Test en quarantaine afspraken voor gevaccineerde kraamverzorgenden

Gepubliceerd 14 juli 2021

Quarantaine advies is aangepast voor mensen die gevaccineerd zijn. Dus als je als kraamverzorgende 2 weken volledig gevaccineerd bent, je hebt geen klachten en je komt in nauw contact met een positief getest persoon dan hoef je niet meer (zo lang) in quarantaine. Je wordt dan als immuun beschouwt.

Immuun ben je als je:

  • langer dan 14 dagen geleden je vaccinatieserie hebt afgerond
  • COVID-19 doorgemaakt hebt en daarna 1 vaccinatie langer dan 14 dagen geleden ontvangen hebt;
  • COVID-19 doorgemaakt hebt korter dan 6 maanden geleden.

Testbeleid en isolatie van immune zorgmedewerkers mét klachten: Thuis blijven!
Blijf thuis als je één of meer symptomen passend bij COVID-19 hebt, of je nu gevaccineerd bent of niet. Zorgmedewerkers (en hun huisgenoten) laten zich bij klachten direct testen, dit is van groot belang om verspreiding tegen te gaan. Totdat de testuitslag bekend is, moet je met klachten thuisblijven.

Als de testuitslag bekend is:

  • Indien de PCR-test negatief is, mag je als zorgmedewerker met milde klachten (in ieder geval geen koorts) weer aan het werk.
  • Indien de PCR-test positief is, blijf je als zorgmedewerker met klachten thuis in isolatie tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen EN 48 uur koortsvrij EN ten minste 24 uur symptoomvrij.

Overzicht tests en isolatie beleid zónder klachten
Mocht je in nauw contact komen (zie overzicht nauw contact) met een positief getest persoon of op vakantie zijn geweest in een Covid-19 risicogebied, dan gelden er andere test- en quarantaine afspraken voor wel en (nog) niet volledig gevaccineerd bent. Hieronder vindt je het overzicht. De verdere uitleg kan je vinden op de RIVM site.

 

Inzet van  immune zorgmedewerkers (zonder klachten) die terugkeren uit een risicogebied
Kraamverzorgenden zonder klachten die terugkeren uit een hoog risicogebied waarvoor een dringend advies geldt om 10 dagen in quarantaine te gaan, dienen dit dringende advies in principe op te volgen. Indien het voor de continuïteit van zorg noodzakelijk is mogen zij werken als zij tijdens het werk een chirurgisch mondneusmasker tenminste type II dragen. Na een negatieve test op dag 5 na terugkomst in Nederland kan de quarantaine worden afgebroken.

Ook interessant!

COVID-19 maatregelen vervallen

In februari 2023 heeft het RIVM geadviseerd om de geldende maatregelen met betrekking tot COVID-19 te laten vervallen. De Covid-19 maatregelen zijn nu dezelfde als de maatregelen voor de normale […] Lees meer

Medewerking gezocht!

Wij (Fenna en Isabel) zijn twee vierdejaars studenten Verloskunde aan de Hogeschool Rotterdam. In samenwerking met het KCKZ gaan wij beginnen aan ons afstudeeronderzoek. Hiervoor hebben we jullie hulp nodig! […] Lees meer

De Handreiking ondersteuning bij de transitie van de pasgeborene in de thuissituatie

De Handreiking ondersteuning bij de transitie van de pasgeborene in de thuissituatie is nu gepubliceerd door de KNOV en is mede ontwikkeld door het KCKZ. Deze handreiking actualiseert de reanimatiezorg […] Lees meer

Feestelijke première van de documentaire ‘Een goed begin – bevallen in Nederland’

Filmmakers Ane C. Ose en Jet Homoet van Vertelburo geven via de persoonlijke verhalen van verloskundigen, kraamverzorgenden en een gynaecoloog, een ongekende inkijk in hun werk en de Nederlandse Geboortezorg, […] Lees meer

Geef je nu op! Congres Rookvrije Start: 9 maart 2023

Kom op 9 maart naar het congres #RookvrijeStart: ‘Van dromen naar doen’. Door verschillende workshops, ludieke plenaire sessies en het uitwisselen van ervaringen krijg je meer kennis, tips en handvaten […] Lees meer

Start campagne ‘Wijzer met de meldcode’

In mei 2022 deed Augeo Foundation een oproep naar ervaringen met de meldcode en de toepassing daarvan in de praktijk. Aanleiding was de opdracht van het Ministerie van VWS met […] Lees meer

Ongewenste variatie van risicoselectie in de Geboortezorg

Op vrijdag 10 februari verdedigt verloskundige Bahareh Goodarzi aan de Vrije Universiteit Amsterdam haar proefschrift ‘Putting risk in its place: the complexity of risk selection in maternal and newborn care’. […] Lees meer

Kraamzorg thuis goed en veilig

Deskundige en gemotiveerde kraamverzorgenden zorgen voor een goede en veilige start voor pasgeboren baby’s en hun moeder en gezin. Maar ook de kraamzorg kampt met tekort aan personeel. Daardoor krijgt […] Lees meer

Geboortecijfers CBS

Het CBS maakt maandelijks het geboortecijfer bekend, Bo Geboortezorg brengt dit in kaart. Dit zijn de cijfers tot en met november 2022, de belangrijkste bevindingen staan hieronder op een rijtje: […] Lees meer

Gezonde voeding bespreken tijdens het intakegesprek

Gezond en gevarieerd eten is belangrijk tijdens de zwangerschap, zowel voor de moeder als voor het kind. Als de moeder bijvoorbeeld eet volgens de Schijf van Vijf krijgt de baby […] Lees meer