Accreditatie in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden

Het is van groot belang voor de kwaliteit van de kraamzorg dat kraamverzorgenden hun kennis goed bijhouden en vaardigheden blijven trainen. De deskundigheid bevorderende activiteiten die kraamverzorgenden volgen, horen dan ook goede kwaliteit te zijn. Om deze kwaliteit zo goed mogelijk te bewaken heeft het KCKZ het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden in het leven geroepen.
 
Deze onafhankelijke Accreditatiecommissie bestaande uit deskundigen uit de sector beoordeelt de kwaliteit en het niveau van aanbieders van deskundigheid bevorderende activiteiten. Deelname aan een activiteit verzorgd door deze aanbieder levert dan geaccrediteerde punten op voor kraamverzorgenden. Kraamverzorgenden moeten verdeeld over vier jaar minimaal 40 uur besteden aan geaccrediteerde activiteiten om geregistreerd te mogen blijven.

Accreditatiesystematiek
In de uitvoeringsregeling wordt de systematiek van de Accreditatie verder uitgewerkt. Hierin wordt onder meer ingegaan op de beoordelingscriteria. Bekijk de Accreditatiesystematiek Norm2023. versie 2024.

Autorisatie & accreditatie aanvragen
Wil je een scholing laten accrediteren door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden, dan moet je eerst eenmalig autorisatie aanvragen in PE-online.
Houd rekening met minimaal een week tijd voordat autorisatie is toegekend. Mocht je al inloggegevens voor PE-online hebben doordat je autorisatie hebt aangevraagd in een ander register, dan kun je deze gebruiken om in te loggen. Nadat je bent ingelogd in PE-online kun je autorisatie aanvragen voor Kraamverzorgenden. De Accreditatiesystematiek van het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden kent twee vormen van accreditatie: aanbodaccreditatie en instellingsaccreditatie.