Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden

“Deskundigheid is een essentieel onderdeel in het verstevigen van de positie van kraamverzorgenden. Het continu bijhouden van de professionaliteit is een noodzaak om het vak goed te kunnen uitoefenen”.

Waarom een Kwaliteitsregister?
Het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden is een initiatief van de beroepsgroepen zelf. Het Kwaliteitsregister is een eenvoudig hulpmiddel voor kraamverzorgenden om aan te tonen dat zij hun deskundigheid op peil houden en daarmee als professionals aan de eisen van de beroepsgroep voldoen. Daarmee voldoen ze ook aan de opdracht van de overheid om zelf zorg te dragen voor hun eigen kwaliteit.Werkervaring alleen is niet genoeg om cliënten deskundig te kunnen helpen en kwaliteit te kunnen garanderen. Kraamverzorgenden moeten actief werken aan deskundigheidsbevordering om op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen hun eigen vak.Scholingen worden geaccrediteerd door een onafhankelijke Accreditatiecommissie. Door geregistreerd te staan in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden ben je op een geborgde manier met professionaliteit bezig en maak je dit aantoonbaar.

Online registratiesysteem
Het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden is een online registratiesysteem, waarin kraamverzorgenden kunnen bijhouden wat zij doen aan deskundigheidsbevordering. Het register is via internet altijd en overal bereikbaar. Voor eventuele hulp bij het registreren is er een handleiding beschikbaar.
Inschrijven in het register verloopt digitaal door te klikken op de knop Registreren.

 

 

 

 

Verplicht of niet?
De verzekeraars hebben in de contractvoorwaarden voor de vergoeding van kraamzorg als eis, dat de kraamverzorgende in het Kwaliteitsregister moet staan. Er bestaat nog geen wettelijke verplichting voor (her)registratie in het kwaliteitsregister.  Zie hier voor de eisen voor registratie in het Kwaliteitsregister voor Kraamverzorgenden en het Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden.
Bij je inschrijving vragen we je een kopie van je diploma of certificaat te uploaden. Alle diploma’s die toegang geven tot het Kwaliteitsregister hebben we voor je op een rijtje gezet klik hier.

Accreditatie
Ook accreditatie is een belangrijke pijler van het register. Een deel van de punten die je haalt, komt voort uit het volgen van geaccrediteerde scholing. De scholingen of de aanbieders van deze scholing zijn door een onafhankelijke accreditatiecommissie beoordeeld. Zo is ook de kwaliteit van de scholing van het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden geborgd.

Geaccrediteerde scholingen
Heb je een geaccrediteerde scholing gevolgd? Dan is de aanbieder van de scholing verantwoordelijk om uiterlijk 3 weken na afloop presentie op te voeren. Hiervoor heeft de aanbieder je registratienummer nodig. Als de aanbieder dit doet wordt de scholing automatisch bijgeschreven in je dossier. Je krijgt hiervan een bericht via noreply@pe-online.org. Is je scholing na 3 weken nog niet bijgeschreven? Neem dan contact op met de aanbieder van de scholing. Wil je weten of een scholing geaccrediteerd is? Kijk dan in de scholingsagenda, via de menubalk.

Jouw registratie in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden opzeggen
De registratie wordt per de eerste van de maand volgend op de ontvangst van de opzegging beëindigd. Bij opzegging gedurende de registratieperiode van drie of vier jaar vindt geen restitutie plaats van het reeds betaalde tarief.
De voorwaarden voor opzegging en doorhaling van een register kun je vinden in het vigerende Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden, artikel 7.

Commissie van Beroep
Gebruikers van het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden kunnen beroep aantekenen tegen een besluit van het bureau van het Kenniscentrum Kraamzorg. Het beroep wordt aangetekend door het indienen van een gemotiveerd beroepschrift bij de ambtelijk secretaris van de Commissie van Beroep. Er is een standaard formulier aanwezig (klik hier). Het beroep moet binnen zes weken na dagtekening van het besluit van het bureau van het Kenniscentrum Kraamzorg worden aangetekend. De Commissie van Beroep beslist uiterlijk zes weken na ontvangst. De uitspraak van de Commissie is bindend voor betrokken partijen.