Eind dit jaar is er een gloednieuw beroepscompetentieprofiel kraamverzorgende. Esther van der Zwan, secretaris KCKZ: “De stip aan de horizon waarnaar we met z’n allen op weg gaan: in 2020 zit de hele kraamzorg op een gelijk kennisniveau, geschikt voor de situatie van dan.”

Het beroepscompetentieprofiel beschrijft wat een kraamverzorgende in huis moet hebben om haar vak goed te kunnen uitoefenen. Esther:  “De kennis en vaardigheden waarover ze moet beschikken, vertaald naar de activiteiten en handelingen die zij in haar werk uitvoert.” Het nieuwe bcp kraamverzorgende is in concept klaar. Het streven is dat dit eind 2015 is goedgekeurd door alle betrokkenen.

Belangrijke ontwikkelingen
Waarom was het nodig het bcp van 2009 onder de loep te nemen? Esther: “Om de kraamzorg klaar te stomen voor 2020 moest het profiel van 2009 worden aangescherpt. Er zijn verschillende ontwikkelingen die dit noodzakelijk maakten: de vermindering van het aantal thuisbevallingen, de opkomst van geboortecentra, de ontwikkeling van integrale zorg en de relatief hoge perinatale sterfte in Nederland ten opzichte van andere landen. Een aantal van deze ontwikkelingen zet versneld door. Deze context is ook beschreven in het visiedocument ‘kraamverzorgende van de toekomst’, dat door de sector is ontwikkeld. Het nieuwe bcp is op deze visie gebaseerd.”

Integrale Geboortezorg
Tegelijk is de nieuwe Zorgstandaard Integrale Geboortezorg op komst. “Deze is ook van invloed op wat kraamverzorgenden in huis moeten hebben. De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is ontwikkeld bij het College Perinatale Zorg (CPZ) – alle ketenpartners waren daarbij betrokken. De standaard is in concept klaar en moet nog door alle betrokkenen geaccordeerd worden. Deze beschrijft -op hoofdlijnen- de gewenste inhoud en organisatie van de geboortezorg vanuit het perspectief van de zwangere en haar ongeboren kind. Het hele zorgpad wordt beschreven: alle taken die vanaf de zwangerschap tot aan overdracht aan de JGZ moeten worden uitgevoerd en op welk niveau van de deskundigheid dit dient te gebeuren.” Het nieuwe beroepscompetentieprofiel zorgt ervoor dat kraamverzorgenden een duidelijke positie hebben binnen de integrale geboortezorg.

Stip op de horizon
Het bcp geeft aan waar we met z’n allen naartoe gaan. “Hoe kraamverzorgenden in 2020 van de opleiding komen. Het doel is dat iedereen op een gelijk kennisniveau uitstroomt.” Ook de herregistratie-eisen zijn hierop gebaseerd. “De 9500 kraamverzorgenden die in het Kwaliteitsregister zitten, willen we immers ook naar dat niveau brengen. Iedereen zit ten minste op het kennisniveau van Verzorgende IG niveau 3 (differentiatie kraamzorg). Voor sommigen betekent dit een tandje bijzetten. Het positieve van het Kwaliteitsregister is, dat iedereen die nog niet op dit niveau zit daar in de komende jaren door middel van bijscholing en toetsing naartoe kan groeien.”

Zodra het nieuwe bcp er is, informeren we je erover via deze site.

Ook interessant!

Lood in kraanwater is soms te hoog 

Uit het onderzoek ‘Loodinname via kraanwater’ van het RIVM blijkt dat mensen via kraanwater soms teveel lood binnenkrijgen. Bijna al het kraanwater in Nederland is veilig om te drinken. Maar […] Lees meer

Natuurlijke kraampakketten

Tegenwoordig zijn er naast de standaard (met veel plastic gevulde) kraampakketten van de verzekeringen ook natuurlijke kraampakketten verkrijgbaar. Ben jij ze al tegen gekomen op de werkvloer?  Er is steeds […] Lees meer

VeiligheidNL lanceert ‘De 4 van Veilig Slapen’

Er zijn veel Veilig Slapen adviezen en tips om mee te geven aan prille ouders. Maar in de hectiek van de kraamtijd, slaan zij niet altijd alle informatie op. Ook […] Lees meer

Hoe is het nu met: De eerste 1000 dagen 

Tessa Roseboom, hoogleraar vroege ontwikkeling en gezondheid bij Amsterdam UMC, schreef een boek over het belang van ‘de eerste 1000 dagen’, voor onze gezondheid. Daarin legt ze uit hoe cruciaal […] Lees meer

13 weken echo wordt standaard voor alle zwangere vrouwen

De 13 weken-echo wordt standaard voor alle zwangere vrouwen, maar niet eerder dan eind 2020. Staatssecretaris Blokhuis schrijft aan de Tweede Kamer dat zorgvuldige invoering tijd kost. De echo komt […] Lees meer

Speciale webpagina van het Voedingscentrum over kunstvoeding

Ouders met vragen over kunstvoeding, kun je verwijzen naar de consumentensite van het Voedingscentrum. Maar wist je ook dat het Voedingscentrum speciaal voor kraamverzorgenden een webpagina heeft over kunstvoeding? Op […] Lees meer

Dag van de Kraamzorg, 14 september 2018, NBC, Nieuwegein

Investeren in een goed begin door middel van voorlichting en preventie is een belangrijke verantwoordelijkheid van kraamverzorgenden. Thema 2018: Voorlichting en preventie Dit jaar staat de Dag van de Kraamzorg, […] Lees meer

Interviews ambassadeurs “Rookvrije Start”

Rookvrij ziekenhuis? The time is right! In gesprek met… kinderarts Carole Lasham, ambassadeur Rookvrije Start De eerste stap: bewustwording Carole Lasham is kinderarts in het ziekenhuis Tergooi en ambassadeur Rookvrije […] Lees meer

Handleiding voor het juiste gebruik van Symphony PLUS

Als kraamverzorgende ben je de eerste dagen na de bevalling de steun en toeverlaat van de pas bevallen moeder. Naast vele andere facetten, is een goede start van de borstvoeding […] Lees meer

Aandacht voor preventie belangrijk

Op woensdag 6 juni ontving Minister Bruins de Preventieagenda Geboortezorg 2018-2022 uit handen van Geri Bonhof, de voorzitter van het College Perinatale Zorg (CPZ). “Het is belangrijk dat er meer […] Lees meer