Jaarverslagen

 

Jaarverslag 2014-2015

Dit Jaarverslag van het Kenniscentrum Kraamzorg loopt van mei 2014 t/m december 2015. In deze verslagperiode heeft het Kenniscentrum Kraamzorg bewezen op eigen benen te kunnen staan. Het Kwaliteitsregister en de daaraan gekoppelde Accreditatiesystematiek, de pijlers onder het Kenniscentrum Kraamzorg, zijn beide succesvol waardoor het bestaansrecht van het Kenniscentrum Kraamzorg eens en te meer duidelijk is.

Jaarverslag 2016

In deze verslagperiode van het Kenniscentrum Kraamzorg is de eerste Herregistratie periode van start gegaan met daaraan gekoppeld een e-learning met 5 modules die alle kraamverzorgenden die zich herregistreren moeten doorlopen om zo aan te tonen dat het gewenste niveau, Verzorgenden IG niveau 3, aanwezig is.
Ook zijn de te accrediteren (bij)scholingen onder de loep genomen en zijn de eisen aangescherpt en worden er visitaties verricht door de Accreditatiecommissie om ook hier zorg te dragen voor het gewenste niveau van (bij)scholingen.
De slag om de professionalisering van de sector wordt hiermee stapsgewijs gemaakt.

Jaarverslag 2017

Het zwaartepunt van de Herregistratie, die in april 2016 van start is gegaan, lag in de eerste zes maanden van dit verslagjaar. Ruim 4337 kraamverzorgenden hebben zich in deze eerste zes maanden van 2017 geherregistreerd. Eind 2017 hadden zich 6670 kraamverzorgenden geherregistreerd en hadden ongeveer 6000 kraamverzorgenden de modules van de e-learning gemaakt. Voor 4 modules lag het slagingspercentage tussen de 80 en 90%, bij 1 module was deze lager. Met deze eerste Herregistratieronde is er duidelijk een professionaliseringslag gemaakt.

Voor wat betreft de Accreditaties is dit jaar stevig ingezet op het visiteren van de verschillende bij- en nascholingen. Dit geeft het Kenniscentrum Kraamzorg een goed beeld van het niveau van de aangeboden scholingen en zo kan er d.m.v. de feedback aan de opleiders gestuurd worden op kwaliteit.

Vanaf dit verslagjaar geeft het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 richting in de te volgen strategie om op zes specifieke beleidsterreinen actief te opereren.

 

Downloads

Naam
Jaarverslag-KCKZ-2014-2015.docx.pdf Download
Jaarverslag-KCKZ-2016.pdf Download
Jaarverslag-KCKZ-2017.pdf Download