Elk jaar in april wordt de Accreditatiesystematiek bijgewerkt en aangescherpt. De nieuwste versie staat onder ‘Reglementen & formulieren’.

De belangrijkste aanpassingen voor accreditatie zijn:

 • De aanvraagtermijn voor aanbodaccreditatie was strikt 6 weken maar in bijzondere omstandigheden kan hier ook van afgeweken worden.
 • Aan het beoordelen van een e-learning zitten meer randvoorwaarden, zoals het gemakkelijk kunnen doorlopen van de e-learning door de Accreditatiecommissie. De e-learning wordt afgewezen na een (herhaalde) controle van de inhoud waarbij de inhoud niet correct is.
 • Voor de aanvraag en behouden van instellingsaccreditatie zijn er strengere regels afgesproken:
  • Er zijn 4 zelfstandig en juist ingevoerde scholingen (per aanbod) met verschillende onderwerpen in de zelfde registratie periode nodig voor de aanvraag van instellingsaccreditatie.
  • Er is een visitatie gedaan in de huidige registratie periode. Deze visitatie moet positief beoordeeld zijn.
  • De contactpersoon verklaart zich op de hoogte te houden van de veranderingen in de Accreditatiesystematiek. Bij een wisseling van contactpersoon meldt het opleidingsinstituut dit aan het Kenniscentrum Kraamzorg. Het opleidingsinstituut zorgt er voordat de kennis van de Accreditatiesystematiek overgedragen wordt aan de nieuwe contactpersoon.

Tips!

 • Er wordt verder uitgelegd hoe de accreditatiebeoordeling verschilt tussen een scholing communicatie en een scholing over een onderdeel van communicatie.
 • De theorie en praktijklessen werden vaak gescheiden gegeven in de Covid-19 periode omdat er geen mogelijkheden was om een fysieke training te geven. Deze scholingen kunnen ook aangeboden worden als scholingen met meerdere (verschillende) uitvoeringen en met accreditatie voor het totaal.
 • Let op bij Borstvoeding Verdieping! In categorie A staat Borstvoeding verdieping als verplicht onderwerp genoemd. Hiervoor is gekozen om kraamverzorgenden ook nascholing te laten volgen over verdiepende onderwerpen rondom (Borst) voeding zoals bijvoorbeeld Borst(voeding) na sectio en Fluxus of Borst(voeding) en allergie. Als er in een scholing onderwerpen uit Basis Borstvoeding worden behandeld dan komen de accreditatiepunten hiervoor in Categorie C. Een combinatie van verdiepende onderwerpen en basis borstvoeding kan ook in 1 scholing aangeboden worden maar ook hiervoor geldt dat de punten dan verdeeld worden over categorie A en C.

Ook interessant!

Vreugde in Zoetermeer: Geboortezorg blijft tóch in HagaZiekenhuis

Wat Zoetermeer hoopte, gebeurt: het HagaZiekenhuis investeert toch in Geboortezorg in het Zoetermeerse ziekenhuis. Bestuursvoorzitter Peter van der Meer lichtte donderdagochtend het personeel van het Zoetermeerse ziekenhuis in. Wederom zijn […] Lees meer

Overladen worden met cadeautjes: lief of een rode vlag? Een animatie over dwingende controle.

Bericht van Veilig Thuis: Rotterdam  april 2024 – Overladen worden met cadeautjes. Altijd bij elkaar willen zijn. Het al snel hebben over de volgende stap in de relatie. Vaak zijn […] Lees meer

Regiotour ‘Samen voor een kansrijke start’

De regiotour ‘Samen voor een kansrijke start’ in 2023 was een succes waarop we veel enthousiaste reacties kregen! Het CPZ organiseert daarom opnieuw dit jaar een regiotour met op verschillende […] Lees meer

Wijziging vitamine K beleid

Op 16 januari 2024 heeft de KNOV aangegeven dat zij niet langer achter het beleid kunnen staan om pasgeborenen te gaan injecteren met vitamine K, maar wel willen werken aan […] Lees meer

Aanlevering kwaliteitsgegevens voor kraamzorg over 2023 voor ZZP kraamverzorgenden

De jaarlijkse aanlevering van kwaliteitsgegevens voor kraamzorg aan het Zorginstituut is weer gestart. U heeft van het Zorginstituut en van Desan hierover bericht gehad. Omdat hiermee de kwaliteit van kraamzorg […] Lees meer

Oproep vanuit het Trimbosinstituut

Hierbij een oproep van het Trimbosinstituut om mee te helpen het coachen van Rookvrije ouders te verbeteren! Aanmelden kan alleen via de QR-code.   Lees meer

EHBO-certificaat toevoegen

Wanneer je na 1-4-2023 bent geregistreerd of geherregistreerd moet je een geldig EHBO-certificaat toevoegen in jouw nieuwe herregistratiedossier norm 2023. Dat betekent niet dat je meteen een scholing moet volgen, […] Lees meer

Gezinnen met een migratieachtergrond beter bereiken voor kraamzorg

Gezinnen met een niet-Nederlandse achtergrond maken minder gebruik van kraamzorg. Dat is ongewenst omdat de inzet van kraamzorg een positief effect heeft op een kansrijke start. Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften […] Lees meer

Bericht van VeiligheidNL: De serie ‘De 4 van…’ adviezen in 11 talen beschikbaar.

VeiligheidNL heeft haar serie ‘De 4 van…’ adviezen nu beschikbaar gemaakt in 11 talen. Dit zijn: Nederlands, Engels, Frans, Russisch, Spaans, Somalisch, Turks, Tigrinya, Arabisch, Oekraïens en Farsi. De adviezen […] Lees meer

Certificaat Keuzedeel Verdieping kraamzorg

Vanaf 2020 bestaat er al een Keuzedeel Verdieping kraamzorg voor MBO studenten maar vanaf 31 januari 2024 is er nu ook een, onder voorwaarden, los te behalen Certificaat Keuzedeel Verdieping […] Lees meer