Elk jaar in april wordt de Accreditatiesystematiek bijgewerkt en aangescherpt. De nieuwste versie staat onder ‘Reglementen & formulieren’.

De belangrijkste aanpassingen voor accreditatie zijn:

 • De aanvraagtermijn voor aanbodaccreditatie was strikt 6 weken maar in bijzondere omstandigheden kan hier ook van afgeweken worden.
 • Aan het beoordelen van een e-learning zitten meer randvoorwaarden, zoals het gemakkelijk kunnen doorlopen van de e-learning door de Accreditatiecommissie. De e-learning wordt afgewezen na een (herhaalde) controle van de inhoud waarbij de inhoud niet correct is.
 • Voor de aanvraag en behouden van instellingsaccreditatie zijn er strengere regels afgesproken:
  • Er zijn 4 zelfstandig en juist ingevoerde scholingen (per aanbod) met verschillende onderwerpen in de zelfde registratie periode nodig voor de aanvraag van instellingsaccreditatie.
  • Er is een visitatie gedaan in de huidige registratie periode. Deze visitatie moet positief beoordeeld zijn.
  • De contactpersoon verklaart zich op de hoogte te houden van de veranderingen in de Accreditatiesystematiek. Bij een wisseling van contactpersoon meldt het opleidingsinstituut dit aan het Kenniscentrum Kraamzorg. Het opleidingsinstituut zorgt er voordat de kennis van de Accreditatiesystematiek overgedragen wordt aan de nieuwe contactpersoon.

Tips!

 • Er wordt verder uitgelegd hoe de accreditatiebeoordeling verschilt tussen een scholing communicatie en een scholing over een onderdeel van communicatie.
 • De theorie en praktijklessen werden vaak gescheiden gegeven in de Covid-19 periode omdat er geen mogelijkheden was om een fysieke training te geven. Deze scholingen kunnen ook aangeboden worden als scholingen met meerdere (verschillende) uitvoeringen en met accreditatie voor het totaal.
 • Let op bij Borstvoeding Verdieping! In categorie A staat Borstvoeding verdieping als verplicht onderwerp genoemd. Hiervoor is gekozen om kraamverzorgenden ook nascholing te laten volgen over verdiepende onderwerpen rondom (Borst) voeding zoals bijvoorbeeld Borst(voeding) na sectio en Fluxus of Borst(voeding) en allergie. Als er in een scholing onderwerpen uit Basis Borstvoeding worden behandeld dan komen de accreditatiepunten hiervoor in Categorie C. Een combinatie van verdiepende onderwerpen en basis borstvoeding kan ook in 1 scholing aangeboden worden maar ook hiervoor geldt dat de punten dan verdeeld worden over categorie A en C.

Ook interessant!

COVID-19 maatregelen vervallen

In februari 2023 heeft het RIVM geadviseerd om de geldende maatregelen met betrekking tot COVID-19 te laten vervallen. De Covid-19 maatregelen zijn nu dezelfde als de maatregelen voor de normale […] Lees meer

Medewerking gezocht!

Wij (Fenna en Isabel) zijn twee vierdejaars studenten Verloskunde aan de Hogeschool Rotterdam. In samenwerking met het KCKZ gaan wij beginnen aan ons afstudeeronderzoek. Hiervoor hebben we jullie hulp nodig! […] Lees meer

De Handreiking ondersteuning bij de transitie van de pasgeborene in de thuissituatie

De Handreiking ondersteuning bij de transitie van de pasgeborene in de thuissituatie is nu gepubliceerd door de KNOV en is mede ontwikkeld door het KCKZ. Deze handreiking actualiseert de reanimatiezorg […] Lees meer

Feestelijke première van de documentaire ‘Een goed begin – bevallen in Nederland’

Filmmakers Ane C. Ose en Jet Homoet van Vertelburo geven via de persoonlijke verhalen van verloskundigen, kraamverzorgenden en een gynaecoloog, een ongekende inkijk in hun werk en de Nederlandse Geboortezorg, […] Lees meer

Geef je nu op! Congres Rookvrije Start: 9 maart 2023

Kom op 9 maart naar het congres #RookvrijeStart: ‘Van dromen naar doen’. Door verschillende workshops, ludieke plenaire sessies en het uitwisselen van ervaringen krijg je meer kennis, tips en handvaten […] Lees meer

Start campagne ‘Wijzer met de meldcode’

In mei 2022 deed Augeo Foundation een oproep naar ervaringen met de meldcode en de toepassing daarvan in de praktijk. Aanleiding was de opdracht van het Ministerie van VWS met […] Lees meer

Ongewenste variatie van risicoselectie in de Geboortezorg

Op vrijdag 10 februari verdedigt verloskundige Bahareh Goodarzi aan de Vrije Universiteit Amsterdam haar proefschrift ‘Putting risk in its place: the complexity of risk selection in maternal and newborn care’. […] Lees meer

Kraamzorg thuis goed en veilig

Deskundige en gemotiveerde kraamverzorgenden zorgen voor een goede en veilige start voor pasgeboren baby’s en hun moeder en gezin. Maar ook de kraamzorg kampt met tekort aan personeel. Daardoor krijgt […] Lees meer

Geboortecijfers CBS

Het CBS maakt maandelijks het geboortecijfer bekend, Bo Geboortezorg brengt dit in kaart. Dit zijn de cijfers tot en met november 2022, de belangrijkste bevindingen staan hieronder op een rijtje: […] Lees meer

Gezonde voeding bespreken tijdens het intakegesprek

Gezond en gevarieerd eten is belangrijk tijdens de zwangerschap, zowel voor de moeder als voor het kind. Als de moeder bijvoorbeeld eet volgens de Schijf van Vijf krijgt de baby […] Lees meer