Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij (vermoedens van) ernstige gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij stichting Veilig Thuis. De ‘Wet verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’ is hierop aangepast.

De aanscherping heeft betrekking op stap 5 van de Meldcode. Als kraamverzorgende ben je vooral betrokken bij stap 1 tot 3. Wat dat betreft verandert er dus weinig voor jou.  Toch is het goed om op de hoogte te zijn van deze aanscherping. Deze maakt melden bij Veilig Thuis straks minder vrijblijvend waardoor onveilige opgroeisituaties naar verwachting eerder worden gesignaleerd en gezinnen sneller passende hulp krijgen. Omdat Veilig Thuis alle gemelde informatie over betrokkenen vastlegt, kan bij nieuwe meldingen over hetzelfde gezin de voorgeschiedenis worden meegewogen.

Wat verandert er precies? Bekijk de animatie (2 min) van Augeo

Sinds 2013 moeten alle professionals die werken met kinderen verplicht een meldcode ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’ toepassen. Dit is een vijfstappenplan waarin staat wat zij moeten doen als sprake is van (vermoedens van) ernstige kindermishandeling of huiselijk geweld. In de laatste stap kunnen ze tot nu toe twee keuzes maken. Ofwel hun vermoedens melden bij Veilig Thuis zodat de stichting onderzoek kan doen en eventueel hulp kan starten, ofwel zelf een hulptraject starten. Met de aanscherping van de wet wordt het verplicht om altijd – ook als zelf een hulptraject wordt gestart – melding te doen bij Veilig Thuis.

Afwegingskader
Om eenduidige normen te hanteren bij de afweging of een situatie zo ernstig is dat melding vereist is, dienen alle beroepsgroepen een kader op te stellen dat is toegesneden op de eigen werksituatie. Dit wordt uitgewerkt in werkgroepen waarin Bo Geboortezorg en/of het Kenniscentrum Kraamzorg participeren.
Beroepsgroepen krijgen ondersteuning bij het formuleren van hun afwegingskader. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft samen met de Augeo Foundation en Movisie een basisdocument opgesteld met daarin de beschikbare wetenschappelijke kennis en bestaande inzichten. Beroepsgroepen kunnen op grond hiervan hun eigen afwegingskader opstellen. Dit basisdocument komt binnenkort beschikbaar op de website van het NJi. Daarnaast zorgt het Rijk voor het uitwisselen van kennis en voorbeelden tussen de verschillende beroepsgroepen.

Huiselijk geweld

Hier vind je ons protocol Vroegsignalering en werken met de meldcode

Download de gratis Meldcode App van de Rijksoverheid. Dan heb je de stappen van jouw meldcode altijd bij de hand.

Meldcode App voor iPhone

Meldcode App voor Android

Ook interessant!

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangepast

Deze week werd de aangepaste meldcode aangeboden op het ministerie. Augeo paste in opdracht van VWS de bestaande meldcode V&VN aan en voegde het afwegingskader toe. Kraamzorgorganisaties hebben tot 1 januari […] Lees meer

Betere hechting tussen ouders en baby’s

Zou het niet fantastisch zijn als we alle baby’s een kansrijke start in het leven kunnen geven? Download gratis de nieuwe informatiekaart ‘Ondersteunen ouder-kind-relatie’ van Babykennis. Wist je dat 30 tot 40% […] Lees meer