De app met de eerste vijftien concept-landelijke-protocollen-kraamzorg is nu voor alle typen smartphones beschikbaar! Je kunt deze gratis downloaden via de Applestore en Google Play.

Op de Dag van de Kraamzorg in september lanceerden wij de eerste vijftien concept-landelijke-protocollen-kraamzorg en een app waar ze allemaal in staan. Deze app is nu ook verkrijgbaar voor Android. We werken er hard aan om alle protocollen zo snel mogelijk klaar te hebben en officieel te maken.
Klik hier om naar de landelijke protocollen kraamzorg te gaan op deze site.

Wat heb jij aan landelijke protocollen? 
In landelijke protocollen voor de kraamzorg staat hoe jij het best kunt handelen in specifieke omstandigheden of situaties in het kraamgezin. Als alle beroepskrachten met dezelfde protocollen werken, gaat de kwaliteit van zorg in z’n geheel vooruit. Elke kraamzorgorganisatie brengt dan ook dezelfde protocollen in binnen het eigen verloskundige samenwerkingsverband (vsv). Als kraamverzorgende ben je helemaal bij als je met deze protocollen werkt. Zeker als je de nieuwe app gebruikt, die consequent door het Kenniscentrum Kraamzorg wordt bijgehouden. De app is gratis te downloaden via de Applestore en Google Play.

Nu nog in concept, maar in juni 2016 helemaal klaar
De protocollen zijn tot stand gekomen vanuit en door de kraamzorgsector. Ze worden dus door de sector gedragen. Nu volgt een fase waarin we ze ter accordering voorleggen aan de ketenpartners, waaronder de KNOV. De verwachting is dat half 2016 alle protocollen geaccordeerd zijn. Naast de vijftien huidige concept-protocollen zijn nog ruim vijftien andere landelijke-protocollen-kraamzorg in de maak. Ook deze zijn halverwege 2016 afgerond en toegevoegd aan de protocollen-app.

Hogere standaard van zorg
‘Met de komst van landelijke protocollen gaan we als branche naar een hogere standaard van kwaliteit van zorg’, zegt Ginel van Weering, bestuurder van Naviva. ‘Ook al staat er in het LIP (landelijk indicatieprotocol kraamzorg) wat er van ons wordt verwacht, toch pakken we het allemaal net wat anders aan. Dit doet geen eer aan ons beroep, al doet iedere kraamverzorgende haar werk met dezelfde intentie. Kwaliteit van zorg is vereist om onze toegevoegde waarde te laten zien! Alleen dan zijn we een speler in de geboortezorg van de toekomst.’
Ook Jacqueline Dorscheidt, bestuurder van Kraamzorg de Waarden is enthousiast: ‘Kraamzorg is noodzakelijke zorg. Het zorgt voor een veilige start, voor gezondere kinderen en moeders en voorkomt dure zorg nu en later. Van belang is dat alle kraamverzorgenden volgens eenduidige protocollen werken. Landelijke protocollen maken dat mogelijk. Ze maken het bovendien gemakkelijker om alle protocollen in de geboortezorg op elkaar te laten aansluiten.’

Verschil tussen protocol en richtlijn
Deze begrippen worden vaak door elkaar gebruikt, wat nogal verwarrend is. Globaal is dit het verschil: een richtlijn geeft aan wat er gedaan moet worden, een protocol geeft vooral aan hoe dat gedaan moet worden. Een protocol is concreter en meer toegespitst op de dagelijkse praktijk.
In een richtlijn staan aanbevelingen voor preventie, diagnostiek en hulp bij een bepaald probleem of een bepaalde stoornis. Deze aanbevelingen voor optimale zorg zijn zo goed mogelijk, het liefst wetenschappelijk, onderbouwd. Een protocol vertaalt de aanbevelingen uit de richtlijn naar het handelen in de dagelijkse beroepspraktijk.
Voor de kraamzorg zijn er vier multidisciplinaire richtlijnen. Aan andere richtlijnen wordt gewerkt.

Ook interessant!

Peiling NCJ: maken Nederlandse gezinnen zich zorgen over geld?

Dat gaat het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) onderzoeken na zorgwekkende berichten over een inflatiestijging van 6,4% en de prijsstijging van o.a. verwarming en boodschappen. De Nederlandsche Bank voorspelt dat deze […] Lees meer

Meld je aan voor het gratis online mini-symposium ‘Borstvoeding: een gedeelde verantwoordelijkheid’

Op woensdag 6 oktober van 14.30 – 16.30 uur organiseren het Voedingscentrum en de Landelijke Borstvoedingsraad een gratis online mini-symposium ‘Borstvoeding: een gedeelde verantwoordelijkheid’. In het symposium staan recente inzichten […] Lees meer

Gratis scholing Rookvrije Start voor kraamverzorgenden

Vernieuwde e-learning met filmpjes in de kraamweek Hoe motiveer ik ouders om te stoppen met roken? Naar wie verwijs ik hen? En wat bespreek ik met vrouwen die tijdens de […] Lees meer

Vaderschap in de eerste 1000 dagen – webinar op 16 september

Uit recent onderzoek blijkt hoe belangrijk betrokken vaderschap is voor de kansen van het gezin, vaders, moeders, en het kind. Vaderschap begint, in welke vorm dan ook, vanaf de conceptie […] Lees meer

Hyperbilirubinemie

Er is een artikel over de kennis en inschatting van hyperbilirubinemie door kraamverzorgenden gepubliceerd in BMC Pregnancy and Childbirth. Het artikel van arts-onderzoeker Berthe van der Geest aan het Erasmus […] Lees meer

Wijzigingen Hielprik in 2021

Hierbij informeren wij jullie over een aantal wijzigingen rondom de hielprik die door het RIVM zijn aangegeven. Er zijn drie wijzingen die wij voor jullie hieronder op een rijtje hebben […] Lees meer

Toename plotseling onverwacht overlijden baby’s

Wanneer je kind overlijdt stort je wereld in. Dus wanneer het lijkt dat het aantal baby’s dat plots en onverwacht overlijdt lijkt toe te nemen dan wordt het tijd om […] Lees meer

De nieuwe maatregelen van het kabinet per 14 oktober 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 13 oktober hebben we de zaken die voor jou als kraamverzorgende van belang zijn kort samengevat. Nederland bevindt zich nog net op het […] Lees meer

Alertheid geboden voor alle kraamverzorgenden!

Het aantal besmettingen loopt weer snel op met name in bepaalde veiligheidsregio’s. Maar omdat mensen niet alleen in hun eigen veiligheidsregio blijven is alertheid van kraamverzorgenden in álle regio’s geboden. […] Lees meer

Lood in kraanwater is soms te hoog 

Uit het onderzoek ‘Loodinname via kraanwater’ van het RIVM blijkt dat mensen via kraanwater soms teveel lood binnenkrijgen. Bijna al het kraanwater in Nederland is veilig om te drinken. Maar […] Lees meer