Update Covid-19 maatregelen per 24 november 2021

Gepubliceerd 24 november 2021

Naar aanleiding van de oplopende besmettingen heeft het kabinet laten weten dat de 1,5 meter maatregel opnieuw verplicht wordt gesteld met ingang van woensdag 24 november 2021.

Wat betekent dit voor de kraamverzorgende naast de adviezen van aanscherping van Covid-19 maatregelen per 13 november 2021:

 • Kraamvisite: Het moet mogelijk zijn om 1,5 meter afstand te houden in de ruimte. Als het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, adviseer dan: Ge
  en kraambezoek als de kraamverzorgende aanwezig is.
 • Persoonlijk beschermende middelen: De kraamverzorgende draagt binnen de 1,5 meter ALTIJD een chirurgisch mondneusmasker minstens type IIR en handschoenen.
  Door de niet-geïmmuniseerde¹ kraamverzorgende moet oogbescherming en schort overwogen worden. Door ook veiligheidsbril en schort te gebruiken is de niet-geïmmuniseerde kraamverzorgende beter beschermd én valt zij buiten het bron- en contactonderzoek indien de kraamvrouw achteraf toch Covid-19 positief blijkt te zijn. Buiten de 1,5 meter is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van de eigen professionele afweging.
 • Intake: Kan alleen fysiek uitgevoerd worden als 1,5 meter afstand gehouden kan worden in de ruimte en er vooraf een triage is uitgevoerd. Advies is ook om in deze situatie een chirurgisch mondneusmasker te dragen.


¹) Definitie immuun/niet immuun volgens het RIVM d.d 19 november 2021
Personen kunnen als immuun worden beschouwd indien zij:

 • de vaccinatieserie afgerond hebben van Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) of Vaxzevria (AstraZeneca) > 14 dagen geleden;
 • COVID-19 doorgemaakt hebben en daarna 1 van bovenstaande vaccins hebben ontvangen > 14 dagen geleden;
 • het Janssen-vaccin hebben gekregen > 28 dagen geleden;
 • COVID-19 doorgemaakt hebben < 6 maanden geleden.

Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt beschouwd als niet-immuun. 

Ook interessant!

Wetenschappelijke kennis toegankelijk voor iedereen die werkt met kinderen en ouders, 7 Onderzoeken belicht in speciale editie van Augeo Magazine

Recent zijn er ontzettend interessante onderzoeken gedaan op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. Stuk voor stuk zijn ze relevant voor iedereen die werkt met kinderen en hun ouders. […] Lees meer

Hulp bij borstvoeding: gratis kaart voor hulp bij borstvoeding na de kraamweek

Het geven van borstvoeding kan in het begin nog even zoeken zijn. In de kraamweek weeg je als kraamverzorgende de baby geregeld om te zien of hij voldoende groeit en […] Lees meer

Kraamzorg op maat heeft de toekomst! Eerste promotieonderzoek naar Kraamzorg in Nederland.

Kraamzorg op maat kan nieuwe ouders goed op weg helpen. Hierbij kunnen ouders in overleg met de kraamverzorgenden kiezen voor een wendag zonder kraamzorg of juist meer maar kortere zorgdagen […] Lees meer

Aanscherping van Covid-19 maatregelen per 13 november 2021

Het aantal besmettingen neemt steeds verder toe. De overheid heeft nu naast het herinvoeren van de mondkapjesplicht (vanaf 6 november 2021) ook maatregelen genomen om het aantal persoonlijke contacten zo […] Lees meer

Thuisbevalcultuur officieel bijgeschreven bij Immaterieel Erfgoed Nederland

Afgelopen zaterdag 6 november is de Thuisbevalcultuur officieel en feestelijk bijgeschreven bij Immaterieel Erfgoed Nederland. De NBvK is vanuit de kraamverzorgenden medeondertekenaar van het borgingsplan van dit uitzonderlijk Nederlands erfgoed. […] Lees meer

De nieuwe maatregelen van het kabinet per 6 november 2021

Aanscherping Covid-19 maatregelen per 6 november 2021 Tijdens de persconferentie van dinsdag 2 november heeft het kabinet bekend gemaakt dat er opnieuw extra maatregelen ingevoerd gaan worden, naar aanleiding van […] Lees meer

Informatiesheet Waardegedreven Geboortezorg

Zeven verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) zijn gestart met een nieuwe werkwijze om de zwangere en pas bevallen vrouw meer centraal te stellen. Andere VSV’s zullen de komende jaren dit voorbeeld volgen. […] Lees meer

Darmkrampjes? Infacol lucht op

Vastzittende lucht veroorzaakt darmkrampjes Buik- en darmkrampjes zijn vaak een tijdelijk probleem, omdat ze overwegend veroorzaakt worden door vastzittende lucht. Baby’s krijgen tijdens hun voeding lucht binnen omdat ze bijvoorbeeld […] Lees meer

Ondersteun moeders om langer borstvoeding te kunnen geven

Moeders kunnen verschillende problemen ervaren tijdens het geven van borstvoeding, met name als het gaat om de eerste dagen na de bevalling. Als kraamverzorgende staan jullie in de unieke positie […] Lees meer

Voorlichtingsfilmpje stoppen met roken tijdens de zwangerschap

De maand oktober staat in het teken van stoppen met Roken: Stoptober. Zwangeren die roken kunnen bij de gynaecoloog, verloskundige of kraamverzorgende terecht voor ondersteuning bij stoppen met roken. Binnen […] Lees meer