Update: Advies gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Gepubliceerd 3 oktober 2020

In dit bericht tref je de adviezen aan met betrekking tot het (preventief) gebruiken van persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM) in de kraamzorgsector. Aanleiding is het stijgende aantal positieve testuitslagen en de eventuele gevolgen voor de continuïteit van de zorg. Hierin tref je een advies en handvatten om keuzes te maken voor het (preventief) gebruik van PBM.
Het betreft hier een advies, in het KSV/VSV kunnen andere of aanvullende afspraken gemaakt worden.

Het RIVM heeft al een richtlijn opgesteld in de zorg buiten het ziekenhuis. Ten eerste horen zorgmedewerkers altijd de algemene hygiënerichtlijnen te volgen:

 • Geen handen geven.
 • Regelmatig handen wassen.
 • Hoesten en niezen in de elleboog
 • Papieren zakdoekjes gebruiken
 • Houd 1,5 meter afstand

Echter het RIVM geeft op dit moment nog niet het advies om PBM te gebruiken bij een gezin zonder verdenking op corona tenzij je kwetsbaar bent.

Maar als jij de voorkeur geeft om wél PBM te gebruiken dan dien jij dit te bespreken met de werkgever als je in loondienst bent. Werk je als ZZP-er dan maak je hierin je eigen afweging. Er kan besloten worden om af te wijken van de richtlijn van het RIVM, hierbij moet wel rekening gehouden worden met eventuele schaarste van de PBM.

Overwegingen om PBM gebruiken

 • Je bent kwetsbaar of iemand binnen jouw gezin is kwetsbaar
 • Je werkt in risicoregio’s met veel besmetting en aanvullende maatregelen
 • Je werkt in een risicogezin (ze houden zich niet aan de corona regels, zijn niet te instrueren etc.)
 • Het kraamgezin wenst dat je PBM draagt

Advies voor de kraamzorgsector voor gebruik van PBM

 • Als je langer dan 15 minuten zorg verleent binnen 1,5 meter afstand
 • Als je langer dan 3 minuten op minder dan 30cm afstand van het gezicht van de kraamvrouw werkt
 • Draag een mondkapje type IIR, handschoenen en bril en niet alleen een mondkapje type I. (zie instructie RIVM in deze video en de praktijkkaart met de instructie)
 • Was kleding of tenue op 60 graden (maar deze hoeft niet gedurende de dag verwisseld te worden)
 • Overleg met het kraamgezin(en/of werkgever)bij kwetsbaarheid van jou of je gezinsleden

Mocht een lid van het kraamgezin achteraf besmet blijken met Covid-19, en je hebt PBM gebruikt in het kraamgezin, dan val jij, die zorg heeft verleend niet onder de groep nauwe contacten. Hiermee wordt voorkomen dat jij 10 dagen in quarantaine moet, wat de continuïteit van de zorg in geding kan brengen.

 

 

Ook interessant!

Avondklok

In heel Nederland geldt van zaterdag 23 januari 21.00 uur tot woensdag 10 februari 04.30 een avondklok. Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn, je blijft […] Lees meer

Maatregelen n.a.v. de persconferentie op 20 januari 2021

Alle nieuwe maatregelen van het kabinet zijn gericht op vermindering van groepsvorming, vermindering van reisbewegingen en zo weinig mogelijk bezoek thuis om de pandemie de baas te blijven. Doordat de […] Lees meer

Vragen over vaccineren Covid-19

Hoe werkt het covid-19 vaccin? Het COVID-19-vaccin is een mRNA-vaccin, mRNA-vaccins zorgen voor een immuunrespons. Dit betekent dat het lichaam een reactie veroorzaakt waardoor je lichaam antistoffen gaat vormen tegen […] Lees meer

Coronavaccinatie

Vanaf 6 januari 2021 worden de eerste Nederlanders gevaccineerd tegen corona, wat helpt om corona te bestrijden in Nederland. Er zijn niet meteen voldoende vaccins voor iedereen. Er wordt nu […] Lees meer

De ‘Nederlandse thuisbevalcultuur’ wordt toegevoegd aan de lijst van Nederlands Immaterieel Erfgoed

Een werkgroep bestaande uit twee verloskundigen namens de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en een kraamverzorgende namens de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK) hebben een borgingsplan geschreven wat donderdag […] Lees meer

TV-toespraak van minister-president Mark Rutte

Naar aanleiding van de TV-toespraak van onze minister-president Mark Rutte op 14 december zijn er voor de kraamverzorgenden nauwelijks veranderingen in de werkwijze, maar er zijn wel een aantal aanbevelingen: […] Lees meer

Toename plotseling onverwacht overlijden baby’s

Wanneer je kind overlijdt stort je wereld in. Dus wanneer het lijkt dat het aantal baby’s dat plots en onverwacht overlijdt lijkt toe te nemen dan wordt het tijd om […] Lees meer

Digitale gegevensuitwisseling?

Je kunt zo gek niet bedenken of je kunt het wel online regelen, bestellen of vinden. Toch kan het digitaal delen van de juiste, relevante zorggegevens in de geboortezorg (en […] Lees meer

Maatregelen n.a.v. de persconferentie op 17 november 2020

Het maximaal aantal externe bezoekers is weer aangepast. (zie ook maatregelen 14 oktober). Het dringend advies van uit de kraamzorgsector blijft het externe bezoek zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast wordt […] Lees meer

Onderzoek aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

In 13 Veilig-thuis regio’s heeft het Verweij-Jonker instituut kinderen gevolgd waar partnergeweld of kindermishandeling speelt.  De uitkomsten laten zien hoe hardnekkig de kindermishandeling en partner geweld zijn en dat het […] Lees meer