Landelijke protocollen en handelingen zijn bijgewerkt

Gepubliceerd op 20 september 2018 door admin

Alle landelijke protocollen en handelingen op onze site en app zijn bijgewerkt. Wie met de app werkt, werkt automatisch met de vernieuwde versies. Elk half jaar vindt deze verbeterslag plaats, uitgevoerd door de protocollencommissie. ‘Met dank aan iedereen die ons feedback gaf.’

‘Elk half jaar lopen we de inhoud van alle protocollen na aan de hand van de feedback die we ontvangen vanuit het veld en de nieuwste wetenschappelijke inzichten.’ Esther van der Zwan, secretaris van het Kenniscentrum Kraamzorg vertelt hoe dit gaat. ‘Wie inhoudelijke toevoegingen, wijzigingen of verbetersuggesties heeft op onze protocollen kan dit doorgeven via protocollen@kenniscentrumkraamzorg.nl. De opbouwende kritieken die we zo vanuit de sector ontvangen, neemt onze protocollencommissie een voor een door. Zo brengen we -met dank aan de sector- steeds weer inhoudelijke verbeteringen aan.’ Op de site en in de app vind je nu de laatste versie van de protocollen.

Welke wijzigingen zijn aangebracht?
Wil je weten welke wijzigingen in de protocollen zijn aangebracht? Op onze site en in de app vind je het document Wijzigingen zorgprotocollen en handelingen september 2018.’ Hierin staat kort aangegeven in wat er veranderd is en in welk protocol of handeling.
Het handboek borstvoeding is geheel geredigeerd, het is helaas onmogelijk om dit kort en bondig samen te vatten dus wij adviseren iedereen om het vernieuwde handboek goed door te lezen zodat je weer geheel op de hoogte bent.

Heb jij verbetersuggesties? Geef ze per e-mail aan ons door
‘De protocollencommissie bestaat uit beleidsmedewerkers van het KCKZ en vertegenwoordigers uit de sector. Deze commissie komt eens per half jaar samen om alle reacties te evalueren en verwerken. Iedereen die ons een mail stuurt met betrekking tot de inhoud van onze protocollen ontvangt dan een onderbouwde reactie: we laten weten wat we met de suggestie hebben gedaan en of het nodig was het protocol erop aan te passen. We willen iedereen die ons mailde daarvoor van harte bedanken. Samen zorgen we ervoor dat de protocollen steeds beter worden. Je kan ervan op aan dat we je suggestie serieus nemen. Dus blijf ons mailen als je vragen of aanscherpingen hebt!’

Protocollen@kenniscentrumkraamzorg.nl