Relevante adressen en links


Advies en Meldpunt voor Huiselijk Geweld
Telefoonnummer : 0800-2000
www.vooreenveiligthuis.nl

Baby Friendly Nederland
Telefoonnummer: 088 – 4747901
https://www.babyfriendlynederland.nl/

Borstvoeding Organisatie La Leche League
info@lalecheleague.nl
www.lalecheleague.nl

Stichting Lieve Engeltjes
Telefoonnummer: 06-10386504
info@lieve-engeltjes.nl
www.lieve-engeltjes.nl

Landelijke Steunpunt bij verlies
Telefoonnummer: 033-4616886
www.steunbijverlies.nl

MIND Korrelatie
telefoonnummer: 0900-1450
www.mindkorrelatie.nl

Moeders voor Moeders
Telefoonnummer: 0800-0228070
www.moedersvoormoeders.nl

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Telefoonnummer: 030-7600405
centrumjeugdgezondheid@ncj.nl
www.ncj.nl

Nederlands Jeugd Instituut
Telefoonnummer: 030 230 63 44
info@nji.nl
www.nji.nl

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen
info@nvlborstvoeding.nl
www.nvlborstvoeding.nl

Nederlandse Vereniging voor Meerlingouders
Telefoonnummer: 036-531 80 54
secretariaat@nvom.nl
www.nvom.net

Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen
www.schisis.nl/index2.html

Patiënten Federatie Nederland
info@patientenfederatie.nl
www.patientenfederatie.nl

Rijksoverheid Kindermishandeling
Telefoonnummer: 1400
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindermishandeling
https://www.vooreenveiligthuis.nl/contact/index.php

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM)
Telefoonnummer: 030 – 274 91 11
info@rivm.nl
www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma

Stichting Down Syndroom
Telefoonnummer: 0522-281337
info@downsyndroom.nl
www.downsyndroom.nl

Stichting Erfocentrum
Telefoonnummer: 033- 303 2110
info@erfocentrum.nl
www.erfelijkheid.nl

Stichting Halsoverkop KISS- en KIDD-syndroom Nederland
Telefoonnummer 06 – 173 163 71
info@kisskids.nl
www.kisskids.nl

Stichting HELLP-syndroom
info@hellp.nl
www.hellp.nl

Stichting Lichaamstaal
info@stichtinglichaamstaal.nl
www.stichtinglichaamstaal.nl

Stichting Opvoeden.nl
Telefoonnummer:  088 – 11 80 200
contact@stichtingopvoeden.nl
www.stichtingopvoeden.nl

Stichting Voedingscentrum Nederland
Telefoonnummer : 070-3068810
professionals@voedingscentrum.nl
www.voedingscentrum.nl/professionals.aspx

Stille levens / Kenniscentrum Babysterfte
info@stillelevens.nl
www.stillelevens.nl

Trimbos Instituut, Roken en zwangerschap
Telefoonnummer: 030-2959234
www.trimbos.nl

VeiligheidNL
Telefoonnummer 020-5114511
www.veiligheid.nl

Vereniging Borstvoeding Natuurlijk
Telefoonnummer: 0343-576626
info@borstvoedingnatuurlijk.nl
www.borstvoedingnatuurlijk.nl

Vereniging Keizersnede-ouders
Postbus 233, 2170 AE Sassenheim
Telefoonnummer: 076-5037117

Vereniging ouders van Couveusekinderen
Telefoonnummer: 070-3862535
info@couveuseouders.nl
www.couveuseouders.nl

Vereniging Oudergroep Klompvoetjes
Telefoonnummer: 06-43992363
info@klompvoet.nl
www.klompvoet.nl

Vereniging van ouders van wiegedoodkinderen
www.wiegedood.org

Vereniging ouders van een overleden kind
info@oudersoverledenkind.nl
www.oudersoverledenkind.nl

Website voor zwangeren
www.allesoverzwanger.nl