Informatie over Herregistreren v.a. 1 april 2019

Voor kraamverzorgenden die zich moeten herregistreren in de periode vanaf april 2019 geldt:

dat zij haar deskundigheid onderhoudt en zij deskundigheid bevorderende geaccrediteerde scholingsactiviteiten volgt over een periode van vier jaar waarin:

  1. 20 uur besteed moet worden aan geaccrediteerde verplichte scholingen volgens reglement
  2. 10 uur besteed moet worden aan geaccrediteerde verplichte scholingen op onderwerp
  3. 10 uur besteed moet worden aan geaccrediteerde scholingen in minimaal één van de drie verdiepingen te weten: verdieping algemene onderwerpen, verdieping partusassistentie, verdieping verpleegtechnische handelingen en vaardigheden.

Zie Herregistratie-eisen v.a. 1 april 2019

In bijlage 2 van de Accreditatiesystematiek v.a. 1 april 2019 van het Kenniscentrum Kraamzorg is zo opgesteld dat voor ieder onderwerp duidelijk is waar bij/nascholing inhoudelijk aan moet voldoen om geaccrediteerd te worden. Uitgangspunt is dat door middel van het volgen van deze bij/nascholing de kraamverzorgenden zich blijven ontwikkelen en het niveau behouden van een Verzorgende niveau 3.

De (geaccrediteerde) scholing wordt bijgehouden in je persoonlijke dossier in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden. Zo weet je precies wat je nog moet doen om aan de voorwaarden te voldoen.

Zorguren

Minimaal 200 zorguren per jaar werkzaam als kraamverzorgende ongeacht welk contract je hebt.

Tarief

Het tarief voor het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden is vanaf 1 april 2019  € 125,- voor vier jaar.