De eerste tweehonderd kraamverzorgenden dienden hun dossier in voor herregistratie en doorliepen de e-learning ‘Basis kraamverzorgende’. Esther van der Zwan, secretaris KCKZ: ‘Naar aanleiding van hun feedback hebben we nog enkele aanpassingen gedaan. Nu blijkt de e-learning voor de meesten goed te doen.’

Door het Kwaliteitsregister Kraamzorg maken kraamverzorgenden zichtbaar welke kennis en ervaring ze in huis hebben. En ook: welke bij- en nascholingen zij volgen om zich te blijven ontwikkelen. In april bestond het Kwaliteitsregister Kraamzorg drie jaar. Daarmee liep de eerste registratieperiode van de eerste groep kraamverzorgenden in het register ten einde.

Bijna 10.000 kraamverzorgenden in het Kwaliteitsregister Kraamzorg gaan zich in het komende jaar een voor een herregistreren. Iedereen doorloopt daarbij binnen zes weken de e-learning ‘Basis kraamverzorgende’. Deze e-learning bestaat uit vijf modules:

  1. Basis borstvoeding
  2. Vroegsignalering, meldcode en SBS (shaken baby syndroom)
  3. Observeren en signaleren van de baby in de kraamtijd
  4. Observeren en signaleren van de kraamvrouw in de kraamtijd
  5. Kunstvoeding

Maak je niet ongerust
De e-learning is volgens Esther van der Zwan niet iets om je ongerust over te maken: ‘De e-learning is gericht op jouw dagelijkse beroepspraktijk. Als je kennis up-to-date is, kun je de modules behalen. Iedereen volgde in de afgelopen drie jaar ook bijscholing over de onderwerpen die de e-learning behandelt. De modules die je haalt, leveren je gelijk accreditatiepunten op voor de tweede registratieperiode.’

Wat gebeurt er als je een of meer modules van de e-learning niet behaalt? Esther: ‘Dat is geen probleem, wel is het belangrijk dat je je kennis op dat terrein bijschoolt. In de tweede  registratieperiode dien je je op het onderwerp van de niet-behaalde modules bij te scholen. Het is jammer dat er broodje-aapverhalen de ronde doen, dat je niet meer in het Kwaliteitsregister zou mogen staan als je de e-learning niet haalt. Dat is klinkklare onzin.’

Aanpassingen aan de e-learning
De eerste groep kraamverzorgenden die de e-learning deed, had meer moeite dan verwacht om de modules binnen de tijd af te ronden. Ook vond men de vraagstelling soms te gecompliceerd of verwarrend. Esther: “Daar hebben we nog eens heel kritisch naar gekeken en we kwamen tot de slotsom dat men gelijk had. In plaats van een kwartier per module, heeft men nu een half uur de tijd om een module af te ronden. Een aantal vragen die tot verwarring leidden zijn uit de modules verwijderd. Bij meerkeuze vragen waarbij meer antwoorden juist kunnen zijn, wordt nu aangegeven hoeveel juiste antwoorden de kraamverzorgende moet aankruisen om de vraag goed te kunnen maken. Ten slotte hebben we norm bijgesteld. Om een module te behalen is een minimale score van een 7 vereist, dit was een 7,5. Alleen voor de module observatie van de kraamvrouw is een 6,5 voldoende om de module te behalen. Sinds we deze aanpassingen hebben gedaan, zijn de resultaten heel positief. De e-learning ‘Basis kraamverzorgende’ blijkt nu voor de meeste kraamverzorgenden prima te doen. Wij blijven natuurlijk goed in de gaten houden hoe het loopt.”

Neem er de rust voor
Esther benadrukt dat het wel van belang is dat je voldoende rust hebt om de e-learning te maken. “Een half uur per module is echt voldoende tijd, maar ga er wel even goed voor zitten. Kies een moment waarop je niet kunt worden afgeleid of afgebroken. Je kunt namelijk niet tussentijds stoppen. Als je eenmaal aan een module begint, moet deze echt binnen het half uur worden afgerond.”

Ook interessant!

Belangrijk pamflet voor de kraamzorgsector!

Er is veel onrust in de kraamzorg. BO Geboortezorg spant zich al geruime tijd in om de problematiek onder de aandacht te brengen van het ministerie van VWS, de politiek […] Lees meer

Zes nieuwe zorgprotocollen

Vanaf vandaag staan er zes nieuwe zorgprotocollen op de website en in de KCKZ app: Rubriek Kraamvrouw: • Zorgprotocol Preventie Post Traumatische Stoornis (PTSS) • Zorgprotocol Preventie postpartum depressie Rubriek […] Lees meer

Nieuwe Herregistratieperiode volop aan de gang!

De nieuwe Herregistratieperiode norm 2019 is ingegaan per 1 april 2019. Inmiddels staat de telefoon op het kantoor van het Kenniscentrum Kraamzorg roodgloeiend met vragen en worden er massaal aanvragen […] Lees meer

“Ik hoop dat er nog meer waardering voor de kraamzorg komt”

Betty de Vries is sinds augustus werkzaam als beleidsmedewerker bij het Kenniscentrum Kraamzorg. Ze is van oorsprong verloskundige en heeft 12 jaar in het Bevalcentrum West in Amsterdam gewerkt. Ze […] Lees meer

Filmpje van het Kenniscentrum Kraamzorg over Herregistratie 2019

In dit filmpje van het Kenniscentrum Kraamzorg laten we zien wat je als kraamverzorgende moet doen om je dossier voor Herregistratie in te dienen. Deel dit bericht zoveel mogelijk binnen […] Lees meer

Belangrijke informatie over jullie Herregistratie!

In de afgelopen periode hebben wij vanuit het Kenniscentrum Kraamzorg veel informatie verstrekt over de Herregistratie 2019. Voor velen van jullie lijkt dit misschien nog ver weg, omdat een grote […] Lees meer

Nieuwe herregistratie-periode van start gegaan

De nieuwe herregistratie-periode voor kraamverzorgenden, met nieuwe eisen, is ingegaan per 1 april 2019. Een kleine maand later, zijn de eerste aanvragen al ingediend voor deze nieuwe herregistratieperiode. Marie-Pauline van […] Lees meer

Herregistratiecommissie

Eerder berichtten we al over de Herregistratiecommissie die 27 februari jl. van start ging. Het doel van deze commissie is eisen op te stellen die vanaf april 2019 aan de […] Lees meer

Nieuw: e-learning: nascholing signaleren postpartum depressie

In Nederland krijgen jaarlijks 20.000 vrouwen, die zwanger of bevallen zijn, een depressie. Deze postpartum depressie is daarmee de meest voorkomende aandoening bij nieuwe moeders. Moeders met een postpartum depressie […] Lees meer

Landelijke protocollen en handelingen zijn bijgewerkt

Alle landelijke protocollen en handelingen op onze site en app zijn bijgewerkt. Wie met de app werkt, werkt automatisch met de vernieuwde versies. Elk half jaar vindt deze verbeterslag plaats, […] Lees meer