Betaalt u de registratie van uw werknemer?

De werkkostenregeling biedt de mogelijkheid om de inschrijvingskosten als gerichte vrijstelling aan te wijzen. De kosten zijn dan onbelast. Deze vrijstelling geldt zowel voor wettelijk voorgeschreven registraties (zoals de BIG-registratie) als voor registraties vanuit de beroepsgroep voor het veiligstellen en bewaken van kwaliteitsnormen. Het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden stelt zichzelf expliciet ten doel aan deze voorwaarden te voldoen. Om die reden achten wij de ‘gerichte  vrijstelling’ van toepassing.
Hanteert u het regiem van de werkkostenregeling nog niet?

In dat geval is sprake van een vrije vergoeding van beroepskosten en kunt u inschrijvingskosten onbelast vergoeden. Wel is het uiteraard van belang om de bescheiden die samenhangen met deze vergoeding in uw administratie op te nemen.
Bron: PGGM HR Advies (http://www.pggm.nl/werkgevers ) gegevens op basis van december 2013.