Tijdelijke bijlage ingaande op 16 maart 2020 bij Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden (norm 2019) in verband met Corona virus

Gepubliceerd 19 maart 2020

De maatregelen die genomen zijn in verband met het Corona virus hebben invloed op de voortgang van de herregistratie van een groot aantal kraamverzorgenden in het kwaliteitsregister. Met name het annuleren of uitstellen van bij- en nascholingen zorgt ervoor dat kraamverzorgenden het dossier niet op tijd volledig afgerond hebben om te kunnen herregistreren en het is op dit moment lastig te overzien op welk moment de situatie weer genormaliseerd zal zijn.

Vorige week hebben wij hierover aangegeven dat drie maanden uitstel conform het reglement mogelijk is, gezien de nieuwe ontwikkelingen is het nu duidelijk dat deze termijn voor velen niet voldoende zal zijn om alsnog aan alle verplichtingen te voldoen.

Vanuit het Kenniscentrum Kraamzorg vinden we het belangrijk om de individuele kraamverzorgenden en kraamzorgorganisaties voldoende tijd, ruimte én rust te geven op het gebied van de Herregistratie in deze voor alle betrokkenen bijzondere en vooral uiterst vervelende periode. Daarnaast willen we de druk die alle vragen door middel van mail en telefoon oplevert voor onze administratie (met beperkte capaciteit) beperken en naar een oplossing zoeken die door onze administratie zo effectief mogelijk uitgevoerd kan worden.
Na zorgvuldige overweging en overleg met het bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg, is het volgende besloten:

1. Met ingang van maandag 16 maart 2020 wordt deze tijdelijke bijlage toegevoegd aan het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden tot een nader te bepalen einddatum. Deze einddatum is afhankelijk van de duur van de maatregelen rondom het Corona virus en de gevolgen die dit heeft voor het geen doorgang kunnen vinden van fysieke bij en nascholingen voor kraamverzorgenden.

2. Tot deze nader te bepalen datum voert het Kenniscentrum Kraamzorg het volgende beleid ten aanzien van herregistratie:

  • Aan het begin van iedere week maken wij een rapport op van alle dossiers die de einddatum van de registratieperiode hebben bereikt en in aanmerking komen voor Herregistratie;
  • De dossiers die volledig zijn gaan door voor herregistratie, de kraamverzorgende dient op de gebruikelijke manier haar dossier in en betaalt de kosten voor herregistratie voor vier jaar;
  • De dossiers die NIET volledig zijn worden door de administratie uitgesteld voor een periode van negen maanden in plaats van drie maanden (zie reglement, artikel 8 lid 5 regeling bijzondere omstandigheden). Voor deze termijn is gekozen omdat de zomerperiode in ieder geval overbrugd moet worden. In de normale situatie wordt dan ook weinig tot geen scholing aangeboden.
  • De dossiers die met negen maanden verlengd worden krijgen een melding waarin dit bevestigd wordt. Hierin wordt aangegeven dat contact opgenomen kan worden met het Kenniscentrum Kraamzorg indien het toch lukt om voor de nieuwe einddatum het dossier volledig te krijgen. Dan kan Herregistratie alsnog plaatsvinden.

Vanuit het Kenniscentrum Kraamzorg realiseren wij ons dat de huidige situatie ook consequenties kan hebben voor de kraamverzorgenden die wél al geherregistreerd zijn. Ook zij kunnen immers nu niet op de gebruikelijke wijze toegang krijgen tot bij- en nascholingen. Aan deze groep willen wij meegeven dat wij hier begrip voor hebben maar in dit stadium nog niet kunnen overzien of ook hiervoor een regeling getroffen moet worden. Dat is afhankelijk van de duur van de situatie en dus nu nog niet te bepalen maar in overleg met het bestuur wordt daar in alle redelijkheid en op een later moment een beslissing over genomen.

Bovengenoemde stappen worden in een tijdelijke bijlage aan het reglement Kwaliteitsregistratie Kraamverzorgenden toegevoegd voor de duur van de situatie rondom het Corona virus. Daarna vervalt de bijlage. Alle individuele kraamverzorgenden en kraamzorgorganisaties worden hier te zijner tijd over geïnformeerd.

Ook interessant!

Kansrijke Start: Wegwijzer ‘Gezond Zwanger Worden’

Het afgelopen jaar hebben verschillende veldpartijen samengewerkt om aanstaande ouders en (zorg)professionals bewust te maken van het belang van gezond zwanger worden. Door als (zorg)professional de vraag te stellen: ‘Wilt […] Lees meer

Gezocht: kraamverzorgenden en intakers

Op verzoek van TNO en GGD Hollands Midden brengen wij het volgende onder je aandacht: Ben je geïnteresseerd in het werken met cliënten met een migratie-achtergrond? Ben je een kraamzorg-intaker […] Lees meer

Vanaf 10 augustus treedt hitteplan in werking

Na overleg met het KNMI heeft het RIVM besloten het Nationaal Hitteplan te activeren. Dit geldt vanaf woensdag 10 augustus 2022 voor alle provincies en houdt waarschijnlijk aan tot na […] Lees meer

Sudocrem Multi-Expert, het meest gebruikte middel bij luieruitslag

De huid is het grootste orgaan van het menselijk lichaam en het beschermt ons tegen allerlei invloeden van buitenaf. Dit maakt de huid het meest kwetsbare orgaan. De huid van […] Lees meer

Ondersteun moeders om langer borstvoeding te kunnen geven

Moeders kunnen verschillende problemen ervaren tijdens het geven van borstvoeding, met name als het gaat om de eerste dagen na de bevalling. Als kraamverzorgende staan jullie in de unieke positie […] Lees meer

Tips voor gezond eten voor gezinnen die minder te besteden hebben

Met slim inkopen en zo min mogelijk voedsel verspillen kan er bespaard worden op de boodschappen. Zo zijn het checken van de voorraad, het maken van een boodschappenlijstje en het […] Lees meer

Nationaal Hitteplan gedeactiveerd

Vanaf donderdag 21 juli zal het Nationaal Hitteplan worden gedeactiveerd voor het hele land. Het KNMI zal gelijk met deactivatie van het hitteplan code geel intrekken en ook De SMOG […] Lees meer

Geboortecijfers CBS

Het CBS maakt maandelijks het geboortecijfer bekend en Bo Geboortezorg brengt dit maandelijks in kaart. Dit zijn de cijfers tot en met mei 2022, dit jaar gemiddeld 13.412 geboortes per […] Lees meer

Nationaal hitteplan vanaf 18 juli 2022

Van maandag tot en met woensdag worden zeer hoge temperaturen verwacht in Nederland. Door de warmte kunnen mensen onder andere last krijgen van duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en flauwte. Zowel extreme […] Lees meer

Heeft een baby extra water nodig bij warm weer?

Nu de zomer is begonnen en het warme weer er (hopelijk) aankomt, geven wij je hieronder informatie over de babyvoeding: Voor baby’s jonger dan 6 maanden is het advies om […] Lees meer