Tijdelijke bijlage ingaande op 16 maart 2020 bij Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden (norm 2019) in verband met Corona virus

Gepubliceerd 19 maart 2020

De maatregelen die genomen zijn in verband met het Corona virus hebben invloed op de voortgang van de herregistratie van een groot aantal kraamverzorgenden in het kwaliteitsregister. Met name het annuleren of uitstellen van bij- en nascholingen zorgt ervoor dat kraamverzorgenden het dossier niet op tijd volledig afgerond hebben om te kunnen herregistreren en het is op dit moment lastig te overzien op welk moment de situatie weer genormaliseerd zal zijn.

Vorige week hebben wij hierover aangegeven dat drie maanden uitstel conform het reglement mogelijk is, gezien de nieuwe ontwikkelingen is het nu duidelijk dat deze termijn voor velen niet voldoende zal zijn om alsnog aan alle verplichtingen te voldoen.

Vanuit het Kenniscentrum Kraamzorg vinden we het belangrijk om de individuele kraamverzorgenden en kraamzorgorganisaties voldoende tijd, ruimte én rust te geven op het gebied van de Herregistratie in deze voor alle betrokkenen bijzondere en vooral uiterst vervelende periode. Daarnaast willen we de druk die alle vragen door middel van mail en telefoon oplevert voor onze administratie (met beperkte capaciteit) beperken en naar een oplossing zoeken die door onze administratie zo effectief mogelijk uitgevoerd kan worden.
Na zorgvuldige overweging en overleg met het bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg, is het volgende besloten:

1. Met ingang van maandag 16 maart 2020 wordt deze tijdelijke bijlage toegevoegd aan het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden tot een nader te bepalen einddatum. Deze einddatum is afhankelijk van de duur van de maatregelen rondom het Corona virus en de gevolgen die dit heeft voor het geen doorgang kunnen vinden van fysieke bij en nascholingen voor kraamverzorgenden.

2. Tot deze nader te bepalen datum voert het Kenniscentrum Kraamzorg het volgende beleid ten aanzien van herregistratie:

  • Aan het begin van iedere week maken wij een rapport op van alle dossiers die de einddatum van de registratieperiode hebben bereikt en in aanmerking komen voor Herregistratie;
  • De dossiers die volledig zijn gaan door voor herregistratie, de kraamverzorgende dient op de gebruikelijke manier haar dossier in en betaalt de kosten voor herregistratie voor vier jaar;
  • De dossiers die NIET volledig zijn worden door de administratie uitgesteld voor een periode van negen maanden in plaats van drie maanden (zie reglement, artikel 8 lid 5 regeling bijzondere omstandigheden). Voor deze termijn is gekozen omdat de zomerperiode in ieder geval overbrugd moet worden. In de normale situatie wordt dan ook weinig tot geen scholing aangeboden.
  • De dossiers die met negen maanden verlengd worden krijgen een melding waarin dit bevestigd wordt. Hierin wordt aangegeven dat contact opgenomen kan worden met het Kenniscentrum Kraamzorg indien het toch lukt om voor de nieuwe einddatum het dossier volledig te krijgen. Dan kan Herregistratie alsnog plaatsvinden.

Vanuit het Kenniscentrum Kraamzorg realiseren wij ons dat de huidige situatie ook consequenties kan hebben voor de kraamverzorgenden die wél al geherregistreerd zijn. Ook zij kunnen immers nu niet op de gebruikelijke wijze toegang krijgen tot bij- en nascholingen. Aan deze groep willen wij meegeven dat wij hier begrip voor hebben maar in dit stadium nog niet kunnen overzien of ook hiervoor een regeling getroffen moet worden. Dat is afhankelijk van de duur van de situatie en dus nu nog niet te bepalen maar in overleg met het bestuur wordt daar in alle redelijkheid en op een later moment een beslissing over genomen.

Bovengenoemde stappen worden in een tijdelijke bijlage aan het reglement Kwaliteitsregistratie Kraamverzorgenden toegevoegd voor de duur van de situatie rondom het Corona virus. Daarna vervalt de bijlage. Alle individuele kraamverzorgenden en kraamzorgorganisaties worden hier te zijner tijd over geïnformeerd.

Ook interessant!

COVID-19 maatregelen vervallen

In februari 2023 heeft het RIVM geadviseerd om de geldende maatregelen met betrekking tot COVID-19 te laten vervallen. De Covid-19 maatregelen zijn nu dezelfde als de maatregelen voor de normale […] Lees meer

Medewerking gezocht!

Wij (Fenna en Isabel) zijn twee vierdejaars studenten Verloskunde aan de Hogeschool Rotterdam. In samenwerking met het KCKZ gaan wij beginnen aan ons afstudeeronderzoek. Hiervoor hebben we jullie hulp nodig! […] Lees meer

De Handreiking ondersteuning bij de transitie van de pasgeborene in de thuissituatie

De Handreiking ondersteuning bij de transitie van de pasgeborene in de thuissituatie is nu gepubliceerd door de KNOV en is mede ontwikkeld door het KCKZ. Deze handreiking actualiseert de reanimatiezorg […] Lees meer

Feestelijke première van de documentaire ‘Een goed begin – bevallen in Nederland’

Filmmakers Ane C. Ose en Jet Homoet van Vertelburo geven via de persoonlijke verhalen van verloskundigen, kraamverzorgenden en een gynaecoloog, een ongekende inkijk in hun werk en de Nederlandse Geboortezorg, […] Lees meer

Geef je nu op! Congres Rookvrije Start: 9 maart 2023

Kom op 9 maart naar het congres #RookvrijeStart: ‘Van dromen naar doen’. Door verschillende workshops, ludieke plenaire sessies en het uitwisselen van ervaringen krijg je meer kennis, tips en handvaten […] Lees meer

Start campagne ‘Wijzer met de meldcode’

In mei 2022 deed Augeo Foundation een oproep naar ervaringen met de meldcode en de toepassing daarvan in de praktijk. Aanleiding was de opdracht van het Ministerie van VWS met […] Lees meer

Ongewenste variatie van risicoselectie in de Geboortezorg

Op vrijdag 10 februari verdedigt verloskundige Bahareh Goodarzi aan de Vrije Universiteit Amsterdam haar proefschrift ‘Putting risk in its place: the complexity of risk selection in maternal and newborn care’. […] Lees meer

Kraamzorg thuis goed en veilig

Deskundige en gemotiveerde kraamverzorgenden zorgen voor een goede en veilige start voor pasgeboren baby’s en hun moeder en gezin. Maar ook de kraamzorg kampt met tekort aan personeel. Daardoor krijgt […] Lees meer

Geboortecijfers CBS

Het CBS maakt maandelijks het geboortecijfer bekend, Bo Geboortezorg brengt dit in kaart. Dit zijn de cijfers tot en met november 2022, de belangrijkste bevindingen staan hieronder op een rijtje: […] Lees meer

Gezonde voeding bespreken tijdens het intakegesprek

Gezond en gevarieerd eten is belangrijk tijdens de zwangerschap, zowel voor de moeder als voor het kind. Als de moeder bijvoorbeeld eet volgens de Schijf van Vijf krijgt de baby […] Lees meer