Update: Advies gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Gepubliceerd 3 oktober 2020

In dit bericht tref je de adviezen aan met betrekking tot het (preventief) gebruiken van persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM) in de kraamzorgsector. Aanleiding is het stijgende aantal positieve testuitslagen en de eventuele gevolgen voor de continuïteit van de zorg. Hierin tref je een advies en handvatten om keuzes te maken voor het (preventief) gebruik van PBM.
Het betreft hier een advies, in het KSV/VSV kunnen andere of aanvullende afspraken gemaakt worden.

Het RIVM heeft al een richtlijn opgesteld in de zorg buiten het ziekenhuis. Ten eerste horen zorgmedewerkers altijd de algemene hygiënerichtlijnen te volgen:

 • Geen handen geven.
 • Regelmatig handen wassen.
 • Hoesten en niezen in de elleboog
 • Papieren zakdoekjes gebruiken
 • Houd 1,5 meter afstand

Echter het RIVM geeft op dit moment nog niet het advies om PBM te gebruiken bij een gezin zonder verdenking op corona tenzij je kwetsbaar bent.

Maar als jij de voorkeur geeft om wél PBM te gebruiken dan dien jij dit te bespreken met de werkgever als je in loondienst bent. Werk je als ZZP-er dan maak je hierin je eigen afweging. Er kan besloten worden om af te wijken van de richtlijn van het RIVM, hierbij moet wel rekening gehouden worden met eventuele schaarste van de PBM.

Overwegingen om PBM gebruiken

 • Je bent kwetsbaar of iemand binnen jouw gezin is kwetsbaar
 • Je werkt in risicoregio’s met veel besmetting en aanvullende maatregelen
 • Je werkt in een risicogezin (ze houden zich niet aan de corona regels, zijn niet te instrueren etc.)
 • Het kraamgezin wenst dat je PBM draagt

Advies voor de kraamzorgsector voor gebruik van PBM

 • Als je langer dan 15 minuten zorg verleent binnen 1,5 meter afstand
 • Als je langer dan 3 minuten op minder dan 30cm afstand van het gezicht van de kraamvrouw werkt
 • Draag een mondkapje type IIR, handschoenen en bril en niet alleen een mondkapje type I. (zie instructie RIVM in deze video en de praktijkkaart met de instructie)
 • Was kleding of tenue op 60 graden (maar deze hoeft niet gedurende de dag verwisseld te worden)
 • Overleg met het kraamgezin(en/of werkgever)bij kwetsbaarheid van jou of je gezinsleden

Mocht een lid van het kraamgezin achteraf besmet blijken met Covid-19, en je hebt PBM gebruikt in het kraamgezin, dan val jij, die zorg heeft verleend niet onder de groep nauwe contacten. Hiermee wordt voorkomen dat jij 10 dagen in quarantaine moet, wat de continuïteit van de zorg in geding kan brengen.

 

 

Ook interessant!

Update Covid-19 maatregelen per 24 november 2021

Naar aanleiding van de oplopende besmettingen heeft het kabinet laten weten dat de 1,5 meter maatregel opnieuw verplicht wordt gesteld met ingang van woensdag 24 november 2021. Wat betekent dit […] Lees meer

Wetenschappelijke kennis toegankelijk voor iedereen die werkt met kinderen en ouders, 7 Onderzoeken belicht in speciale editie van Augeo Magazine

Recent zijn er ontzettend interessante onderzoeken gedaan op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. Stuk voor stuk zijn ze relevant voor iedereen die werkt met kinderen en hun ouders. […] Lees meer

Hulp bij borstvoeding: gratis kaart voor hulp bij borstvoeding na de kraamweek

Het geven van borstvoeding kan in het begin nog even zoeken zijn. In de kraamweek weeg je als kraamverzorgende de baby geregeld om te zien of hij voldoende groeit en […] Lees meer

Kraamzorg op maat heeft de toekomst! Eerste promotieonderzoek naar Kraamzorg in Nederland.

Kraamzorg op maat kan nieuwe ouders goed op weg helpen. Hierbij kunnen ouders in overleg met de kraamverzorgenden kiezen voor een wendag zonder kraamzorg of juist meer maar kortere zorgdagen […] Lees meer

Aanscherping van Covid-19 maatregelen per 13 november 2021

Het aantal besmettingen neemt steeds verder toe. De overheid heeft nu naast het herinvoeren van de mondkapjesplicht (vanaf 6 november 2021) ook maatregelen genomen om het aantal persoonlijke contacten zo […] Lees meer

Thuisbevalcultuur officieel bijgeschreven bij Immaterieel Erfgoed Nederland

Afgelopen zaterdag 6 november is de Thuisbevalcultuur officieel en feestelijk bijgeschreven bij Immaterieel Erfgoed Nederland. De NBvK is vanuit de kraamverzorgenden medeondertekenaar van het borgingsplan van dit uitzonderlijk Nederlands erfgoed. […] Lees meer

De nieuwe maatregelen van het kabinet per 6 november 2021

Aanscherping Covid-19 maatregelen per 6 november 2021 Tijdens de persconferentie van dinsdag 2 november heeft het kabinet bekend gemaakt dat er opnieuw extra maatregelen ingevoerd gaan worden, naar aanleiding van […] Lees meer

Informatiesheet Waardegedreven Geboortezorg

Zeven verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) zijn gestart met een nieuwe werkwijze om de zwangere en pas bevallen vrouw meer centraal te stellen. Andere VSV’s zullen de komende jaren dit voorbeeld volgen. […] Lees meer

Darmkrampjes? Infacol lucht op

Vastzittende lucht veroorzaakt darmkrampjes Buik- en darmkrampjes zijn vaak een tijdelijk probleem, omdat ze overwegend veroorzaakt worden door vastzittende lucht. Baby’s krijgen tijdens hun voeding lucht binnen omdat ze bijvoorbeeld […] Lees meer

Ondersteun moeders om langer borstvoeding te kunnen geven

Moeders kunnen verschillende problemen ervaren tijdens het geven van borstvoeding, met name als het gaat om de eerste dagen na de bevalling. Als kraamverzorgende staan jullie in de unieke positie […] Lees meer