden nodig om in de praktijk zelfstandig (continue) bevallingsbegeleiding te kunnen bieden. Ze leert in dit keuzedeel:

  • assistentie te bieden tijdens de bevalling
  • zorg en ondersteuning te bieden aan de zorgvrager* en pasgeborene (* Daar waar aan de orde, betreft de zorgvrager ook diens eventuele partner en andere gezinsleden)
  • voorlichting, advies en instructie te geven gericht op de nieuwe gezinssituatie

Om inzetbaar te zijn als kraamverzorgende in de Geboortezorg, is registratie nodig in het kwaliteitsregister van het Kenniscentrum Kraamzorg. Het OCW-erkend diploma Verzorgende IG niveau 3 geeft toegang tot het register, mits het Keuzedeel Verdieping kraamzorg is behaald en minimaal 440 praktijkuren zijn gemaakt in de kraamzorg (inclusief de partusassistentie). Gediplomeerden Verzorgende IG niveau 3 kunnen dit aantonen door de gemaakte praktijkuren in het kader van het keuzedeel Verdieping kraamzorg en overige gemaakte bpv-uren in de kraamzorg bij elkaar op te tellen.

Ook voor gediplomeerden met een ander of ouder zorgdiploma (zie hier boven vermeld welke opleidingen dit betreft) kan het gevolgde keuzedeel Verdieping kraamzorg toegang geven tot het register, mits tegelijkertijd is voldaan aan de minimale eis van 440 praktijkuren. De gemaakte praktijkuren in het kader van het keuzedeel tellen mee voor het totaal, de overige praktijkuren moeten op een andere manier worden aangetoond. Op de website van het Kenniscentrum Kraamzorg staat een voorbeeldformulier dat hiervoor gebruikt kan worden.

De beslisboom van het Kenniscentrum Kraamzorg is op een aantal kleine punten aangepast aan de nieuwe situatie die is ontstaan met de komst van het certificaat.

Ook interessant!

Geboortezorg Vakdag 2024

Op vrijdag 19 april a.s. organiseert Nataal weer hét evenement voor geboortezorgprofessionals in de Jaarbeurs in Utrecht. Daar zijn verschillende geaccrediteerde symposia te volgen: Hoe ga je als kraamverzorgende om […] Lees meer

Regiotour ‘Samen voor een kansrijke start’

De regiotour ‘Samen voor een kansrijke start’ in 2023 was een succes waarop we veel enthousiaste reacties kregen! Het CPZ organiseert daarom opnieuw dit jaar een regiotour met op verschillende […] Lees meer

Wijziging vitamine K beleid

Op 16 januari 2024 heeft de KNOV aangegeven dat zij niet langer achter het beleid kunnen staan om pasgeborenen te gaan injecteren met vitamine K, maar wel willen werken aan […] Lees meer

Aanlevering kwaliteitsgegevens voor kraamzorg over 2023 voor ZZP kraamverzorgenden

De jaarlijkse aanlevering van kwaliteitsgegevens voor kraamzorg aan het Zorginstituut is weer gestart. U heeft van het Zorginstituut en van Desan hierover bericht gehad. Omdat hiermee de kwaliteit van kraamzorg […] Lees meer

Oproep vanuit het Trimbosinstituut

Hierbij een oproep van het Trimbosinstituut om mee te helpen het coachen van Rookvrije ouders te verbeteren! Aanmelden kan alleen via de QR-code.   Lees meer

EHBO-certificaat toevoegen

Wanneer je na 1-4-2023 bent geregistreerd of geherregistreerd moet je een geldig EHBO-certificaat toevoegen in jouw nieuwe herregistratiedossier norm 2023. Dat betekent niet dat je meteen een scholing moet volgen, […] Lees meer

Gezinnen met een migratieachtergrond beter bereiken voor kraamzorg

Gezinnen met een niet-Nederlandse achtergrond maken minder gebruik van kraamzorg. Dat is ongewenst omdat de inzet van kraamzorg een positief effect heeft op een kansrijke start. Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften […] Lees meer

Bericht van VeiligheidNL: De serie ‘De 4 van…’ adviezen in 11 talen beschikbaar.

VeiligheidNL heeft haar serie ‘De 4 van…’ adviezen nu beschikbaar gemaakt in 11 talen. Dit zijn: Nederlands, Engels, Frans, Russisch, Spaans, Somalisch, Turks, Tigrinya, Arabisch, Oekraïens en Farsi. De adviezen […] Lees meer

Kraamcafé 2024

Vakblad Kraamzorg organiseert a.s. donderdag 7 maart het jaarlijkse Kraamcafé in Theater de Meervaart in Amsterdam. De deuren gaan open om 8.45 uur! Het programma duurt van 9.30 uur tot […] Lees meer

Vacature voor twee posities binnen het bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg

Het Kenniscentrum Kraamzorg Het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) is in juni 2012 opgericht door de Brancheorganisaties en de Beroepsvereniging (NBvK), met steun van een projectsubsidie van het ministerie van VWS. Het […] Lees meer