Het Kwaliteitsregister Kraamzorg bestaat drie jaar. In de komende tijd gaan de eerste kraamverzorgenden zich al herregistreren, in 2017 volgen de meesten van jullie. Je vindt de nieuwe Herregistratie-eisen april 2016 en het herziene Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden v.a. 1 april 2016 helder en duidelijk gepresenteerd op onze vernieuwde site. Stuur ons team een mailtje als je nog vragen hebt. Je ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord. Lees hieronder waar je na herregistratie aan moet voldoen, in de periode van drie jaar die volgt.

Herregistratie-eisen april 2016
 Voor kraamverzorgenden die zich registreren of zich herregistreren geldt in de periode vanaf april 2016 het volgende:

De kraamverzorgende krijgt vanaf het moment van indienen van het dossier voor Herregistratie, maximaal 6 weken de tijd om de e-learning ‘Basis Kraamverzorgende’ volledig te doorlopen en in te dienen bij het Kenniscentrum Kraamzorg.

E-learning ‘Basis Kraamverzorgende’
Deze bestaat uit de volgende modules: 

 1. Basis borstvoeding
 2. Vroegsignalering, meldcode en SBS
 3. Observeren en signaleren van de baby in de kraamtijd
 4. Observeren en signaleren van de kraamvrouw in de kraamtijd
 5. Kunstvoeding

De e-learning ‘Basis Kraamverzorgende’ is op Verzorgende niveau 3. De modules worden geaccrediteerd door het Kenniscentrum Kraamzorg.

De uitkomst van de e-learning ‘Basis Kraamverzorgende’ is bepalend voor de set van Herregistratie-eisen waaraan je als kraamverzorgende moet gaan voldoen in de komende registratieperiode van drie jaar.

Verplichte geaccrediteerde bij/nascholingen
Iedere kraamverzorgende gaat minimaal deze zes verplichte geaccrediteerde bij/nascholingen volgen:

 1. Kraamzorg na kunstverlossing en na Sectio Caesarea (SC)
 2. Hechting (gehechtheid ouder/verzorger/kind)
 3. Kraamvrouw met psychische en/of psychiatrische klachten
 4. (Kinder) EHBO en Kinderreanimatie
 5. Borstvoeding (herhaling)
 6. Acute Verloskunde met Partusassistentie

Aangevuld met bij/nascholing op de niet behaalde onderwerpen uit de modules vanuit de e–learning ‘Basis Kraamverzorgende’.

Het Accreditatiereglement van het Kenniscentrum Kraamzorg wordt zo opgesteld dat voor ieder onderwerp duidelijk is waar bij/nascholing inhoudelijk aan moet voldoen om geaccrediteerd te worden. Uitgangspunt is dat door middel van het volgen van deze bij/nascholing de kraamverzorgenden zich op het kennisniveau ontwikkelen van Verzorgende niveau 3 naar Verzorgende IG niveau 3.

Zorguren

 • minimaal 250 zorguren per jaar werkzaam als kraamverzorgende indien er sprake is van een vast contract.
 • of minimaal 150 zorguren per jaar werkzaam als kraamverzorgende indien er sprake is van een min/max contract.

Tarief
Het tarief voor het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden is vanaf 1 april 2016 €90,- voor drie jaar.

SAMENVATTING
De eerste zes weken na Herregistratie:

E-learning ‘Basis Kraamverzorgende’ op Verzorgende niveau 3

 1. Vroegsignalering en meldcode en Shaken Baby Syndroom, 2 punten
 2. Dagelijkse observatie en controles kraamvrouw, 1 punt
 3. Dagelijkse observatie en controles baby, 1 punt
 4. Borstvoeding (basis), 8 punten
 5. Kunstvoeding, 1 punt

Totaal 13 punten

Daarna drie jaar de tijd voor de scholing in:
Verplichte modules:

 1. Kraamzorg na kunstverlossing en na een Sectio Caesarea (CS), 4 punten
 2. Hechting (gehechtheid ouder/verzorger/kind), 2 punten
 3. Kraamvrouw met psychische en/of psychiatrische klachten, 2 punten
 4. (Kinder) EHBO en Kinderreanimatie, 4 punten
 5. Borstvoeding (herhaling), 2 punten
 6. Acute Verloskunde met Partusassistentie, 6 punten

Totaal 20 punten

en voor:
Modules in de vrije ruimte:
Totaal minimaal 10 punten 

Aangevuld met bij/nascholing op de niet behaalde onderwerpen uit de modules vanuit de e–learning ‘Basis Kraamverzorgende’.

De (geaccrediteerde) scholing wordt bijgehouden in je persoonlijke dossier in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden. Zo weet je precies wat je nog moet doen om aan de voorwaarden te voldoen.

Ook interessant!

Belangrijk pamflet voor de kraamzorgsector!

Er is veel onrust in de kraamzorg. BO Geboortezorg spant zich al geruime tijd in om de problematiek onder de aandacht te brengen van het ministerie van VWS, de politiek […] Lees meer

Zes nieuwe zorgprotocollen

Vanaf vandaag staan er zes nieuwe zorgprotocollen op de website en in de KCKZ app: Rubriek Kraamvrouw: • Zorgprotocol Preventie Post Traumatische Stoornis (PTSS) • Zorgprotocol Preventie postpartum depressie Rubriek […] Lees meer

Nieuwe Herregistratieperiode volop aan de gang!

De nieuwe Herregistratieperiode norm 2019 is ingegaan per 1 april 2019. Inmiddels staat de telefoon op het kantoor van het Kenniscentrum Kraamzorg roodgloeiend met vragen en worden er massaal aanvragen […] Lees meer

“Ik hoop dat er nog meer waardering voor de kraamzorg komt”

Betty de Vries is sinds augustus werkzaam als beleidsmedewerker bij het Kenniscentrum Kraamzorg. Ze is van oorsprong verloskundige en heeft 12 jaar in het Bevalcentrum West in Amsterdam gewerkt. Ze […] Lees meer

Filmpje van het Kenniscentrum Kraamzorg over Herregistratie 2019

In dit filmpje van het Kenniscentrum Kraamzorg laten we zien wat je als kraamverzorgende moet doen om je dossier voor Herregistratie in te dienen. Deel dit bericht zoveel mogelijk binnen […] Lees meer

Belangrijke informatie over jullie Herregistratie!

In de afgelopen periode hebben wij vanuit het Kenniscentrum Kraamzorg veel informatie verstrekt over de Herregistratie 2019. Voor velen van jullie lijkt dit misschien nog ver weg, omdat een grote […] Lees meer

Nieuwe herregistratie-periode van start gegaan

De nieuwe herregistratie-periode voor kraamverzorgenden, met nieuwe eisen, is ingegaan per 1 april 2019. Een kleine maand later, zijn de eerste aanvragen al ingediend voor deze nieuwe herregistratieperiode. Marie-Pauline van […] Lees meer

Herregistratiecommissie

Eerder berichtten we al over de Herregistratiecommissie die 27 februari jl. van start ging. Het doel van deze commissie is eisen op te stellen die vanaf april 2019 aan de […] Lees meer

Nieuw: e-learning: nascholing signaleren postpartum depressie

In Nederland krijgen jaarlijks 20.000 vrouwen, die zwanger of bevallen zijn, een depressie. Deze postpartum depressie is daarmee de meest voorkomende aandoening bij nieuwe moeders. Moeders met een postpartum depressie […] Lees meer

Landelijke protocollen en handelingen zijn bijgewerkt

Alle landelijke protocollen en handelingen op onze site en app zijn bijgewerkt. Wie met de app werkt, werkt automatisch met de vernieuwde versies. Elk half jaar vindt deze verbeterslag plaats, […] Lees meer