Eind dit jaar is er een gloednieuw beroepscompetentieprofiel kraamverzorgende. Esther van der Zwan, secretaris KCKZ: “De stip aan de horizon waarnaar we met z’n allen op weg gaan: in 2020 zit de hele kraamzorg op een gelijk kennisniveau, geschikt voor de situatie van dan.”

Het beroepscompetentieprofiel beschrijft wat een kraamverzorgende in huis moet hebben om haar vak goed te kunnen uitoefenen. Esther:  “De kennis en vaardigheden waarover ze moet beschikken, vertaald naar de activiteiten en handelingen die zij in haar werk uitvoert.” Het nieuwe bcp kraamverzorgende is in concept klaar. Het streven is dat dit eind 2015 is goedgekeurd door alle betrokkenen.

Belangrijke ontwikkelingen
Waarom was het nodig het bcp van 2009 onder de loep te nemen? Esther: “Om de kraamzorg klaar te stomen voor 2020 moest het profiel van 2009 worden aangescherpt. Er zijn verschillende ontwikkelingen die dit noodzakelijk maakten: de vermindering van het aantal thuisbevallingen, de opkomst van geboortecentra, de ontwikkeling van integrale zorg en de relatief hoge perinatale sterfte in Nederland ten opzichte van andere landen. Een aantal van deze ontwikkelingen zet versneld door. Deze context is ook beschreven in het visiedocument ‘kraamverzorgende van de toekomst’, dat door de sector is ontwikkeld. Het nieuwe bcp is op deze visie gebaseerd.”

Integrale Geboortezorg
Tegelijk is de nieuwe Zorgstandaard Integrale Geboortezorg op komst. “Deze is ook van invloed op wat kraamverzorgenden in huis moeten hebben. De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is ontwikkeld bij het College Perinatale Zorg (CPZ) – alle ketenpartners waren daarbij betrokken. De standaard is in concept klaar en moet nog door alle betrokkenen geaccordeerd worden. Deze beschrijft -op hoofdlijnen- de gewenste inhoud en organisatie van de geboortezorg vanuit het perspectief van de zwangere en haar ongeboren kind. Het hele zorgpad wordt beschreven: alle taken die vanaf de zwangerschap tot aan overdracht aan de JGZ moeten worden uitgevoerd en op welk niveau van de deskundigheid dit dient te gebeuren.” Het nieuwe beroepscompetentieprofiel zorgt ervoor dat kraamverzorgenden een duidelijke positie hebben binnen de integrale geboortezorg.

Stip op de horizon
Het bcp geeft aan waar we met z’n allen naartoe gaan. “Hoe kraamverzorgenden in 2020 van de opleiding komen. Het doel is dat iedereen op een gelijk kennisniveau uitstroomt.” Ook de herregistratie-eisen zijn hierop gebaseerd. “De 9500 kraamverzorgenden die in het Kwaliteitsregister zitten, willen we immers ook naar dat niveau brengen. Iedereen zit ten minste op het kennisniveau van Verzorgende IG niveau 3 (differentiatie kraamzorg). Voor sommigen betekent dit een tandje bijzetten. Het positieve van het Kwaliteitsregister is, dat iedereen die nog niet op dit niveau zit daar in de komende jaren door middel van bijscholing en toetsing naartoe kan groeien.”

Zodra het nieuwe bcp er is, informeren we je erover via deze site.

Ook interessant!

Meld je aan voor het gratis online mini-symposium ‘Borstvoeding: een gedeelde verantwoordelijkheid’

Op woensdag 6 oktober van 14.30 – 16.30 uur organiseren het Voedingscentrum en de Landelijke Borstvoedingsraad een gratis online mini-symposium ‘Borstvoeding: een gedeelde verantwoordelijkheid’. In het symposium staan recente inzichten […] Lees meer

Gratis scholing Rookvrije Start voor kraamverzorgenden

Vernieuwde e-learning met filmpjes in de kraamweek Hoe motiveer ik ouders om te stoppen met roken? Naar wie verwijs ik hen? En wat bespreek ik met vrouwen die tijdens de […] Lees meer

Vaderschap in de eerste 1000 dagen – webinar op 16 september

Uit recent onderzoek blijkt hoe belangrijk betrokken vaderschap is voor de kansen van het gezin, vaders, moeders, en het kind. Vaderschap begint, in welke vorm dan ook, vanaf de conceptie […] Lees meer

Hyperbilirubinemie

Er is een artikel over de kennis en inschatting van hyperbilirubinemie door kraamverzorgenden gepubliceerd in BMC Pregnancy and Childbirth. Het artikel van arts-onderzoeker Berthe van der Geest aan het Erasmus […] Lees meer

Wijzigingen Hielprik in 2021

Hierbij informeren wij jullie over een aantal wijzigingen rondom de hielprik die door het RIVM zijn aangegeven. Er zijn drie wijzingen die wij voor jullie hieronder op een rijtje hebben […] Lees meer

Toename plotseling onverwacht overlijden baby’s

Wanneer je kind overlijdt stort je wereld in. Dus wanneer het lijkt dat het aantal baby’s dat plots en onverwacht overlijdt lijkt toe te nemen dan wordt het tijd om […] Lees meer

De nieuwe maatregelen van het kabinet per 14 oktober 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 13 oktober hebben we de zaken die voor jou als kraamverzorgende van belang zijn kort samengevat. Nederland bevindt zich nog net op het […] Lees meer

Alertheid geboden voor alle kraamverzorgenden!

Het aantal besmettingen loopt weer snel op met name in bepaalde veiligheidsregio’s. Maar omdat mensen niet alleen in hun eigen veiligheidsregio blijven is alertheid van kraamverzorgenden in álle regio’s geboden. […] Lees meer

Lood in kraanwater is soms te hoog 

Uit het onderzoek ‘Loodinname via kraanwater’ van het RIVM blijkt dat mensen via kraanwater soms teveel lood binnenkrijgen. Bijna al het kraanwater in Nederland is veilig om te drinken. Maar […] Lees meer

Natuurlijke kraampakketten

Tegenwoordig zijn er naast de standaard (met veel plastic gevulde) kraampakketten van de verzekeringen ook natuurlijke kraampakketten verkrijgbaar. Ben jij ze al tegen gekomen op de werkvloer?  Er is steeds […] Lees meer