Tarieven accreditatie


De tarieven gelden vanaf 1 april 2016.

Aanbodaccreditatie
Basistarief € 135,- per aanbod per jaar
Indien een aanvraag wordt afgewezen, berekenen wij € 25,- administratiekosten. Het restant van het basistarief wordt aan u gerestitueerd.

Instellingaccreditatie
Basistarief  € 2.150,-  per  3 jaar

Gereduceerd tarief
Voor bepaalde organisatievormen geldt een gereduceerd tarief van € 1.600,- per 3 jaar.
Hierbij worden de volgende criteria gehanteerd:

  • de aanbieder heeft geen winstoogmerk
  • de aanbieder heeft als (een van de) hoofddoelstelling(en) dat hij een bijdrage wil leveren aan (het verbeteren van) de Nederlandse gezondheidszorg
  • eventuele baten komen ten goede aan de doelstellingen van de organisatie

De volgende organisatievormen, voor zover zij voldoen aan de bovenstaande criteria, komen hiervoor in aanmerking:

  • Ziekenhuizen
  • Kraam- en Thuiszorgorganisaties
  • Gemeentelijke diensten voor gezondheidszorg
  • Gezondheidscentra en huisartsenpraktijken
  • Brancheorganisaties
  • Beroepsverenigingen
  • Ministeries