Tijdelijke bijlage ingaande op 16 maart 2020 bij Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden (norm 2019) in verband met Corona virus

Gepubliceerd 19 maart 2020

De maatregelen die genomen zijn in verband met het Corona virus hebben invloed op de voortgang van de herregistratie van een groot aantal kraamverzorgenden in het kwaliteitsregister. Met name het annuleren of uitstellen van bij- en nascholingen zorgt ervoor dat kraamverzorgenden het dossier niet op tijd volledig afgerond hebben om te kunnen herregistreren en het is op dit moment lastig te overzien op welk moment de situatie weer genormaliseerd zal zijn.

Vorige week hebben wij hierover aangegeven dat drie maanden uitstel conform het reglement mogelijk is, gezien de nieuwe ontwikkelingen is het nu duidelijk dat deze termijn voor velen niet voldoende zal zijn om alsnog aan alle verplichtingen te voldoen.

Vanuit het Kenniscentrum Kraamzorg vinden we het belangrijk om de individuele kraamverzorgenden en kraamzorgorganisaties voldoende tijd, ruimte én rust te geven op het gebied van de Herregistratie in deze voor alle betrokkenen bijzondere en vooral uiterst vervelende periode. Daarnaast willen we de druk die alle vragen door middel van mail en telefoon oplevert voor onze administratie (met beperkte capaciteit) beperken en naar een oplossing zoeken die door onze administratie zo effectief mogelijk uitgevoerd kan worden.
Na zorgvuldige overweging en overleg met het bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg, is het volgende besloten:

1. Met ingang van maandag 16 maart 2020 wordt deze tijdelijke bijlage toegevoegd aan het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden tot een nader te bepalen einddatum. Deze einddatum is afhankelijk van de duur van de maatregelen rondom het Corona virus en de gevolgen die dit heeft voor het geen doorgang kunnen vinden van fysieke bij en nascholingen voor kraamverzorgenden.

2. Tot deze nader te bepalen datum voert het Kenniscentrum Kraamzorg het volgende beleid ten aanzien van herregistratie:

  • Aan het begin van iedere week maken wij een rapport op van alle dossiers die de einddatum van de registratieperiode hebben bereikt en in aanmerking komen voor Herregistratie;
  • De dossiers die volledig zijn gaan door voor herregistratie, de kraamverzorgende dient op de gebruikelijke manier haar dossier in en betaalt de kosten voor herregistratie voor vier jaar;
  • De dossiers die NIET volledig zijn worden door de administratie uitgesteld voor een periode van negen maanden in plaats van drie maanden (zie reglement, artikel 8 lid 5 regeling bijzondere omstandigheden). Voor deze termijn is gekozen omdat de zomerperiode in ieder geval overbrugd moet worden. In de normale situatie wordt dan ook weinig tot geen scholing aangeboden.
  • De dossiers die met negen maanden verlengd worden krijgen een melding waarin dit bevestigd wordt. Hierin wordt aangegeven dat contact opgenomen kan worden met het Kenniscentrum Kraamzorg indien het toch lukt om voor de nieuwe einddatum het dossier volledig te krijgen. Dan kan Herregistratie alsnog plaatsvinden.

Vanuit het Kenniscentrum Kraamzorg realiseren wij ons dat de huidige situatie ook consequenties kan hebben voor de kraamverzorgenden die wél al geherregistreerd zijn. Ook zij kunnen immers nu niet op de gebruikelijke wijze toegang krijgen tot bij- en nascholingen. Aan deze groep willen wij meegeven dat wij hier begrip voor hebben maar in dit stadium nog niet kunnen overzien of ook hiervoor een regeling getroffen moet worden. Dat is afhankelijk van de duur van de situatie en dus nu nog niet te bepalen maar in overleg met het bestuur wordt daar in alle redelijkheid en op een later moment een beslissing over genomen.

Bovengenoemde stappen worden in een tijdelijke bijlage aan het reglement Kwaliteitsregistratie Kraamverzorgenden toegevoegd voor de duur van de situatie rondom het Corona virus. Daarna vervalt de bijlage. Alle individuele kraamverzorgenden en kraamzorgorganisaties worden hier te zijner tijd over geïnformeerd.

Ook interessant!

Werkinstructie Extra maatregelen bij partusassistentie tijdens de coronacrisis

In deze periode moeten er tijdens de bevalling extra maatregelen genomen worden om jezelf te beschermen. Bijgaande werkinstructie is aangepast. Deze stond afgelopen vrijdag al op onze website en in […] Lees meer

Nieuw: Instructiekaart voor het kraamgezin (versie 07042020)

Er is een compact overzicht gemaakt om de kraamvrouwen en het gezin voor te bereiden op de gewijzigde situatie tijdens de coronacrisis. Voor de komst van de kraamverzorgende kunt je […] Lees meer

Nieuw advies RIVM neusmondmaskers

Op 2 april is het RIVM met een aangescherpt advies gekomen met betrekking tot de chirurgische mondneusmaskers in de zorg. In kraambedden is niet vaak bekend of iemand daadwerkelijk besmet […] Lees meer

Meest gestelde vragen over de werkwijze tijdens de Coronacrisis

We krijgen per mail heel veel vragen van kraamverzorgenden en hebben deze samengevat in een overzicht: 1. Waar halen we de beschermende materialen vandaan voor de zorg in het kraambed? […] Lees meer

Inzet van niet-geregistreerde kraamverzorgenden en leerlingen die een opleiding tot kraamverzorgende volgen

Ter informatie hieronder de directiemail die Bo Geboortezorg stuurde naar alle kraamzorgorganisaties. Dit heeft Bo gedaan naar aanleiding van de noodzaak om de capaciteit te verruimen zodat vitale zorgfuncties doorgang […] Lees meer

Nieuwe versie werkinstructie Thuisisolatie met aanvullende werkinstructie Borstvoeding geven bij coronabesmetting tijdens het kraambed

Beste kraamverzorgenden, De periode van de coronacrisis is een hele zware tijd voor jullie allemaal. Mede door de werkdruk in verband zieke collega’s en de angst dat je zelf of […] Lees meer

Hielprik en corona

Tijdens de corona-epidemie wordt de hielprik nog zoveel mogelijk bij ouders thuis afgenomen. Voor de hielprikafname gelden altijd al bijzondere hygiënemaatregelen. Naast de algemeen geldende landelijke corona-maatregelen hebben screeners nu […] Lees meer

Werkinstructie tijdens de Coronacrisis Veilig werken in de kraamzorg in een (ogenschijnlijk) niet besmette situatie

Het Kenniscentrum Kraamzorg heeft samen met Bo Geboortezorg, PKZ Kraamzorg en kraamverzorgenden van de NBvK een “Werkinstructie tijdens de Coronacrisis Veilig werken in de kraamzorg in een (ogenschijnlijk) niet besmette […] Lees meer

Tijdelijke stop gehoorscreening voor pasgeborenen vanaf 24 maart

Vanaf dinsdag 24 maart wordt de gehoorscreening bij pasgeborenen tijdelijk niet uitgevoerd. Dit komt door de uitbraak van het coronavirus. Het uitstel geldt in ieder geval tot en met 28 […] Lees meer

Coronavirus: Verscherpte maatregelen voor kraamverzorgenden en de achtergrond van het Virus.

Achtergrond informatie (https://bogeboortezorg.nl/corona-virus/) Pandemie Een pandemie is een wereldwijde uitbraak van ziekte, veroorzaakt door een nieuw of onbekend virus waar niemand nog weerstand tegen heeft en waar niet gelijk een […] Lees meer