Informatie over Herregistreren norm 2023

Voor kraamverzorgenden die zich moeten herregistreren in de periode vanaf april 2023 geldt:
dat zij haar deskundigheid onderhoudt en zij deskundigheid bevorderende geaccrediteerde scholingsactiviteiten volgt over een periode van vier jaar waarin:

  1.   12 uur besteed moet worden aan geaccrediteerde verplichte vaardigheidstrainingen volgens reglement
  2.   12 uur besteed moet worden aan geaccrediteerde verplichte scholingen op gebied van inhoudelijke vakkennis volgens reglement
  3.    8 uur besteed moet worden aan minimaal drie verschillende geaccrediteerde scholingen op gebied van ondersteunende vakkennis.
  4.    8 uur besteed moet worden aan geaccrediteerde scholingen die vallen onder de onderdelen verdieping partusassistentie, verdieping verpleegtechnische handelingen, kennisoverdracht in grote groepen en/of overige onderwerpen.

Zie Herregistratie-eisen v.a. 1 april 2023

In bijlage 2 van de Accreditatiesystematiek v.a. 1 april 2023 (wordt binnenkort gepubliceerd) van het Kenniscentrum Kraamzorg is zo opgesteld dat voor ieder onderwerp duidelijk is waar bij/nascholing inhoudelijk aan moet voldoen om geaccrediteerd te worden. Uitgangspunt is dat door middel van het volgen van deze bij/nascholing de kraamverzorgenden zich blijven ontwikkelen en het niveau behouden van een Verzorgende niveau 3.

De (geaccrediteerde) scholing wordt bijgehouden in je persoonlijke dossier in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden. Zo weet je precies wat je nog moet doen om aan de voorwaarden te voldoen.

Zorguren
Minimaal 200 zorguren per jaar werkzaam als kraamverzorgende ongeacht welk contract je hebt.

Tarief
Het tarief voor het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden is vanaf 1 april 2023  € 152,50 voor vier jaar.