Accreditatie in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden

Het goed bijhouden van kennis en het trainen van vaardigheden is in de kraamzorgsector van groot belang. Het is dan ook belangrijk dat de deskundigheidsbevorderende activiteiten die kraamverzorgenden volgen kwalitatief sterk zijn. Om deze kwaliteit te bewaken is de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden in het leven geroepen.
 
Deze onafhankelijke Accreditatiecommissie bestaande uit deskundigen uit de sector beoordeelt de kwaliteit en het niveau van aanbieders van deskundigheidsbevorderende activiteiten. Deelname aan een activiteit verzorgd door deze aanbieder levert dan geaccrediteerde punten op voor kraamverzorgenden. Kraamverzorgenden moeten verdeeld over vier jaar minimaal 40 uur besteden aan geaccrediteerde activiteiten om geregistreerd te mogen blijven.

Accreditatiesystematiek
In de uitvoeringsregeling wordt de systematiek van de Accreditatie verder uitgewerkt. Hierin wordt onder meer ingegaan op de beoordelingscriteria. Bekijk de Accreditatiesystematiek 2019.

Autorisatie & accreditatie aanvragen
Wilt u een scholing laten accrediteren door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden, dan moet u eerst eenmalig autorisatie aanvragen in PE-online.
Houd rekening met minimaal een week tijd voordat autorisatie is toegekend. Mocht u al inloggegevens voor PE-online hebben doordat u autorisatie heeft  aangevraagd in een ander register, dan kunt u deze gebruiken om in te loggen. Nadat u ingelogd bent in PE-online kunt u autorisatie aanvragen voor Kraamverzorgenden. De Accreditatiesystematiek van het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden kent twee vormen van accreditatie: aanbodaccreditatie en instellingsaccreditatie.