Maatregelen Covid-19 komen te vervallen voor kraamverzorgenden

Gepubliceerd 15 maart 2022

Op 15 maart 2022 heeft minister Kuipers tijdens de persconferentie bekend gemaakt vanaf 23 maart de landelijke Covid-19 maatregelen los te laten. Het aantal opnames in de ziekenhuizen is zeer laag ondanks de explosie van besmettingen. Daarom heeft de Taskforce Covid-19 besloten niet vast te blijven houden aan de beperkende maatregelen.  Als er sprake is van capaciteitsproblematiek bij een kraamzorgorganisaties ten gevolge van ziekte of quarantaine van zorgmedewerkers kunnen zij bepaalde maatregelen voorlopig blijven hanteren.

Maatregelen vanaf 23 maart
De Taskforce Covid-19 adviseert om de maatregelen die specifiek voor de kraamzorg zijn, te laten vervallen.
Bij de intake wordt beeldbellen niet meer standaard geadviseerd, maar er wordt wel een triage gedaan voor de intake.
Rondom kraamvisite worden de beperkende maatregelen opgeheven.

De adviezen rondom de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) blijven wél gelden. Hierbij volgen we de landelijke richtlijnen van het RIVM: PBM buiten het ziekenhuis & testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.

Dit betekent dat:

  • de kraamverzorgende preventief een chirurgisch neusmondmasker minstens type II en handschoenen draagt in het gezin binnen 1,5 meter; Meer informatie over de PBM lees je hier.
  • de kraamverzorgende zich houdt aan de basis hygiëneregels;
  • er voor de inzet zorg afspraken worden gemaakt met het kraamgezin over de hygiëne maatregelen;
  • de kraamverzorgende afspraken maakt bij Covid-19 klachten in het gezin.

Uitzonderingen bij capaciteitsproblematiek
Voor organisaties die capaciteitsproblemen ondervinden ten gevolge van zorgmedewerkers die ziek zijn of in quarantaine moeten, is er de mogelijkheid om de eerder geldende maatregelen voor de kraamzorg aan te houden. Het gaat hierbij om:

  • Beeldbellen in plaats van een fysieke intake (intake aan huis);
  • Advies om geen kraamvisite te ontvangen wanneer de kraamverzorgende in het gezin aanwezig is en/of een maximum van 2 bezoekers per dag.

Protocol kraamzorg bij gezin met (verdenking op) Covid-19
Bij situaties waarin er een (verdenking van) besmetting binnen het kraamgezin is, blijft het protocol van het KCKZ gelden. Het advies blijft daarnaast om in deze situaties de intake uit te voeren via beeldbellen en geen kraamvisite te ontvangen.

 

 

Ook interessant!

COVID-19 maatregelen vervallen

In februari 2023 heeft het RIVM geadviseerd om de geldende maatregelen met betrekking tot COVID-19 te laten vervallen. De Covid-19 maatregelen zijn nu dezelfde als de maatregelen voor de normale […] Lees meer

Medewerking gezocht!

Wij (Fenna en Isabel) zijn twee vierdejaars studenten Verloskunde aan de Hogeschool Rotterdam. In samenwerking met het KCKZ gaan wij beginnen aan ons afstudeeronderzoek. Hiervoor hebben we jullie hulp nodig! […] Lees meer

De Handreiking ondersteuning bij de transitie van de pasgeborene in de thuissituatie

De Handreiking ondersteuning bij de transitie van de pasgeborene in de thuissituatie is nu gepubliceerd door de KNOV en is mede ontwikkeld door het KCKZ. Deze handreiking actualiseert de reanimatiezorg […] Lees meer

Feestelijke première van de documentaire ‘Een goed begin – bevallen in Nederland’

Filmmakers Ane C. Ose en Jet Homoet van Vertelburo geven via de persoonlijke verhalen van verloskundigen, kraamverzorgenden en een gynaecoloog, een ongekende inkijk in hun werk en de Nederlandse Geboortezorg, […] Lees meer

Geef je nu op! Congres Rookvrije Start: 9 maart 2023

Kom op 9 maart naar het congres #RookvrijeStart: ‘Van dromen naar doen’. Door verschillende workshops, ludieke plenaire sessies en het uitwisselen van ervaringen krijg je meer kennis, tips en handvaten […] Lees meer

Start campagne ‘Wijzer met de meldcode’

In mei 2022 deed Augeo Foundation een oproep naar ervaringen met de meldcode en de toepassing daarvan in de praktijk. Aanleiding was de opdracht van het Ministerie van VWS met […] Lees meer

Ongewenste variatie van risicoselectie in de Geboortezorg

Op vrijdag 10 februari verdedigt verloskundige Bahareh Goodarzi aan de Vrije Universiteit Amsterdam haar proefschrift ‘Putting risk in its place: the complexity of risk selection in maternal and newborn care’. […] Lees meer

Kraamzorg thuis goed en veilig

Deskundige en gemotiveerde kraamverzorgenden zorgen voor een goede en veilige start voor pasgeboren baby’s en hun moeder en gezin. Maar ook de kraamzorg kampt met tekort aan personeel. Daardoor krijgt […] Lees meer

Geboortecijfers CBS

Het CBS maakt maandelijks het geboortecijfer bekend, Bo Geboortezorg brengt dit in kaart. Dit zijn de cijfers tot en met november 2022, de belangrijkste bevindingen staan hieronder op een rijtje: […] Lees meer

Gezonde voeding bespreken tijdens het intakegesprek

Gezond en gevarieerd eten is belangrijk tijdens de zwangerschap, zowel voor de moeder als voor het kind. Als de moeder bijvoorbeeld eet volgens de Schijf van Vijf krijgt de baby […] Lees meer