Eind dit jaar is er een gloednieuw beroepscompetentieprofiel kraamverzorgende. Esther van der Zwan, secretaris KCKZ: “De stip aan de horizon waarnaar we met z’n allen op weg gaan: in 2020 zit de hele kraamzorg op een gelijk kennisniveau, geschikt voor de situatie van dan.”

Het beroepscompetentieprofiel beschrijft wat een kraamverzorgende in huis moet hebben om haar vak goed te kunnen uitoefenen. Esther:  “De kennis en vaardigheden waarover ze moet beschikken, vertaald naar de activiteiten en handelingen die zij in haar werk uitvoert.” Het nieuwe bcp kraamverzorgende is in concept klaar. Het streven is dat dit eind 2015 is goedgekeurd door alle betrokkenen.

Belangrijke ontwikkelingen
Waarom was het nodig het bcp van 2009 onder de loep te nemen? Esther: “Om de kraamzorg klaar te stomen voor 2020 moest het profiel van 2009 worden aangescherpt. Er zijn verschillende ontwikkelingen die dit noodzakelijk maakten: de vermindering van het aantal thuisbevallingen, de opkomst van geboortecentra, de ontwikkeling van integrale zorg en de relatief hoge perinatale sterfte in Nederland ten opzichte van andere landen. Een aantal van deze ontwikkelingen zet versneld door. Deze context is ook beschreven in het visiedocument ‘kraamverzorgende van de toekomst’, dat door de sector is ontwikkeld. Het nieuwe bcp is op deze visie gebaseerd.”

Integrale Geboortezorg
Tegelijk is de nieuwe Zorgstandaard Integrale Geboortezorg op komst. “Deze is ook van invloed op wat kraamverzorgenden in huis moeten hebben. De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is ontwikkeld bij het College Perinatale Zorg (CPZ) – alle ketenpartners waren daarbij betrokken. De standaard is in concept klaar en moet nog door alle betrokkenen geaccordeerd worden. Deze beschrijft -op hoofdlijnen- de gewenste inhoud en organisatie van de geboortezorg vanuit het perspectief van de zwangere en haar ongeboren kind. Het hele zorgpad wordt beschreven: alle taken die vanaf de zwangerschap tot aan overdracht aan de JGZ moeten worden uitgevoerd en op welk niveau van de deskundigheid dit dient te gebeuren.” Het nieuwe beroepscompetentieprofiel zorgt ervoor dat kraamverzorgenden een duidelijke positie hebben binnen de integrale geboortezorg.

Stip op de horizon
Het bcp geeft aan waar we met z’n allen naartoe gaan. “Hoe kraamverzorgenden in 2020 van de opleiding komen. Het doel is dat iedereen op een gelijk kennisniveau uitstroomt.” Ook de herregistratie-eisen zijn hierop gebaseerd. “De 9500 kraamverzorgenden die in het Kwaliteitsregister zitten, willen we immers ook naar dat niveau brengen. Iedereen zit ten minste op het kennisniveau van Verzorgende IG niveau 3 (differentiatie kraamzorg). Voor sommigen betekent dit een tandje bijzetten. Het positieve van het Kwaliteitsregister is, dat iedereen die nog niet op dit niveau zit daar in de komende jaren door middel van bijscholing en toetsing naartoe kan groeien.”

Zodra het nieuwe bcp er is, informeren we je erover via deze site.

Ook interessant!

Deelnemers gezocht: Voor mijn onderzoek heb ik jullie hulp nodig!

Meisjesbesnijdenis (ook wel vrouwelijke genitale verminking) moet volgens het doel van de Verenigde Naties in 2030 verleden tijd zijn. Maar zover is het nog lang niet. Door migratie van mensen […] Lees meer

Webinar “Tolken in de Geboortezorg”

Op 15 december 2022 van 10.00 uur tot 12.00 uur is er een Webinar ‘Tolken in de Geboortezorg’ gepland. Daar kun je je voor aanmelden als verloskundige of kraamverzorgende. Tijdens […] Lees meer

Internationaal jubileumcongres 10 jaar CenteringZorg in Nederland – 18 november

Op vrijdag 18 november vindt het Internationale Jubileumcongres ‘10 jaar CenteringZorg in Nederland’ plaats in de Apenheul te Apeldoorn. Deelname aan deze dag is geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden van […] Lees meer

Welke adviezen over borstvoeding kun je meegeven als je de kraamweek afsluit?

Ook na de Kraamweek kunnen ouders nog vragen hebben over het geven van borstvoeding. Het Voedingscentrum geeft jou als kraamverzorgende de volgende tips om bij het afsluiten van de zorg […] Lees meer

Internationaal jubileumcongres 10 jaar CenteringZorg in Nederland – 18 november

Op vrijdag 18 november vieren we het 10-jarig jubileum van Centering-gerichte groepszorg in Nederland. Stichting Centering Nederland, TNO en GroupCare_1000 nodigen je van harte uit voor het internationaal Experience Event ‘10 jaar CenteringZorg in […] Lees meer

KCKZ special: De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind

“De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw, dat vinden wij natuurlijk belangrijk. Wij wijden deze special daarom graag aan dit onderwerp. Dit project van het Erasmus MC en de Hogeschool […] Lees meer

Peiling NCJ: maken Nederlandse gezinnen zich zorgen over geld?

Dat gaat het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) onderzoeken na zorgwekkende berichten over een inflatiestijging van 6,4% en de prijsstijging van o.a. verwarming en boodschappen. De Nederlandsche Bank voorspelt dat deze […] Lees meer

Gratis scholing Rookvrije Start voor kraamverzorgenden

Vernieuwde e-learning met filmpjes in de kraamweek Hoe motiveer ik ouders om te stoppen met roken? Naar wie verwijs ik hen? En wat bespreek ik met vrouwen die tijdens de […] Lees meer

Vaderschap in de eerste 1000 dagen – webinar op 16 september

Uit recent onderzoek blijkt hoe belangrijk betrokken vaderschap is voor de kansen van het gezin, vaders, moeders, en het kind. Vaderschap begint, in welke vorm dan ook, vanaf de conceptie […] Lees meer

Hyperbilirubinemie

Er is een artikel over de kennis en inschatting van hyperbilirubinemie door kraamverzorgenden gepubliceerd in BMC Pregnancy and Childbirth. Het artikel van arts-onderzoeker Berthe van der Geest aan het Erasmus […] Lees meer