Tijdelijke bijlage ingaande op 16 maart 2020 bij Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden (norm 2019) in verband met Corona virus

Gepubliceerd 19 maart 2020

De maatregelen die genomen zijn in verband met het Corona virus hebben invloed op de voortgang van de herregistratie van een groot aantal kraamverzorgenden in het kwaliteitsregister. Met name het annuleren of uitstellen van bij- en nascholingen zorgt ervoor dat kraamverzorgenden het dossier niet op tijd volledig afgerond hebben om te kunnen herregistreren en het is op dit moment lastig te overzien op welk moment de situatie weer genormaliseerd zal zijn.

Vorige week hebben wij hierover aangegeven dat drie maanden uitstel conform het reglement mogelijk is, gezien de nieuwe ontwikkelingen is het nu duidelijk dat deze termijn voor velen niet voldoende zal zijn om alsnog aan alle verplichtingen te voldoen.

Vanuit het Kenniscentrum Kraamzorg vinden we het belangrijk om de individuele kraamverzorgenden en kraamzorgorganisaties voldoende tijd, ruimte én rust te geven op het gebied van de Herregistratie in deze voor alle betrokkenen bijzondere en vooral uiterst vervelende periode. Daarnaast willen we de druk die alle vragen door middel van mail en telefoon oplevert voor onze administratie (met beperkte capaciteit) beperken en naar een oplossing zoeken die door onze administratie zo effectief mogelijk uitgevoerd kan worden.
Na zorgvuldige overweging en overleg met het bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg, is het volgende besloten:

1. Met ingang van maandag 16 maart 2020 wordt deze tijdelijke bijlage toegevoegd aan het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden tot een nader te bepalen einddatum. Deze einddatum is afhankelijk van de duur van de maatregelen rondom het Corona virus en de gevolgen die dit heeft voor het geen doorgang kunnen vinden van fysieke bij en nascholingen voor kraamverzorgenden.

2. Tot deze nader te bepalen datum voert het Kenniscentrum Kraamzorg het volgende beleid ten aanzien van herregistratie:

  • Aan het begin van iedere week maken wij een rapport op van alle dossiers die de einddatum van de registratieperiode hebben bereikt en in aanmerking komen voor Herregistratie;
  • De dossiers die volledig zijn gaan door voor herregistratie, de kraamverzorgende dient op de gebruikelijke manier haar dossier in en betaalt de kosten voor herregistratie voor vier jaar;
  • De dossiers die NIET volledig zijn worden door de administratie uitgesteld voor een periode van negen maanden in plaats van drie maanden (zie reglement, artikel 8 lid 5 regeling bijzondere omstandigheden). Voor deze termijn is gekozen omdat de zomerperiode in ieder geval overbrugd moet worden. In de normale situatie wordt dan ook weinig tot geen scholing aangeboden.
  • De dossiers die met negen maanden verlengd worden krijgen een melding waarin dit bevestigd wordt. Hierin wordt aangegeven dat contact opgenomen kan worden met het Kenniscentrum Kraamzorg indien het toch lukt om voor de nieuwe einddatum het dossier volledig te krijgen. Dan kan Herregistratie alsnog plaatsvinden.

Vanuit het Kenniscentrum Kraamzorg realiseren wij ons dat de huidige situatie ook consequenties kan hebben voor de kraamverzorgenden die wél al geherregistreerd zijn. Ook zij kunnen immers nu niet op de gebruikelijke wijze toegang krijgen tot bij- en nascholingen. Aan deze groep willen wij meegeven dat wij hier begrip voor hebben maar in dit stadium nog niet kunnen overzien of ook hiervoor een regeling getroffen moet worden. Dat is afhankelijk van de duur van de situatie en dus nu nog niet te bepalen maar in overleg met het bestuur wordt daar in alle redelijkheid en op een later moment een beslissing over genomen.

Bovengenoemde stappen worden in een tijdelijke bijlage aan het reglement Kwaliteitsregistratie Kraamverzorgenden toegevoegd voor de duur van de situatie rondom het Corona virus. Daarna vervalt de bijlage. Alle individuele kraamverzorgenden en kraamzorgorganisaties worden hier te zijner tijd over geïnformeerd.

Ook interessant!

Instructie fles klaarmaken

Ook in het geval van corona geldt de instructie van het Voedingscentrum voor het klaarmaken van de fles. Extra belangrijk in deze tijd is om te zorgen dat je handen, […] Lees meer

Instructiekaart voor het kraamgezin tijdens de coronacrisis

Hieronder tref je een Instructiekaart aan die speciaal is ontwikkeld voor laaggeletterden, deze is ook te gebruiken voor anderstaligen. De kraamverzorgende kan deze Instructiekaart tijdens de coronacrisis aanbieden als voorbereiding […] Lees meer

Handreiking kraamzorg op afstand tijdens de coronacrisis

Als je in een gezin met een coronabesmetting werkt, is het leveren van 3 uur fysieke zorg per dag het uitgangspunt. De rest van je begeleiding en informatie kan je […] Lees meer

Aanpassingen in 3 Werkinstructies

Het KCKZ heeft aanpassingen (geel gearceerd) doorgevoerd in de volgende 3 werkinstructies: Werkinstructie Thuisisolatie bij Coronabesmetting tijdens het kraambed Werkinstructie Extra maatregelen bij partusassistentie in de coronacrisis Werkinstructie tijdens coronacrisis […] Lees meer

Meest gestelde vragen over de werkwijze tijdens de Coronacrisis

We krijgen per mail heel veel vragen van kraamverzorgenden en hebben deze samengevat in een overzicht: 1. Waar halen we de beschermende materialen vandaan voor de zorg in het kraambed? […] Lees meer

Directiemail van Bo Geboortezorg: Het begeleiden van leerlingen gedurende de COVID 19 pandemie

Het is gedurende de COVID-19 pandemie van belang dat u zoveel mogelijk zorgt voor de continuïteit van zorg op de korte én lange termijn. De capaciteit van gediplomeerde leerlingen is […] Lees meer

Gehoorscreening voor pasgeborenen vanaf 4 mei weer van start

Op maandag 4 mei 2020 is de gehoorscreening van pasgeborenen weer gestart. Door de uitbraak van het coronavirus werd deze screening sinds 24 maart 2020 tijdelijk niet uitgevoerd. Voor kinderen […] Lees meer

Congres Zorg rondom de geboorte nu op 30 september en 10 november

Het congres Zorg rondom de geboorte van 5 juni hebben we helaas weer moeten verplaatsen naar woensdag 30 september 2020. Wij hopen natuurlijk dat je opnieuw met ons “meegaat” naar […] Lees meer

Shaken Baby en coronatijd

In een periode dat iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven is het aannemelijk dat zorgen over werk, inkomen en gezondheid leidt tot stress en frustratie bij (jonge) ouders. Het is […] Lees meer

Instructievideo’s voor het gebruik van het mondmasker en handschoenen

Bekijk de onderstaande instructievideo’s van het RIVM voor het gebruik van het mondmasker en handschoenen:   Gebruik van het mondmasker   Gebruik van de handschoenen Lees meer