Jaarverslagen

 

Jaarverslag 2014-2015

Dit Jaarverslag van het Kenniscentrum Kraamzorg loopt van mei 2014 t/m december 2015. In deze verslagperiode heeft het Kenniscentrum Kraamzorg bewezen op eigen benen te kunnen staan. Het Kwaliteitsregister en de daaraan gekoppelde Accreditatiesystematiek, de pijlers onder het Kenniscentrum Kraamzorg, zijn beide succesvol waardoor het bestaansrecht van het Kenniscentrum Kraamzorg eens en te meer duidelijk is.

Jaarverslag 2016

In deze verslagperiode van het Kenniscentrum Kraamzorg is de eerste Herregistratie periode van start gegaan met daaraan gekoppeld een e-learning met 5 modules die alle kraamverzorgenden die zich herregistreren moeten doorlopen om zo aan te tonen dat het gewenste niveau, Verzorgenden IG niveau 3, aanwezig is.
Ook zijn de te accrediteren (bij)scholingen onder de loep genomen en zijn de eisen aangescherpt en worden er visitaties verricht door de Accreditatiecommissie om ook hier zorg te dragen voor het gewenste niveau van (bij)scholingen.
De slag om de professionalisering van de sector wordt hiermee stapsgewijs gemaakt.