Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangepast

Gepubliceerd 4 juli 2018

Deze week werd de aangepaste meldcode aangeboden op het ministerie. Augeo paste in opdracht van VWS de bestaande meldcode V&VN aan en voegde het afwegingskader toe. Kraamzorgorganisaties hebben tot 1 januari 2019 de tijd om ervoor te zorgen, dat professionals de meldcode én afwegingskader in de praktijk gebruiken.

Bekijk de vernieuwde Meldcode V&VN

Bekijk de animatie meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld gaat veranderen.

Lees hier de special van Augeo over de meldcode

Waarom wordt de meldcode aangepast?
Aan de hand van de meldcode melden beroepskrachten vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling bij Veilig Thuis.

  • Onveilige situaties komen daardoor eerder in beeld.
  • Informatie uit verschillende meldingen kan worden gecombineerd.
  • Er kan gezamenlijk worden gekeken naar het inzetten van effectieve hulp en situaties beter kunnen worden gevolgd over een langere termijn.

Het doel van de aanpassing is ervoor te zorgen dat slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling zo snel en duurzaam mogelijk in veiligheid komen, door Veilig Thuis op tijd op de hoogte te brengen van de situatie.

Wat gaat er veranderen in de meldcode per 1 januari 2019?
De meldcode uit 2013 bestond uit vijf stappen die een beroepskracht doorloopt als hij of zij huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt. Deze stappen blijven ook na 1 januari 2019 gelijk, met uitzondering van stap 4 en 5.
In stap 4 en 5 vervalt het onderscheid tussen hulp verlenen of melden. De beroepskracht neemt in de nieuwe situatie twee losse besluiten:

  1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
  2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is het per 1 januari 2019 verplicht om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 van de meldcode. In dit afwegingskader staan vijf vragen die de beroepskracht helpen bij het bepalen of een melding bij Veilig Thuis wel of niet noodzakelijk is. Dit is in ieder geval noodzakelijk als er vermoedens zijn van acuut of structureel huiselijk geweld of kindermishandeling.

Wat heb je aan een afwegingskader?
In het afwegingskader staan vijf vragen die je helpen bij het bepalen of een melding bij Veilig Thuis wel of niet noodzakelijk is. Dit is in ieder geval noodzakelijk als er vermoedens zijn van acuut of structureel huiselijk geweld of kindermishandeling.

Afwegingskaders bieden de beroepskracht dus houvast bij de afweging of de problematiek zodanig ernstig is, dat het doen van een melding noodzakelijk is.
Bekijk hier de animatie van Augeo met uitleg over het afwegingskader.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van Augeo.

 

Ook interessant!

Betere hechting tussen ouders en baby’s

Zou het niet fantastisch zijn als we alle baby’s een kansrijke start in het leven kunnen geven? Download gratis de nieuwe informatiekaart ‘Ondersteunen ouder-kind-relatie’ van Babykennis. Wist je dat 30 tot 40% […] Lees meer

Wat behelst de aanscherping van de Meldcode?

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij (vermoedens van) ernstige gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij stichting Veilig Thuis. De ‘Wet verplichte meldcode kindermishandeling […] Lees meer