Update: Advies gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Gepubliceerd 3 oktober 2020

In dit bericht tref je de adviezen aan met betrekking tot het (preventief) gebruiken van persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM) in de kraamzorgsector. Aanleiding is het stijgende aantal positieve testuitslagen en de eventuele gevolgen voor de continuïteit van de zorg. Hierin tref je een advies en handvatten om keuzes te maken voor het (preventief) gebruik van PBM.
Het betreft hier een advies, in het KSV/VSV kunnen andere of aanvullende afspraken gemaakt worden.

Het RIVM heeft al een richtlijn opgesteld in de zorg buiten het ziekenhuis. Ten eerste horen zorgmedewerkers altijd de algemene hygiënerichtlijnen te volgen:

 • Geen handen geven.
 • Regelmatig handen wassen.
 • Hoesten en niezen in de elleboog
 • Papieren zakdoekjes gebruiken
 • Houd 1,5 meter afstand

Echter het RIVM geeft op dit moment nog niet het advies om PBM te gebruiken bij een gezin zonder verdenking op corona tenzij je kwetsbaar bent.

Maar als jij de voorkeur geeft om wél PBM te gebruiken dan dien jij dit te bespreken met de werkgever als je in loondienst bent. Werk je als ZZP-er dan maak je hierin je eigen afweging. Er kan besloten worden om af te wijken van de richtlijn van het RIVM, hierbij moet wel rekening gehouden worden met eventuele schaarste van de PBM.

Overwegingen om PBM gebruiken

 • Je bent kwetsbaar of iemand binnen jouw gezin is kwetsbaar
 • Je werkt in risicoregio’s met veel besmetting en aanvullende maatregelen
 • Je werkt in een risicogezin (ze houden zich niet aan de corona regels, zijn niet te instrueren etc.)
 • Het kraamgezin wenst dat je PBM draagt

Advies voor de kraamzorgsector voor gebruik van PBM

 • Als je langer dan 15 minuten zorg verleent binnen 1,5 meter afstand
 • Als je langer dan 3 minuten op minder dan 30cm afstand van het gezicht van de kraamvrouw werkt
 • Draag een mondkapje type IIR, handschoenen en bril en niet alleen een mondkapje type I. (zie instructie RIVM in deze video en de praktijkkaart met de instructie)
 • Was kleding of tenue op 60 graden (maar deze hoeft niet gedurende de dag verwisseld te worden)
 • Overleg met het kraamgezin(en/of werkgever)bij kwetsbaarheid van jou of je gezinsleden

Mocht een lid van het kraamgezin achteraf besmet blijken met Covid-19, en je hebt PBM gebruikt in het kraamgezin, dan val jij, die zorg heeft verleend niet onder de groep nauwe contacten. Hiermee wordt voorkomen dat jij 10 dagen in quarantaine moet, wat de continuïteit van de zorg in geding kan brengen.

 

 

Ook interessant!

Coronamaatregelen kraamzorgsector per risiconiveau

In bijgaand overzicht zijn de Coronamaatregelen voor de kraamzorgsector per risiconiveau samengevat. Zo zie je in één overzicht waar je op moet letten om je werkzaamheden zo goed én zo […] Lees meer

Meest gestelde vragen tijdens de Coronacrisis

Vragen over persoonlijk beschermende middelen (PBM) Waar halen we de persoonlijk beschermende materialen vandaan voor de zorg in het kraambed? Jouw kraamzorgorganisatie en de kraamverzorgende die als ZZP’er werkt kan […] Lees meer

Campagne “Stoppen met roken”

Is het de taak van de kraamverzorgende om stoppen met roken te bespreken? Het is een gezamenlijke taak van alle zorgverleners uit de geboorteketen, en daarmee ook van de kraamverzorgende. […] Lees meer

Aanpassing beleid rondom Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

In navolging van het aangepaste beleid rondom kraamvisite en intake is ook het PBM-beleid in de sector vernieuwd. Net zoals het advies rondom kraamvisite en intake is ook dit advies […] Lees meer

Maatregelen n.a.v. persconferentie 28 september 2020

Het aantal besmettingen loopt in bepaalde regio’s heel snel op. Daardoor zijn er door de regering landelijke beperkende maatregelen genomen met aanvullingen van regionale maatregelen voor de komende 3 weken. […] Lees meer

Update naar aanleiding van persconferentie 28 september 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge overleggen de NBvK, Bo Geboortezorg, KNOV en KCKZ op dit moment hoe we de beperkende maatregelen in de kraamzorg […] Lees meer

De landelijke borstvoedingsweek

Maandag 28 september is de Landelijke Borstvoedingsweek van start gegaan. In deze Landelijke Borstvoedingsweek lanceert het Voedingscentrum een viertal filmpjes die (aanstaande) ouders ondersteuning bieden bij het geven van borstvoeding. […] Lees meer

Scholingscategorie Algemeen/Overig

Om aan de Herregistratie-eisen te voldoen moet je voor elke scholingscategorie een minimaal aantal accreditatiepunten behalen, waarbij het totaal op minimaal 43 punten komt. Zo geldt er voor de scholingscategorie […] Lees meer

Voorrang testbeleid kraamzorg

Vanaf 21 september 2020 hebben o.a. kraamverzorgenden voorrang bij het testbeleid. Dit is een tijdelijke maatregel in verband met de tekorten aan testcapaciteit. Alléén mensen die in aanmerking komen voor […] Lees meer

Campagne stoppen met roken!

Uit een verkenning ”stoppen -met-roken beleid in de kraamzorg” onderzocht het Trimbos met medewerking van BO Geboortezorg (BO) en het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) welke afspraken er bij kraamgezinnen over roken […] Lees meer