Het Meerjarenbeleidsplan


Het Meerjarenbeleidsplan 2021-2025
Het Kenniscentrum Kraamzorg bestaat in 2022 tien jaar. In de periode die achter ons ligt hebben de kraamzorgsector en de kraamverzorgenden een enorme ontwikkeling doorgemaakt, er is had gewerkt om voor deze sector de kwaliteitsregistratie vorm te geven. Hierdoor zijn we als sector transparant over de kwaliteit van zorg en beschikken de actief werkzame kraamverzorgenden over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om het vak uit te kunnen oefenen in alle voorkomende situaties. De verdere professionalisering van de individuele kraamverzorgende gaat door en is belangrijk voor de ontwikkeling binnen het vak op korte én langere termijn.

Dit Meerjarenbeleidsplan 2021-2025 geeft inzicht in de plannen voor de komende vier jaar waarin het Kenniscentrum Kraamzorg zich blijft positioneren als hét Kenniscentrum dat gaat over de inhoud van het vak Kraamzorg. Met de belangrijke pijlers kwaliteitsregistratie, accreditatie en landelijke protocollen en handelingen werkt het Kenniscentrum Kraamzorg gericht verder binnen de zes specifieke beleidsterreinen om de kraamzorg verder te professionaliseren én stevig te profileren binnen de Geboortezorg.

Het Meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020
Na de eerste 4 jaar succesvolle jaren waarin ruim 10.000 kraamverzorgenden zich hebben geregistreerd in het Kwaliteitsregister geeft het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 inzicht in de plannen voor de komende drie jaar waarin het Kenniscentrum Kraamzorg zich verder positioneert als hét Kenniscentrum voor de Kraamzorg. Met de te volgen strategie om op zes specifieke beleidsterreinen actief te opereren neemt het Kenniscentrum Kraamzorg een duidelijke positie in, zowel in de kraamzorgsector, het netwerk van Geboortezorg als bij alle andere stakeholders.