Wie zijn wij


Het Kenniscentrum Kraamzorg kwam tot stand door samenwerking tussen ActiZ en BTN (brancheorganisaties voor ondernemers in de kraamzorg) en de NBvK (beroepsvereniging voor kraamverzorgenden). Het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gaf een startsubsidie. Inmiddels staat het Kenniscentrum op eigen benen. Marie-Pauline van der Ven en Esther van der Zwan werden in juni 2012 aangesteld om het Kenniscentrum Kraamzorg op te zetten en hebben nu de dagelijkse leiding.

Directeur, Marie-Pauline van der Ven-de Vries
Marie-Pauline was 17 jaar lang directielid bij een thuiszorg- en kraamzorgcentrale. Met haar ervaring in de kraamzorg en geboortezorg weet zij als geen ander hoe belangrijk de plek van de kraamverzorgenden in de keten van de geboortezorg is en waaraan behoefte is in deze sector.
ven@kenniscentrumkraamzorg.nl

Esther

Secretaris, Esther van der Zwan
Esther begon haar loopbaan als zorginkoper bij een zorgverzekeraar. Daarna heeft zij o.a. gewerkt als congresontwikkelaar Gezondheidszorg en manager van een bevalcentrum. In deze laatste functie werkte zij intensief samen met kraamverzorgenden en werd haar eens en te meer duidelijk, dat de professionaliseringsslag in de sector van groot belang is om binnen de keten een volwaardige partner te zijn. Binnen het Kenniscentrum Kraamzorg werkt zij hieraan door het (verder) ontwikkelen en vormgeven van het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden.
zwan@kenniscentrumkraamzorg.nl

 

 

Beleidsmedewerker, Annemiek Smittenaar
Sinds 1 augustus 2018 ben ik werkzaam als beleidsmedewerker bij het Kenniscentrum Kraamzorg. Sinds 1992 bekleedde ik verschillende functies in de kraamzorg; op operationeel, opleiding- en managementgebied. Die kennis en ervaring zet ik nu in om de sector te helpen om zich verder te ontwikkelen.
smittenaar@kenniscentrumkraamzorg.nl

 

 

Management assistente, Mirjam Duindam
Sinds 2014 werk ik met veel plezier, gedurende 3 dagen per week voor 18 uur, als management assistente voor het Kenniscentrum Kraamzorg. Mijn aandachtsgebied ligt bij het Kwaliteitsregister. Ik vind het erg leuk om zowel kraamverzorgenden als opleiders te ondersteunen t.b.v. het register en hun met raad en daad bij te staan via de telefoon en de mail. De kraamzorg spreekt mij erg aan omdat ik als moeder van 2 kinderen uiteraard ook kraamzorg heb gehad. Om het vak nu van de professionele kant te bekijken geeft me erg veel plezier.
administratie@kenniscentrumkraamzorg.nl

Management assistente, Daisy Luiten
Voordat ik bij Kenniscentrum Kraamzorg kwam werken, was ik inkoopassistente bij V&D op het hoofdkantoor. Na 16 jaar retail te hebben gedaan, kwam deze functie op mijn pad.
Sinds juni 2016 ben ik werkzaam als management assistente bij het Kenniscentrum Kraamzorg. Ik doe dit 3 dagen per week met heel veel plezier. Mijn aandachtsgebied ligt bij het kwaliteitsregister. Ik beantwoord de vragen van kraamverzorgenden telefonisch en per e-mail. Ook houd ik mij bezig met het beoordelen van de dossiers.
info@kenniscentrumkraamzorg.nl


Vrijwilligers
Vrijwilligers vanuit de kraamzorgorganisaties en de NBvK zijn onontbeerlijk voor het Kenniscentrum. Zij zijn degene die de input aanleveren en uitwerken in de verschillende (werk)groepen. Nadat inhoudelijke onderwerpen in hun (werk)groep zijn besproken, bespreken zij ze weer met hun achterban/collega’s. Deze feedback nemen ze vervolgens weer mee in de (werk)groep.

Bestuursleden
Mariette van Driel (Bo Geboortezorg) voorzitter
Matthew de Quack (Bo Geboortezorg) penningmeester
Mariëlle van de Riet (Bo Geboortezorg) bestuurslid
Rob van Zwieten (Bo Geboortezorg) bestuurslid
Peter Boudewijn (Bo Geboortezorg) bestuurslid
Nico Bogaard (NBvK) bestuurslid
Jeannette Osse (NBvK) bestuurslid