Kunnen we kraamgezinnen meer controle geven over hun eigen zorggegevens en het administratieproces efficiënter maken? Drie kraamzorgorganisaties werken mee aan een proef die antwoord moet bieden op deze vraag. Bert Doppenberg, kwaliteitsmedewerker van Liemerscare, is enthousiast over de mogelijkheden die nieuwe technologie schept voor kraamgezin en organisatie. ‘Dit is de toekomst.’

Blockchain is de nieuwe technologie, die de cliënt regie geeft en administratieve processen eenvoudiger kan maken. Specialisten denken bovendien dat blockchain uitermate geschikt is om medische informatie op een veilige manier op te slaan en uit te wisselen. De technologie staat echter nog in de kinderschoenen. Daarom is onderzoek nodig om te kijken hoe het in de praktijk werkt. Deze proef in de kraamzorg wordt uitgevoerd door zorgverzekeraar VGZ, in samenwerking met Zorginstituut Nederland en kraamzorgorganisaties Liemerscare, Kraamzorg Zuid-Gelderland en Kraamzorg VDA.
Ongeveer 50 kraamgezinnen en hun kraamverzorgenden gebruikten de afgelopen maanden ‘Mijn Zorg Log’ om de kraamzorguren-administratie bij te houden. Deze applicatie is gebaseerd op blockchain-technologie.

De moeder heeft zelf controle op kraamzorguren
Kraamverzorgenden en de jonge moeders houden met Mijn Zorg Log de urenregistratie bij op hun smartphone. Zo worden de uren meteen vastgelegd en direct inzichtelijk voor de verschillende partijen die bij de kraamzorg betrokken zijn. De moeder bepaalt zelf welke partijen zij toegang geeft tot haar gegevens. Doordat de gegevens altijd actueel zijn, heeft zij inzicht in hoeveel uren kraamzorg zij nog over heeft in haar budget. Dankzij blockchain heeft de moeder dus zelf de controle op geleverde kraamzorguren. Hiermee is controle achteraf niet meer noodzakelijk. Uit de proef moet blijken of het administratieve proces hiermee daadwerkelijk efficiënter wordt.

Het sluit aan bij de huidige generatie gezinnen en zorgverleners
Bert Doppenberg: “Deze proef verliep veel makkelijker dan ik van tevoren had gedacht. Na een korte instructie bleken de gezinnen en de kraamverzorgenden prima met Mijn Zorg Log overweg te kunnen. De vragen die ik hierover verwachtte, bleven uit. De toepassing is dan ook heel gebruiksvriendelijk. Ook is de huidige generatie kraamgezinnen en zorgverleners natuurlijk meer en meer vertrouwd met digitale technologie.”
De resultaten van de proef zijn nog dit voorjaar bekend. Doppenberg: “Ik denk dat Blockchain al vrij snel kan worden ingevoerd. Het leidt tot minder administratieve last achter de voordeur en op kantoor. Maar het mooiste is dat het de cliënt echt grip geeft op het gebruik van kraamzorg.”

Meer achtergrondinformatie over blockchain en Mijn Zorg Log

Wat is blockchain?
Blockchain is de nieuwe internettechnologie die wordt gebruikt voor de bitcoin (digitaal geld). Deze technologie is gebaseerd op een decentrale database: dat wil zeggen dat niet één database van een organisatie de basis vormt, maar dat de database wordt gevormd door vele computers van over de hele wereld. Zo ontstaat een keten die niet te kraken en niet te censureren is. Blockchain wordt daarom ook heel geschikt geacht voor de opslag en uitwisseling van gevoelige medische informatie.

Meer zelfregie voor burgers
Het Zorginstituut liet Mijn Zorg Log vorig jaar ontwikkelen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en consequenties van blockchaintechnologie voor de bestaande processen, wet- en regelgeving en technieken in de zorg. Daaruit bleek dat blockchain de potentie heeft voor zowel patiënten als zorgaanbieders om de informatie-uitwisseling efficiënter in te richten. “Blockchain heeft de potentie om samenwerking, gegevensuitwisseling en wederzijds vertrouwen anders te organiseren. Daardoor zou een blockchain kunnen bijdragen aan een duurzaam informatiestelsel met minder administratieve lasten voor alle partijen en meer zelfregie voor de burger”, aldus het Zorginstituut.

Baanbrekend
Mijn Zorg Log werd vorig jaar verkozen tot ICT-project van het jaar in de zorg. Zowel de vakjury van de Computable Awards 2017 als het publiek waren onder de indruk van de toepassing van blockchain-technologie voor de zorg.

Ook interessant!

Meld je aan voor het gratis online mini-symposium ‘Borstvoeding: een gedeelde verantwoordelijkheid’

Op woensdag 6 oktober van 14.30 – 16.30 uur organiseren het Voedingscentrum en de Landelijke Borstvoedingsraad een gratis online mini-symposium ‘Borstvoeding: een gedeelde verantwoordelijkheid’. In het symposium staan recente inzichten […] Lees meer

Gratis scholing Rookvrije Start voor kraamverzorgenden

Vernieuwde e-learning met filmpjes in de kraamweek Hoe motiveer ik ouders om te stoppen met roken? Naar wie verwijs ik hen? En wat bespreek ik met vrouwen die tijdens de […] Lees meer

Vaderschap in de eerste 1000 dagen – webinar op 16 september

Uit recent onderzoek blijkt hoe belangrijk betrokken vaderschap is voor de kansen van het gezin, vaders, moeders, en het kind. Vaderschap begint, in welke vorm dan ook, vanaf de conceptie […] Lees meer

Hyperbilirubinemie

Er is een artikel over de kennis en inschatting van hyperbilirubinemie door kraamverzorgenden gepubliceerd in BMC Pregnancy and Childbirth. Het artikel van arts-onderzoeker Berthe van der Geest aan het Erasmus […] Lees meer

Wijzigingen Hielprik in 2021

Hierbij informeren wij jullie over een aantal wijzigingen rondom de hielprik die door het RIVM zijn aangegeven. Er zijn drie wijzingen die wij voor jullie hieronder op een rijtje hebben […] Lees meer

Toename plotseling onverwacht overlijden baby’s

Wanneer je kind overlijdt stort je wereld in. Dus wanneer het lijkt dat het aantal baby’s dat plots en onverwacht overlijdt lijkt toe te nemen dan wordt het tijd om […] Lees meer

De nieuwe maatregelen van het kabinet per 14 oktober 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 13 oktober hebben we de zaken die voor jou als kraamverzorgende van belang zijn kort samengevat. Nederland bevindt zich nog net op het […] Lees meer

Alertheid geboden voor alle kraamverzorgenden!

Het aantal besmettingen loopt weer snel op met name in bepaalde veiligheidsregio’s. Maar omdat mensen niet alleen in hun eigen veiligheidsregio blijven is alertheid van kraamverzorgenden in álle regio’s geboden. […] Lees meer

Lood in kraanwater is soms te hoog 

Uit het onderzoek ‘Loodinname via kraanwater’ van het RIVM blijkt dat mensen via kraanwater soms teveel lood binnenkrijgen. Bijna al het kraanwater in Nederland is veilig om te drinken. Maar […] Lees meer

Tijdelijke stopzetting pilot ALD

Op 1 oktober 2019 is in Noord-Holland, Gelderland, Utrecht en Flevoland de pilot ALD via de hielprik van start gegaan (SCAN-studie). ALD (adrenoleukodystrofie) is een ernstige, zeldzame stofwisselingsziekte. In de […] Lees meer