Blockchaintechnologie biedt kansen voor kraamzorg

Gepubliceerd op 20 april 2018 door admin

Kunnen we kraamgezinnen meer controle geven over hun eigen zorggegevens en het administratieproces efficiënter maken? Drie kraamzorgorganisaties werken mee aan een proef die antwoord moet bieden op deze vraag. Bert Doppenberg, kwaliteitsmedewerker van Liemerscare, is enthousiast over de mogelijkheden die nieuwe technologie schept voor kraamgezin en organisatie. ‘Dit is de toekomst.’

Blockchain is de nieuwe technologie, die de cliënt regie geeft en administratieve processen eenvoudiger kan maken. Specialisten denken bovendien dat blockchain uitermate geschikt is om medische informatie op een veilige manier op te slaan en uit te wisselen. De technologie staat echter nog in de kinderschoenen. Daarom is onderzoek nodig om te kijken hoe het in de praktijk werkt. Deze proef in de kraamzorg wordt uitgevoerd door zorgverzekeraar VGZ, in samenwerking met Zorginstituut Nederland en kraamzorgorganisaties Liemerscare, Kraamzorg Zuid-Gelderland en Kraamzorg VDA.
Ongeveer 50 kraamgezinnen en hun kraamverzorgenden gebruikten de afgelopen maanden ‘Mijn Zorg Log’ om de kraamzorguren-administratie bij te houden. Deze applicatie is gebaseerd op blockchain-technologie.

De moeder heeft zelf controle op kraamzorguren
Kraamverzorgenden en de jonge moeders houden met Mijn Zorg Log de urenregistratie bij op hun smartphone. Zo worden de uren meteen vastgelegd en direct inzichtelijk voor de verschillende partijen die bij de kraamzorg betrokken zijn. De moeder bepaalt zelf welke partijen zij toegang geeft tot haar gegevens. Doordat de gegevens altijd actueel zijn, heeft zij inzicht in hoeveel uren kraamzorg zij nog over heeft in haar budget. Dankzij blockchain heeft de moeder dus zelf de controle op geleverde kraamzorguren. Hiermee is controle achteraf niet meer noodzakelijk. Uit de proef moet blijken of het administratieve proces hiermee daadwerkelijk efficiënter wordt.

Het sluit aan bij de huidige generatie gezinnen en zorgverleners
Bert Doppenberg: “Deze proef verliep veel makkelijker dan ik van tevoren had gedacht. Na een korte instructie bleken de gezinnen en de kraamverzorgenden prima met Mijn Zorg Log overweg te kunnen. De vragen die ik hierover verwachtte, bleven uit. De toepassing is dan ook heel gebruiksvriendelijk. Ook is de huidige generatie kraamgezinnen en zorgverleners natuurlijk meer en meer vertrouwd met digitale technologie.”
De resultaten van de proef zijn nog dit voorjaar bekend. Doppenberg: “Ik denk dat Blockchain al vrij snel kan worden ingevoerd. Het leidt tot minder administratieve last achter de voordeur en op kantoor. Maar het mooiste is dat het de cliënt echt grip geeft op het gebruik van kraamzorg.”

Meer achtergrondinformatie over blockchain en Mijn Zorg Log

Wat is blockchain?
Blockchain is de nieuwe internettechnologie die wordt gebruikt voor de bitcoin (digitaal geld). Deze technologie is gebaseerd op een decentrale database: dat wil zeggen dat niet één database van een organisatie de basis vormt, maar dat de database wordt gevormd door vele computers van over de hele wereld. Zo ontstaat een keten die niet te kraken en niet te censureren is. Blockchain wordt daarom ook heel geschikt geacht voor de opslag en uitwisseling van gevoelige medische informatie.

Meer zelfregie voor burgers
Het Zorginstituut liet Mijn Zorg Log vorig jaar ontwikkelen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en consequenties van blockchaintechnologie voor de bestaande processen, wet- en regelgeving en technieken in de zorg. Daaruit bleek dat blockchain de potentie heeft voor zowel patiënten als zorgaanbieders om de informatie-uitwisseling efficiënter in te richten. “Blockchain heeft de potentie om samenwerking, gegevensuitwisseling en wederzijds vertrouwen anders te organiseren. Daardoor zou een blockchain kunnen bijdragen aan een duurzaam informatiestelsel met minder administratieve lasten voor alle partijen en meer zelfregie voor de burger”, aldus het Zorginstituut.

Baanbrekend
Mijn Zorg Log werd vorig jaar verkozen tot ICT-project van het jaar in de zorg. Zowel de vakjury van de Computable Awards 2017 als het publiek waren onder de indruk van de toepassing van blockchain-technologie voor de zorg.