Tijdelijke bijlage ingaande op 16 maart 2020 bij Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden (norm 2019) in verband met Corona virus

Gepubliceerd 19 maart 2020

De maatregelen die genomen zijn in verband met het Corona virus hebben invloed op de voortgang van de herregistratie van een groot aantal kraamverzorgenden in het kwaliteitsregister. Met name het annuleren of uitstellen van bij- en nascholingen zorgt ervoor dat kraamverzorgenden het dossier niet op tijd volledig afgerond hebben om te kunnen herregistreren en het is op dit moment lastig te overzien op welk moment de situatie weer genormaliseerd zal zijn.

Vorige week hebben wij hierover aangegeven dat drie maanden uitstel conform het reglement mogelijk is, gezien de nieuwe ontwikkelingen is het nu duidelijk dat deze termijn voor velen niet voldoende zal zijn om alsnog aan alle verplichtingen te voldoen.

Vanuit het Kenniscentrum Kraamzorg vinden we het belangrijk om de individuele kraamverzorgenden en kraamzorgorganisaties voldoende tijd, ruimte én rust te geven op het gebied van de Herregistratie in deze voor alle betrokkenen bijzondere en vooral uiterst vervelende periode. Daarnaast willen we de druk die alle vragen door middel van mail en telefoon oplevert voor onze administratie (met beperkte capaciteit) beperken en naar een oplossing zoeken die door onze administratie zo effectief mogelijk uitgevoerd kan worden.
Na zorgvuldige overweging en overleg met het bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg, is het volgende besloten:

1. Met ingang van maandag 16 maart 2020 wordt deze tijdelijke bijlage toegevoegd aan het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden tot een nader te bepalen einddatum. Deze einddatum is afhankelijk van de duur van de maatregelen rondom het Corona virus en de gevolgen die dit heeft voor het geen doorgang kunnen vinden van fysieke bij en nascholingen voor kraamverzorgenden.

2. Tot deze nader te bepalen datum voert het Kenniscentrum Kraamzorg het volgende beleid ten aanzien van herregistratie:

  • Aan het begin van iedere week maken wij een rapport op van alle dossiers die de einddatum van de registratieperiode hebben bereikt en in aanmerking komen voor Herregistratie;
  • De dossiers die volledig zijn gaan door voor herregistratie, de kraamverzorgende dient op de gebruikelijke manier haar dossier in en betaalt de kosten voor herregistratie voor vier jaar;
  • De dossiers die NIET volledig zijn worden door de administratie uitgesteld voor een periode van negen maanden in plaats van drie maanden (zie reglement, artikel 8 lid 5 regeling bijzondere omstandigheden). Voor deze termijn is gekozen omdat de zomerperiode in ieder geval overbrugd moet worden. In de normale situatie wordt dan ook weinig tot geen scholing aangeboden.
  • De dossiers die met negen maanden verlengd worden krijgen een melding waarin dit bevestigd wordt. Hierin wordt aangegeven dat contact opgenomen kan worden met het Kenniscentrum Kraamzorg indien het toch lukt om voor de nieuwe einddatum het dossier volledig te krijgen. Dan kan Herregistratie alsnog plaatsvinden.

Vanuit het Kenniscentrum Kraamzorg realiseren wij ons dat de huidige situatie ook consequenties kan hebben voor de kraamverzorgenden die wél al geherregistreerd zijn. Ook zij kunnen immers nu niet op de gebruikelijke wijze toegang krijgen tot bij- en nascholingen. Aan deze groep willen wij meegeven dat wij hier begrip voor hebben maar in dit stadium nog niet kunnen overzien of ook hiervoor een regeling getroffen moet worden. Dat is afhankelijk van de duur van de situatie en dus nu nog niet te bepalen maar in overleg met het bestuur wordt daar in alle redelijkheid en op een later moment een beslissing over genomen.

Bovengenoemde stappen worden in een tijdelijke bijlage aan het reglement Kwaliteitsregistratie Kraamverzorgenden toegevoegd voor de duur van de situatie rondom het Corona virus. Daarna vervalt de bijlage. Alle individuele kraamverzorgenden en kraamzorgorganisaties worden hier te zijner tijd over geïnformeerd.

Ook interessant!

EGALITE – kraamzorg vragenlijst Geboortezorg voor asielzoekers

Vanuit de EGALITE studie in Rotterdam zouden wij graag een survey willen uitzetten onder kraamverzorgenden die werkzaam zijn met asielzoekers. De studie is opgezet om goede Geboortezorg voor asielzoekers waar te maken […] Lees meer

MeldcodeQuiz

In juni 2021 heeft de LVAK de MeldcodeQuiz gelanceerd. Iedereen die met de meldcode moet werken kan zich inschrijven voor deze online (gratis) quiz. Je krijgt dan elke woensdag via […] Lees meer

Uitbreiding van het Inoli gezin: Inoli Huidolie!

Speciaal  voor de droge en kwetsbare huid heeft onze samenwerkingspartner Teva en Nia een nieuw product ontwikkeld: Inoli Huidolie. De huid van een baby kan zeer droog zijn. Inoli Huidolie, […] Lees meer

Ondersteun moeders om langer borstvoeding te kunnen geven

Moeders kunnen verschillende problemen ervaren tijdens het geven van borstvoeding, met name als het gaat om de eerste dagen na de bevalling. Als kraamverzorgende staan jullie in de unieke positie […] Lees meer

Digitale gegevensuitwisseling in de Geboortezorg

Er zijn mooie ontwikkelingen voor de kraamzorg. Het enthousiasme over digitale gegevensuitwisseling in de Geboortezorg groeit en met de steun van het ministerie van VWS kunnen verdere stappen worden gezet. […] Lees meer

PUUR Rookvrij Bespreek roken met ouders: “Help ouders om de cirkel te doorbreken”

Jonge kinderen hebben een grotere kans om ziek te worden als hun ouders roken. Door te stoppen met roken kunnen astma, luchtweginfecties en oorontsteking voorkomen worden. Vanaf eind oktober richt […] Lees meer

Het coronavirus is nog niet weg!

Het aantal besmettingen loopt weer op. Iedereen wordt daarom opgeroepen zich weer aan de huidige maatregelen te houden. De huidige maatregelen: Als kraamverzorgende houd je je aan de basisregels en […] Lees meer

Gratis Webinar dinsdag 24 oktober van het Trimbosinstituut

Geaccrediteerd voor 2 punten in Categorie C (Norm2019) of Algemeen/overig (Norm2016) Waarom is het belangrijk om voor, tijdens en na de #zwangerschap rookvrij te zijn? Hoe kun je op een […] Lees meer

Interview over borstvoedingsproject “Mammals”

Op de website van de Landelijke Borstvoedingsraad (LBR) kun je een interview lezen met de Oekraïense fotograve Anastasia Ivashchenko. Zij heeft een mooi foto project ontwikkeld over borstvoeding, genaamd “Mammals”. […] Lees meer